Update 206: Livestream vanuit Katwijk op 11 juni

De parochiële livestream van de eucharistieviering op Sacramentsdag zondag 11 juni komt om 9.30 uur komt uit onze eigen Katwijkse parochiekern. De voorganger is pastor van Vliet en de muzikale ondersteuning komt van kinderkoor De Vrolijke Noot uit Katwijk met dirigente Agnes Bol en muzikaal begeleider Niek van der Meij. De leden van de beamerwerkgroep zullen deze viering in beeld brengen voor de mensen in de kerk en de (mogelijke) thuisblijvers die zo deze viering van de eerste communie willen volgen.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app.
Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Speciale deurcollecte zondag 11 juni in Katwijk

Deze deurcollecte voor deze zondag hebben we afgelopen week ook al in de uitgave van de digitale
nieuwsbrief geplaatst, zo ook op onze website, maar herhalen we bij de rubriek ‘Mededelingen’ met graagte gezien het belang van deze deurcollecte. U kan uw klinkende munt en / of ritselend papiergeld in de collectemand bij de kerkdeuren deponeren. Maar u kunt dit goede doel natuurlijk ook altijd middels de tweede collecte in de Givt-app zondag 11 juni ondersteunen. Meer dan van harte aanbevolen namens de Stichting Samen Katwijk door Ruud Jongeneel & Philippe de Milliano.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes in alle vieringen via de Givtapp.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart,
ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke
euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collectes!