Update 207: Livestream vanuit Katwijk op 18 juni

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de elfde zondag 18 juni komt om 9.30 uur uit onze eigen Katwijkse parochiekern. De voorganger is pastor van Vliet en de muzikale ondersteuning komt van Cantemus met dirigent / muzikaal begeleider Niek van der Meij. Er is ook kinderwoorddienst, de laatste voor de zomervakantie. De leden van de beamerwerkgroep zullen deze viering in beeld brengen voor de mensen in de kerk en de (mogelijke) thuisblijvers die zo deze viering willen volgen.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app.
Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givtapp?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes in alle vieringen via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collectes!