Update 209: Livestream vanuit Voorschoten op 2 juli

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de dertiende zondag 2 juli komt om 11.00 uur uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. Devoorganger is pastoor Franken en de muzikale ondersteuning komt van het dameskoor.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collectes zijn bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
De deurcollecte in het kader van de diaconie zondag 2 juli is in alle kerken van de parochie van de H Augustinus weer bestemd voor de Stichting Leergeld.

Diaconale deurcollecte zondag 2 juli lokaal belangrijk dus…

Zondag 2 juli wordt aan het einde van de vieringen in alle parochiekernen een diaconale deurcollecte gehouden voor de Stichting Leergeld. U kan hieraan deelnemen door klinkende munt of ritselend bankpapier in de collecteschaal van de gardeleden te laten verdwijnen. Maar u kan ook meedoen middels de speciaal aangemaakte tweede collecte in de Givt-app. In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Dat is één op de kinderen en twee tot drie kinderen per schoolklas. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Vanuit Leergeld willen wij deze kinderen laten meedoen!
We bieden hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Ouders kunnen bij de lokale Leergeldstichting in hun gemeente, dus ook in Katwijk, een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Wij helpen op deze manier inmiddels ongeveer 130.000 kinderen per jaar. Hiermee is jaarlijks
een bedrag gemoeid van dertig miljoen euro! In de gemeente Katwijk biedt Leergeld gezinnen met minimale financiële middelen een kindpakket met uiteenlopende voorzieningen aan. Zie ook de website https://www.elkkinddoetmee.nl/katwijk/. Meer dan van harte aanbevolen! Half november is er voor de vierde, en laatste keer, een diaconale deurcollecte voor deze stichting in alle kerken.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes in alle vieringen via de Givtapp.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!