Vrijwilligers 2023… onze kosters

Er zijn heel veel ‘roepingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Tijdens de paasviering in het Vaticaan zijn ze niet te tellen al die kardinalen, met de paus voorop, en dan de bisschoppen. Maar wat te denken van de ‘gewone priesters’, de diakens, kloosterlingen, fraters en broeders in ons eigen land. En laten we ook niet vergeten alle kloosterzusters, die heel veel goed werk verrichten in de maatschappij. Maar als je dan op zondagen tijdens de viering de kosters ziet, die bijna geluidloos kaarsen aansteken en daarna weer verdwijnen in de sacristie kunnen wij ons ook afvragen of het koster-zijn soms ook een ‘roeping’ zou kunnen zijn. Het zijn toch eigenlijk gewone parochianen die op heel vrijwillige basis deze toch veel omvattende taken van het koster-zijn op zich hebben genomen.

Het woord koster komt van het Latijnse woord ‘Custos’ wat zoveel betekend als ‘bewaker’. En later, in het kerklatijn, was het ‘Sacrista’. Maar het woord koster zegt ons genoeg en we denken te weten wat hun taak eigenlijk inhoudt. Nou, zeg maar gerust taken. Het is niet alleen de viering op zondag met alle voorbereidingen, maar ook de doordeweekse vieringen zijn er.  Gelukkig is er een aantal kosters, en tegenwoordig zijn er ook vrouwelijke kosters, die deze taken op uitstekende wijze volbrengen.

Bij een levenseinde is de koster ook onmisbaar

Want er is in onze kerk meer te doen, dan alleen de zondagse viering. Wat te denken van de voorbereiding voor een uitvaart?. Er zijn afspraken gemaakt met de familie van de overledene over zijn of haar laatste wens. En ook de kosters kunnen hier hun bijdrage aan leveren. De kerk in orde brengen en alles klaarzetten voor de dienstdoende voorganger. Na de begrafenis alles weer op z’n plaats terugzetten, zodat de kerk weer klaar is voor een volgende viering. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een huwelijksinzegening, alleen is hier een heel ander scenario van toepassing. Ernstig , maar ook met meer vreugde dan bij een uitvaartmis of een avondwake.

Goed teamwork bepaalt de kwaliteit van de kosters

Maar we zijn er nog niet, want dan komen er nog de pinksterdagen en de Hemelvaart. Ook zijn er nog vieringen op doordeweekse dagen en een aantal Taizévieringen op de zaterdagavond. Dus erg veel rust hebben onze kosters niet. We mogen ook niet vergeten dat de kosters, waar nodig, ook hand- en spandiensten verrichten binnen de pastorie. Het moet wel een goed team zijn, want er moeten natuurlijk ook goede afspraken gemaakt worden. Wie gaat wat doen in de komende weken? Dit alles natuurlijk in goed overleg. Laten wij, als parochianen maar blij zijn met dit team van hard werkende vrijwilligers. Zij zijn van onmisbare waarde voor onze hele geloofsgemeenschap.

                                                                                               Richard Hulmer

(Noot van de webredactie: Op bladzijde 13 in De Augustinus kunt u een oproep lezen van Ralph Severens, contractpersoon liturgie. Hij vraagt of er vrijwilligers zijn die het huidige team van kosters willen versterken. Natuurlijk wordt u / word jij uitgebreid ingewerkt, kan je meelopen met de huidige kosters en dan hopen we op enig moment er een nieuwe koster bij te hebben. Voor vragen, meer informatie, kunt u Ralph altijd benaderen op 06-33857748 en / of ralph4321@hotmail.com. De lijnen gaan nu open…!).