Een reisgebed voor onderweg

In 1965 was er de toenmalige pater Henri de Greeve die in een meditatie in het weekblad De Nieuwe Linie klaagde dat nog maar zo weinig mensen de oude reisgebeden uit hun hoofd kenden. Gerard Reve schreef de pater een brief als reactie op zijn uitlatingen over het verdwijnen van de oude reisgebeden waar hij eindigde met een zelfgeschreven reisgebed. Waarom hier aandacht voor nu op deze website? Het is immers per slot van rekening nu vakantietijd en je zult wellicht met je gedachten en gebeden zijn bij de velen die nu op reis zijn, dit jaar na de coronajaren ook weer veel in het buitenland. Misschien ga je / gaan jullie eerdaags zelf op stap. Daarom hier een reisgebed voor zoekers, eerder ook in de digitale nieuwsbrief verschenen. In de protestantse traditie kennen wij eigenlijk geen reisgebeden. Maar een reisgebed, het woord zegt het al, is in de katholieke traditie een gebed voor hen die op reis gaan of op reis zijn. Voor iedereen daarom ook een behouden thuiskomst!