Werelddag van grootouders en senioren op 23 juli 2023

Paus Franciscus zal op zondag 23 juli, een week voor de Wereldjongerendagen (WJD), de derde editie van de Werelddag van grootouders en senioren vieren. Dat bevestigt het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. De paus koos als thema ‘Barmhartig is Hij van geslacht tot geslacht’ (Luc 1, 50). Het sluit aan bij het thema van de WJD ‘Maria reisde met spoed’ (Luc 1, 39). Het zinnetje verwijst naar het bezoek van de jonge zwangere Maria aan haar bejaarde nicht Elisabeth, waarbij zij in het Magnificat luid en duidelijk de kracht van het verbond tussen jongeren en ouderen verkondigt, schrijft het Dicasterie. 

Paus Franciscus zal op zondag 23 juli voorgaan in een eucharistieviering in de Sint-Pietersbasiliek, en alle parochies, bisdommen, verenigingen en kerkelijke gemeenschappen over de hele wereld’ worden uitgenodigd om deze Werelddag van grootouders en senioren in hun eigen pastorale context te vieren. De paus heeft deze dag ingesteld in 2021 en wel op de vierde zondag van juli, in de aanloop naar het feest van de heiligen Anne en Joachim, de grootouders van Jezus. De eerste editie vond plaats op 25 juli 2021.

Oud en jong geeft om elkaar!

Paus Franciscus richt zich rechtstreeks tot de jongeren die zich voorbereiden op de WJD en vraagt hen voor vertrek hun grootouders te bezoeken en een bezoek te brengen aan een eenzame oudere. De ouderen vraagt paus Franciscus om met hun gebed de jongeren te begeleiden die op het punt staan de WJD te vieren. Met onderstaand gebed dat beschikbaar is gesteld kunnen ouderen gehoor geven aan de oproep van de paus om te bidden voor de jongeren:

Maagd Maria, Moeder van geloof en hoop,
voorbeeld voor de mensheid die gebukt gaat onder onverschilligheid,
maak mij zo gewillig als U
om de wil van God te aanvaarden
en om zijn barmhartigheid te loven en te prijzen.

Maria, Moeder van standvastigheid,
U die mijn hart kent,
sta niet toe dat ik ontmoedigd raak.
Vol vertrouwen leg ik mijn leven in uw handen.
Genees mijn wonden.
Moge uw tederheid mij begeleiden op mijn weg.

Uw aanwezigheid, Moeder van liefde,
brengt ons de vreugde
om onze families verenigd te zien.
Help me om de tederheid en liefde van God
over te dragen op de kleinkinderen en de jeugd,
zodat we niet alleen voor hen bidden,
maar ook mét hen kunnen bidden.

Maria, wees mijn voorspreekster om de gave van de Heilige Geest:
ondersteun mijn zwakheid;
adem in mijn hart de troost,
dat ik bij de jongeren sporen van geloof mag achterlaten,
die getuigen van de schoonheid van het leven,
en het besef dat het leven een grens heeft
waarachter ons de omarming van de Vader wacht.

Amen.