Wereldjongerendagen… goed om te weten

De Wereldjongerendagen (WJD) zijn internationale bijeenkomsten die om de drie jaar door de Rooms-Katholieke Kerk worden georganiseerd. Deze vinden plaats in of bij een grote stad, afwisselend in Europa of in elders in de wereld. Afhankelijk van de plaats van samenkomst worden ze door honderdduizenden tot soms meer dan drie miljoen voornamelijk katholieke jongeren bijgewoond. In de viering van zondag 16 juli vertelde pastor van Vliet over de komende editie van dinsdag 1 t/m zondag 6 augustus in Lissabon en zijn ervaringen bij de WJD 2011 in Madrid. Het thema is nu ‘Maria reisde met spoed’ (Lucas 1,39). Door de coronajaren was de laatste editie alweer vier jaar geleden in Panama met een 700.000 jongeren. 

In 1984 werden de WJD in het leven geroepen door paus Johannes Paulus II om een hart onder de riem te steken van de jonge gelovigen en als een belangrijk onderdeel van de evangelisatie. De WJD brengen vooral jongeren tussen de 16 en 35 bijeen om na te denken over de rol van God in het hedendaagse leven. De vijftiende WJD in 2000 werden in Rome georganiseerd omdat het jaar 2000 door paus Johannes Paulus II werd uitgeroepen tot Heilig Jaar.

Decreet van het Vaticaan

Normaal worden de WJD om de drie jaar georganiseerd, afwisselend in een Europees land en een land van een ander continent. Afhankelijk van de bereikbaarheid en de daarmee gepaard gaande reiskosten, trekken de WJD tussen de paar honderdduizend en de paar miljoen bezoekers. Ter gelegenheid van de WJD publiceerde het Vaticaan een decreet, waarin werd aangekondigd dat de deelnemers van de WJD een aflaat kunnen krijgen. Hiertoe moet wel aan al de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • niet in een zondige staat verkeren, dus deelnemen aan de biecht
  • ter communie gaan
  • bidden voor de paus

De WJD in 2011 in Madrid

Van 16 tot 21 augustus 2011 vonden de 26e WJD plaats in de Spaanse hoofdstad Madrid. De WJD in Madrid waren de laatste WJD waar paus Benedictus XVI bij aanwezig was. Centrale plekken in de stad werden het toneel van ongeveer twee miljoen jongeren die het evenement bezochten. De slotviering op de vliegbasis Cuatro Vientos werd naar schatting door bijna anderhalf miljoen mensen bijgewoond. Het evenement werd voor 70% gefinancierd door de pelgrims zelf. De overige 30% werd bijgedragen door de bedrijfswereld en private partijen.

De kazuifel die pastoor van Vliet zondag 16 juli in de viering droeg was van deze WJD. De ‘M’ staat voor ‘Maria’ en voor ‘Madrid’. Het thema was toen bij die zesdaagse ‘Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof’ (Col. 2,7).

Het was, na Santiago de Compostella in 1989, de tweede keer dat de WJD in Spanje plaatsvonden. Het thema van 2011 werd ontleend aan de brief van Paulus aan de Colossenzen. Bij de slotviering werd bekendgemaakt dat de WJD in 2013 zouden worden gehouden in Rio de Janeiro (Brazilië). In tegenstelling tot de tussenliggende periodes van drie jaar, die de jaren ervoor meestal werd aangehouden, werd het evenement een jaar eerder gepland. Dit hing samen met de wereldkampioenschappen voetbal in 2014 en de Olympische Zomerspelen in 2016 die eveneens plaatsvonden in Brazilië.

Wereldjongerendag in het bisdom Rotterdam

In de jaren dat er geen internationale ontmoeting is, wordt een WJD op het niveau van het bisdom gevierd. Dit vindt altijd plaats op het Hoogfeest van Christus Koning. Voorheen was dit in het weekend van Palmzondag.

(Bron: Wikipedia / Fotografe: Astrid van der Valk)