Wat wijst het kwik van de Actie Kerkbalans-thermometer aan?

U bent het al zo gewend van de werkgroep Actie Kerkbalans, een update van de toegezegde gelden voor de jaarlijkse actie wat is binnengekomen. Niets zo mooi om dat maandelijks in een thermometer te visualiseren. Want met een eindstand van € 81.388,- in 2022 is bewust voor dit kalenderjaar de begroting wat hoger gelegd met een bedrag van € 83.000,-. Benieuwd hoeveel procent hier al van binnen is op de laatste dag van juli? Kijk hier en uw vraagteken wordt een uitroepteken. Voor hen die het nog moeten overmaken een mooie reminder om dat nu te doen. Met het presenteren van deze thermometer bij de start van elke beamerpresentatie bij de zondagviering blijft u compleet op de hoogte. Dank voor uw financiële ondersteuning. Samen zijn we zo ook kerk!