‘Ben je gek, deze kerk in zeven maanden gebouwd?’

Dat was de mooiste te beluisteren opmerking van één van de 130 bezoekers die op Open Monumentendag zaterdag 9 september onze r.-k kerk in Katwijk bezochten. Toen Richard Hulmer, gids in deze kerk, hem aanvulde dat deze aannemer tussen oktober 1910 en mei 1911 ook nog gebruik maakte van Katwijkse werkelozen tegen een betaling van f 1,- per dag reageerde deze bezoeker zeer adrem: ,,Zo’n aannemer kunnen we anno 2023 keihard gebruiken in de huidige woningbouw!” Dat ons Katwijkse monument op deze zaterdag ‘gepraat’ had, was zo meer dan duidelijk. In de rubriek ‘Fotogalerij’ vindt u de foto’s van deze Open Monumentendag.

‘Als monumenten konden praten’

Dit thema kreeg in onze Katwijkse katholieke kerk handen en voeten want zij ‘vertelden’ hun verhaal: het uurwerk in de toren; de biechtstoel; het Reil- en Pelsorgel; de veertien kruiswegstaties door pastoor Hendriks geschilderd begin twintigste eeuw; het altaar (zeventiende eeuw) uit het r.-k Jongensweeshuis in Amsterdam; de heiligenbeelden uit de voormalige zaalkerk in de Groote Steeg van 1847; de pilaren uit het gebied van de Ourthe met de fossiele afdrukken; de gewelven; de veranderingen in de kerk en vieringen door het Tweede Vaticaans Concilie in de zestiger jaren en de diverse glas-in-loodramen met o.a. bijbelse voorstellingen. Natuurlijk alles ondersteund met de mooie anekdotes van de aanwezige gidsen!

‘Waar is het Angelusklokje dan?’

En het Angelusklokje, wat al eeuwen geleden in de toen nog katholieke Dorpskerk hing, dat kon wederom zijn verhaal niet ‘vertellen’ op deze Open Monumentendag in onze kerk. Het bestuur van het Katwijks Museum wil het na tien jaar niet meer uitlenen aan onze kerk van de H. Joannes de Doper, waar het op hoogtijdagen in vieringen ook tien jaar lang een prachtige plek kreeg en door een misdienaar geluid werd. ,,Jammer dat het klokje er niet meer is, mijn kleinzoon had ik er juist over verteld en hij wilde het zelf ook een keer laten luiden met de houten hamer!”, dat was de opmerking waar de organisatie deze dag helaas geen positief antwoord op kon geven. Misschien wel voor de Open Monumentendag 2024?