Digitale nieuwsbrief nr. 513, 8 september 2023

Voor de scholen zit er alweer de derde week op, maar het vakantiegevoel blijft zeker deze week nog zeer ruim aanwezig bij de scholieren nu we voortdurend met Spaanse zomerse temperaturen te maken hebben. Waar de kernen Rijnsburg en Katwijk aan den Rijn hun feestweek hebben mogen beleven, komt nu Valkenburg in beeld komende week met de ‘Mart’. Daar wordt dit weekend al mee gestart met enkele feestelijke onderdelen.

Maar ook in onze eigen Katwijkse parochiekern zitten we niet stil, de werkgroepen en koren zijn goed uitgerust weer opgestart. Vandaag was er de traditionele Open Monumentendag, zie ook het persbericht op de website, en zondag 10 september organiseert de pastoraatgroep van 10.30 – 14.00 uur in ‘de kleine JOANNES’ het vrijwilligersfeest. Dit als dank voor ieders inzet als vrijwillig(st)er afgelopen werkjaar.

Ook uw webredactie heeft weer zin in dit nieuwe werkjaar. Maar we zijn nog druk bezig om deze wekelijkse digitale nieuwsbrief van een ander jasje te voorzien zodat alle lezers deze ook daadwerkelijk kunnen ontvangen. We hopen u z.s.m. een definitieve, kleurrijke en toekomstbestendige nieuwsbrief te kunnen presenteren. Dat betekent dat tot dat moment we deze digitale nieuwsbrief als eerste bericht op onze website plaatsen. Een leuk moment tegelijk, als u daar wat rondsnuffelt, om ook te kijken naar de andere berichten op deze site www.joannesdedoper.nl. Daar houden we ook berichten langer in beeld.

Heeft u zelf iets te melden, laat het maar weten op het alom bekende redactieadres secretariaat@joannesdedoper.nl. Wij zijn weer blij dat we na vijf weken zomerstop weer wat nieuwtjes en de vaste rubrieken met u, met jou, als lezer kunnen delen. Hopelijk heeft u ook net als wij zo’n onthaastende en heerlijke zomervakantie mogen beleven. We wensen iedereen een fantastisch en inspirerend nieuw werkjaar toe. Kom daarom zeker deze zondag 10 september naar de kerk om na afloop met elkaar, met de bruingebrande koppies, op de traditionele parochiekernfoto te gaan. Onze kerkdeuren staan ook deze zondag weer uitnodigend open om iedereen te kunnen begroeten.

                                                                                                                          De webredactie

Vieringen in onze parochiekern van 9  t/m 15 september

Zaterdag:19.00 uurGeen viering. 
Zondag:9.30 uurCommunieviering op de drieëntwintigste zondag door het jaar met Cantemus en diaken Winnubst en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website. Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
Donderdag : 9.00 uurEucharistieviering met pastor van Vliet en ook te het jaar met Cantemus en diaken Winnubst en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website. Na afloop koffiedrinken in de pastorie.
Vrijdag :19.00 uurWeeksluiting in Rijnweide. 

Wanneer is ons kerkgebouw doordeweeks open buiten de vieringen?

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is vanaf nu weer op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt op de ochtenden dat het secretariaat open is de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt  zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor o.a. de mensen die het nodig hebben in deze barre tijden. U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.  

De kerk als gebouw is zo ook zeker in deze zomerse periode een goede en best ook koele plek om tot rust en bezinning te komen. Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel  oorlogsgeweld, stikstofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag. Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.

Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Wilt u geen alcoholische dranken meegeven?

Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u. Misschien hebben uw buren, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten? Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank. Ook in deze tijden met meer zon en blije gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen. Daarom… meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze komende zomerse periode!

Update 216: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de drieëntwintigste zondag door het jaar van 10 september komt om 11.00 uur uit de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten. De voorganger is pastor van Vliet  en de muzikale ondersteuning komt van het Laurentiuskoor. Deze livestream is thuis te volgen via deze link:

https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!

Mededelingen zondag 10 september

  • Na de viering zal de parochiekernfoto gemaakt worden, als start van het werkseizoen.
  • Achterin de kerk ligt de aanmeldingsbrief voor de ziekenzalvingsviering op zondagmiddag 5 november.
  • De deurcollecte voor de MIVA heeft € 297,95 opgebracht.
  • Voorlopig wordt de digitale nieuwsbrief als eerste bericht op de website geplaatst tot er een nieuw format voor deze nieuwsbrief wordt gebruikt

Overleden

Er zijn geen overleden parochianen bekendgemaakt bij het parochiekernsecretariaat. Er zijn geen overleden parochianen bekendgemaakt bij het parochiekernsecretariaat.

Vergaderingen en bijeenkomsten van 9 t/m 30 september

In deze maanden zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden. Wilt u een vergadering doorgeven, laat het dan het parochiekernsecretariaat even weten (zeker als u in de pastorie wilt vergaderen):

DagDatumTijdWerkgroepLocatie
Maandag18 sept20.00BeheercommissiePastorie
Dinsdag19 sept19.30Technische commissiePastorie
Donderdag21 sept13.00BezoekersgroepPastorie
Zaterdag23 sept11.00BurendagKerk
Woensdag27 sept19.30P.A.R.Pastorie
Donderdag28 sept19.00Walking MessagePastorie
Zondag28 sept19.30Maria-avondPastorie
Ieder maandag9.00QuiltgroepPastorie

In het kort

  • Na de Open Repetitie van kinderkoor De Vrolijke Noot, donderdagmiddag 31 augustus, waren er twaalf nieuwe aanmeldingen. Op volle sterkte met een 35 leden wordt er nu druk geoefend voor de gezinsviering van zondag 1 oktober zo ook voor een optreden op een woensdagmiddag bij een tehuis in Wassenaar in het kader van het project ‘Zingen voor ouderen’ van Fonds 1818.   
  • Zijn er over de dagelijkse werkzaamheden bij de verbouwing van ‘de kleine JOANNES’ vragen, mail of bel Peter Mens van de technische commissie als u vragen hebt (tel. 06-12452228 / menskivits@gmail.com).
  • Op de website vindt u nu ook het inlegvel van de communieviering van zondag 10 september(om mogelijk zelf uit te printen).
  • Vrijdag 15 t/m maandag 18 september is Vocalis naar Haelen (Limburg) in het kader van het dertigjarig koorbestaan. Er wordt op zondag gezongen in de Koepelkerk in Maastricht.
  • Komende week kunt op deze website een kort verslag leze van de Open Monumentendag van zaterdag 9 september. Een fotoverslag van deze dag komt u tegen in de rubriek ‘Fotogalerij’ op onze website.
  • Heeft u deze al in uw agenda genoteerd, de jaarlijkse oecumenische viering in en bij De Rank zondag 8 oktober om 10.00 uur? Het thema is ‘Together: samenkomst van Gods volk’. Van harte aanbevolen!  

Heilige van de dag Maria’s Geboorte, Moeder Gods

Tezamen met Jezus zelf en de H. Johannes de Doper behoort zij tot de weinigen van wie de biologische geboorte wordt herdacht. Het feest werd het eerst gevierd in het oosten sinds de zesde eeuw, onder invloed van het concilie van Efese, waar Maria officieel tot ‘Moeder van God’ (‘Theotokos’) werd uitgeroepen. Paus Sergius I voerde het in voor de kerk van Rome, en in de elfde eeuw was het verspreid over de gehele kerk.

Historisch gesproken is niet bekend op welke dag Jezus’ moeder Maria is geboren. Men heeft gekozen voor 8 september, omdat op deze dag ergens in de vijfde of zesde eeuw te Jeruzalem een St-Annakerk werd ingewijd. Sint Anna wordt beschouwd als de moeder van Maria. Dat gaat terug op een heel oude overlevering. Vanouds geldt de emotionele ontmoeting van Joachim en Anna bij de Gouden Poort als het moment van Maria’s conceptie. Dit tafereel is met name in de middeleeuwen talloze keren afgebeeld. De gelovigen waren ervan overtuigd, dat Maria, zoals de engel had gezegd, van het begin af aan gevrijwaard was gebleven voor elke zonde, dus ook voor de erfzonde. Deze bijzondere genade wordt door de gelovigen gevierd op Maria’s Onbevlekte Ontvangenis, 8 december: precies negen maanden vóór haar geboorte!

Weerspreuk(en)
‘Mooi weer op Maria Geboort duurt acht weken voort.’

Archieffoto van de week

Hoeveel bezoekers zijn er 9 september met de Open Monumentendag de kerktoren ingegaan om uitleg over het uurwerk te krijgen? Komende week kunt u er meer over lezen op deze website. Martien van Steijn is er klaar voor, net als op deze foto van de Open Monumentendag uit 2022.