Digitale Nieuwsbrief Nr. 516

Zo eind september, begin oktober staat er voor kinderen in Nederland altijd veel op stapel te beginnen deze week met de 75ste keer de Actie Kinderpostzegels met als thema ‘Laat ieder kind meedoen’, Werelddierendag op woensdag 4 oktober, de Kinderboekenweek die dezelfde dag start met als thema ‘Bij mij thuis’ en wat te denken van de Wereldmissiedag van de Kinderen in het weekeinde van 7 en 8 oktober? Menig oudere parochiaan heeft zeker bij één of meerdere evenementen mooie jeugdherinneringen op het netvlies.

Maar voor kinderen, jongeren en ouderen wordt het deze donderdag ineens doorkruist met die verschrikkelijke moordaanslagen in Rotterdam. Mensen die ’s ochtends ook gewoon zijn opgestaan zijn er twaalf uur later niet meer. Velen die in het Erasmus MC zaken gezien en gehoord hebben die ze nooit meer zullen vergeten. Wat een wereld is het toch waar we in leven. Laten we in ieder geval deze mensen die hierbij betrokken zijn geweest in onze gebeden meenemen en / of er ook een kaarsje voor aansteken. Het is goed om in onze kerk, bij een viering of op een kerkopening doordeweeks, even een moment van bezinning hierover te zoeken.
Het is mooi om zo, door de inzet van vele vrijwilligers, iets te kunnen betekenen voor elkaar. In de laatste De Augustinus, deze week uitgekomen en ook op deze website op de homepage leesbaar, kunt u er op blz. 12 t/m 15 prachtige voorbeelden van lezen.  Het zijn in onze bloeiende parochiekern dan ook vele vrijwilligers die voor en achter de schermen actief zijn om alles goed te laten verlopen, maar ook om de missionaire parochie telkens met creatieve en verbindende ideeën in te vullen. Hoe en wat? Blijf deze wekelijkse uitgave volgen!
Toch weer een oproep voor deze digitale nieuwsbrief. Zie links op onze website bovenaan de aanmeldknop ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. Heeft u daar al gebruik van gemaakt? Gewoon doen! Zo blijft u wekelijks op de hoogte van alle actualiteiten doordat u deze nieuwsbrief weer in de eigen mailbox gaat ontvangen. Onder de kop ‘Recente nieuwsbrieven’ slaat de webmaster op de website ook elke wekelijkse editie op. Een aanrader als u wat terug wilt zoeken! Heeft u zelf iets in deze digitale nieuwsbrief te melden, laat het maar weten op het alom bekende redactieadres.
Wij wensen iedereen veel leesplezier bij deze nieuwe uitgave. en… vergeet niet om de aanmeldknop voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief aan te klikken en verder in te vullen!                                  
De webredactie


Vieringen in onze parochiekern van 30 september t/m 6 oktober.

Zaterdag :19:00 uur  Geen viering.
Zondag :09:30 uur Gezinsviering als communieviering op de zesentwintigste zondag door het jaar met De Vrolijke Noot en diaken Winnubst  en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
De voedselmanden staan klaar.
Klik hier voor het inlegvel met de liturgie.
Na afloop koffiedrinken in ‘de kleine JOANNES’.  
Woensdag:09:00 uur Verliesviering als gebedsviering met gebedsleider Noordermeer  en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website. Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren. Na afloop is er koffiedrinken in de pastorie.
Woensdag : 19:00 uur Rozenkransgebed als gebedsviering met Ralph Severens en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Donderdag :09.00 uur Communieviering met pastoraal werker Zuidersma en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website. Na afloop koffiedrinken in de pastorie.
Vrijdag :19.00 uur Weeksluiting in Rijnweide.

Wanneer is ons kerkgebouw doordeweeks open buiten de vieringen?

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is vanaf nu weer op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.
U kunt op de ochtenden dat het secretariaat open is de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt  zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor o.a. de mensen die het nodig hebben in deze tijden vol knelpunten en grote vraagstukken.
U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.  
De kerk als gebouw is zo ook zeker in nu alles weer is opgestart na de zomervakantie  een goede plek om tot rust en bezinning te komen.
Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel oorlogsgeweld, stikstofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag.
Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.
Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden.
Wilt u geen alcoholische dranken meegeven?
Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u.
Misschien hebben uw buren, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten?
Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank.
Ook in deze tijden met meer zon en blije gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen.
Daarom… meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze komende zomerse periode!


Update 219: Livestream vanuit Wassenaar

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de zesentwintigste zondag door het jaar van 1 oktober komt om 9.30 uur uit de
St. Willibrordus en St. Jozef in Wassenaar. De voorganger is pastoor Franken en de muzikale ondersteuning komt van Pro Deo.
Na afloop is er koffiedrinken.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!


Aankondiging collecte Wereldmissiedag van de Kinderen zondag 8 oktober

Komende zondag 8 oktober is de door het bisdom voorgeschreven bestemmingscollecte voor de Wereldmissiedag van de Kinderen waarmee de gewone collecte komt te vervallen. Nu is er die zondag geen viering in ons kerkgebouw, er is immers de jaarlijkse oecumenische viering bij De Rank, dus er is ook geen collecte met de collectanten maar… u kan thuisgekomen of op welk ander moment dan ook zondag dit meer dan goede doel steunen middels uw / jouw bijdrage in de Givt-app.
Met deze vooraankondiging willen we u / jou daarom al warm maken voor het doel van 2023 van MISSIO, de organisatie die zich jaarlijks inzet voor de organisatie. Dit jaar zijn het de kinderen in Libanon die centraal staan. We gaan het hier niet beschrijven waarom u moet geven en voor wie. MISSIO heeft voor deze dag een schitterende en zeer informatieve kinderkrant samengesteld die u kunt bekijken door deze hier aan te klikken.
En… alle bedragen helpen deze kinderen in Libanon die meer niet dan wel hebben!
In de volgende uitgave van deze nieuwsbrief gaan we ook uitgebreid in op de geschiedenis van deze Wereldmissiedag van de Kinderen. 


Mededelingen zondag 1 oktober.

 • Gezien de lengte van de mededelingen, vindt u deze terug op het prikbord, in de digitale nieuwsbrief en achterin de kerk op de bank.
 • Straks om 13.00 uur zal Brian Kuyvenhoven gedoopt worden hier in onze kerk.
 • Achterin de kerk ligt de aanmeldingsbrief voor de ziekenzalvingsviering op zondagmiddag 5 november.
 • Achterin de kerk ligt het bisdomblad ‘Tussenbeide’ voor u klaar.
 • Vanavond om 19.30 uur is de eerste Maria-avond. Met gebedsleider Noordermeer kijken we samen naar een film en praten na aan de hand van enkele vragen. Mannen en vrouwen zijn van harte welkom. De avond duurt tot 21.00 uur en is in de pastorie. Het is een serie van vijf avonden, maar alle vijf hoeft niet.
 • Wilt u de nieuwe digitale nieuwsbrief ontvangen? Meldt u aan via de website. Daar is de nieuwsbrief in een nieuw jasje ook te vinden als eerste bericht. Wekelijks alle actualiteiten in woord en beeld. Was u al eerder aangemeld, toch moet u het opnieuw doen om deze weer in de mailbox te kunnen ontvangen. Gewoon doen!
 • Woensdagochtend 4 oktober om 9.00 uur is er een verliesviering hier in de kerk. Een viering voor iedereen die rouwt om het verlies van een dierbare, een baan, een ziekte of een vriendschap. Samen bidden en God om troost vragen.
 • Woensdagavond is er om 19.00 uur een rozenkransgebed met Ralph Severens.
 • Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober is het secretariaat gesloten in verband met de retraite van gebedsleider Noordermeer.
 • Volgende week zondag is er geen viering in onze kerk, maar zal er een oecumenische viering zijn bij de Hervormde Gemeente de Rank aan de Helmbergerweg om 10.00 uur. Het thema is: ‘Samenkomst van Gods volk’.
 • Donderdag 12 oktober kunt u vanaf 16.00 uur uw gebruikte kleding inleveren voor de kerk voor Sams kledingactie.
 • Zondagochtend 15 oktober organiseert de Augustinusparochie een speciale gezinscatechese ochtend. De bijeenkomst is voor alle ouders en kinderen uit Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. De bijeenkomst is in het Bondsgebouw in Voorschoten en begint om 10.00 uur. De kinderen gaan in gesprek over de doop van Jezus in de Jordaan en hun eigen doop. En de ouders gaan met elkaar in gesprek over de betekenis van het doopsel. Aansluitend begint er om 11.00 uur een gezinsviering in de kerk van de H. Laurentius in Voorschoten. Van 12.00 – 12.30 uur is er de afsluiting in het Bondsgebouw met wat lekkers. Van harte welkom! Mocht u vragen hebben over de centrale gezinscatechese dan kunt u deze stellen aan Sjoerd Zuidersma, pastoraal werker van onze parochie.
 • Mag ik u uitnodigen om na de viering koffie of thee te gaan drinken in ‘de kleine JOANNES’?

Overleden

Er zijn geen overleden parochianen bekendgemaakt bij het parochiekernsecretariaat.


Vergaderingen en bijeenkomsten van 29 september t/m 31 oktober

DagDatumTijdWerkgroepLocatie 
Zondag1 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Maandag2 okt.15.00 uurBezoekersgroepPastorie
Woensdag4 okt.19.30 uurBC en PGPastorie
Donderdag5 okt. 08.45 uurSecretariaat dichtSecretariaat
Vrijdag6 okt.08.45 uurSecretariaat dichtSecretariaat
Maandag9 okt.20.00 uurBeheercommissiePastorie
Dinsdag10 okt.20.00 uurLiturgisch overlegPastorie
Donderdag12 okt.16.00 uurSams kledingactieKerkplein
Zondag15 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Zondag29 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Elke maandag  09.00 uurQuiltgroepPastorie

In het kort

 • Pastor Kees van Vliet meldde donderdag 28 september dat zijn arts hem gevraagd heeft vier weken rust te nemen. In die periode zal hij geen parochiewerk doen. 
  Wij wensen pastor Van Vliet van harte beterschap en vragen u / jou als parochiaan om daarvoor te bidden. We hebben geprobeerd priesters van buiten te vinden die hem kunnen vervangen. Deze zijn door het priestertekort niet meer beschikbaar. Het rooster van vieringen zoals dat in de nieuwe Augustinus staat, klopt hierdoor niet meer. De vieringen zullen, doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. Het zullen echter niet allemaal eucharistievieringen zijn. Kijkt u op onze website voor het nieuwe rooster van vieringen. De aanbidding op de laatste vrijdag van de maand in de St. Willibrordus Wassenaar zal in september en oktober vervallen. Wilt u hem persoonlijk een kaartje sturen dan kunt u dat sturen maar de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pastor Kees van Vliet.
 • Bij het overzicht van vieringen in deze digitale nieuwsbrief kunt u het inlegvel / boekje van de gezinsviering van zondag 1 oktober aanklikken en bekijken (om mogelijk zelf uit te printen).
 • Op de website onder de kop ‘Bibliotheek’ vindt u straks bij de ‘Parochiële documenten’ het ‘Kerkhofreglement oktober 2023’ en ‘Wijzigingen begraafplaatsreglement 203’. U heeft het niet dagelijks nodig, maar wel handig om te weten waar u het kunt vinden als u meer wilt weten hierover.
 • Een oproep van de collectanten: ,,Elke gift in onze collectemand in de viering is meer dan van harte welkom want elke munt telt. Maar wilt u geen kapotte biljetten inleveren want die kunnen we na afloop niet afstorten bij de bank / geldmaat. Daarvoor zouden we speciaal naar de Nederlandse Bank moeten afreizen en dat is een beetje omslachtig. Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip”. 

Heilige van de dag Aartsengelen

In het deuterocanonieke bijbelboek Tobit wordt verteld hoe de jonge Tobit op zijn levensweg wordt vergezeld door een reisgenoot die zich aan het eind van het verhaal openbaart als de aartsengel Rafaël: “Ik ben Rafaël, een van de zeven engelen die in de nabijheid van de troon van de Heer verkeren.”
Drie van hen worden in de bijbel met name genoemd: Michaël, Gabriël en Rafaël. De vier anderen zijn ons bekend via buitenbijbelse bronnen: Uriël, Berachiël, Jehudiël en Shealtiël.


Raadsel van de week…

Wat heeft deze illustratie te maken met de gezinsviering zondag 1 oktober om 9.30 uur?
Kom dan kijken, luisteren, meezingen en -bidden!

Meer informatie over deze gezinsviering, als communieviering door de ziekte van pastor Kees van Vliet, is te vinden in het tweede bericht op deze website.