Digitale Nieuwsbrief Nr. 517

‘Samen ben je nooit alleen!’ is een heel bekend gezegde in de Nederlandse taal. Ook in deze uitgave hebben we dit citaat geregeld aangehaald. En ook voor de oecumenische viering komende zondag samen met Hervormde Gemeente De Rank is dit citaat weer leidend met als thema ‘Together: Samenkomst van Gods volk!’ Deze oecumenische viering, komende zondag om 10.00 uur zijn we allen te gast bij De Rank op de locatie Pieter Groen aan de Helmbergweg, wordt om en om georganiseerd. Om te stimuleren dat we met velen aanwezig zijn bij deze viering, waar Vocalis en de Cantorij de muzikale ondersteuning verzorgen, is er geen viering om 9.30 uur in ons eigen kerkgebouw.

Maar ‘together’ zijn we ook in het uitwisselen van en elkaar informeren over bijzondere activiteiten bij De Rank en bij ons. Wat te denken van de Praise-avond vrijdagavond 8 december in onze kerk?
Als bloeiende parochiekern maken we ook deel uit van Katwijk aan den Rijn en bij uitvaarten, huwelijksvieringen, doopsels in onze kerk zitten mensen uit heel Katwijk aan den Rijn en verder kriskras door elkaar, schouder aan schouder. Die momenten wil de Interkerkelijke Werkgroep Walking Message, met vertegenwoordigers van de Dorpskerk, de Open Hof Kerk en onze parochiekern, naast de ‘DrieKerkenBoodschap’ op de eerste zondagmiddag van de Kattuk Binse Najaarsfeesten ook uitgebouwd zien worden op andere terreinen. De vertegenwoordigers zullen half oktober daarom naar de kerkenraad (bij ons de pastoraatgroep) een advies met vragen in deze versturen. Een voorbeeld van verdere samenwerking kan zijn het invullen van een Kattuk Binse huiskamer, vieringen met Kerstmis gezamenlijk bekend maken, diaconale lokale kleine projectjes gezamenlijk oppakken, op gepaste momenten samen vieren. ‘Together’ kan daar op vele manieren handen en voeten krijgen. We zijn benieuwd wat het gaat opleveren!
Is er actueel nieuws dan plaatsen we dit zeker in deze digitale nieuwsbrief. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk parochianen zich aanmelden om deze in de eigen mailbox te kunnen ontvangen. Daarom ook nu weer een oproep voor deze digitale nieuwsbrief. Zie links op onze website bovenaan de aanmeldknop ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. Heeft u daar al gebruik van gemaakt? Gewoon doen! Zo blijft u wekelijks op de hoogte van alle actualiteiten. Onder de kop ‘Recente nieuwsbrieven’ slaat de webmaster op de website ook elke wekelijkse editie op. Een aanrader als u wat terug wilt zoeken! Heeft u zelf iets in deze digitale nieuwsbrief te melden, laat het maar weten op het alom bekende redactieadres.
Wij wensen iedereen veel leesplezier bij deze nieuwe uitgave. en… vergeet niet om de aanmeldknop voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief aan te klikken en verder in te vullen!   
 
De webredactie


Vieringen in onze parochiekern van 7 t/m 13 oktober.

Zaterdag : 19:00 uur Geen viering.
Zondag :09:30 uurGeen viering in onze kerk.
 10:00 uurOecumenische viering van woord en gebed op de zevenentwintigste zondag door het jaar bij De Rank aan de Helmbergweg in Katwijk, locatie Pieter Groen.Voorgangers zijn ds. Padmos en diaken Winnubst en muzikale medewerking is er van Vocalis en de Cantorij. Deurcollecte voor de diaconie (SOS Kinderdorpen) en de kerkrentmeesters.
Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
Na afloop is er koffiedrinken en elkaar ontmoeten.
Woensdag :19:00 uurRozenkransgebed als gebedsviering met cantor en gebedsleider Noordermeer en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Donderdag : 09.00 uurCommunieviering met pastoraal werker Zuidersma en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Na afloop koffiedrinken in de pastorie.
Vrijdag :16:30 uurEucharistieviering in De Wilbert met ziekenzalving door pastoor Franken.
19:00 uurWeeksluiting in Rijnweide. 

Wanneer is ons kerkgebouw doordeweeks open buiten de vieringen?

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is vanaf nu weer op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt op de ochtenden dat het secretariaat open is de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt  zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor o.a. de mensen die het nodig hebben in deze tijden vol knelpunten en grote vraagstukken. U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.  
De kerk als gebouw is zo ook zeker in nu alles weer is opgestart na de zomervakantie  een goede plek om tot rust en bezinning te komen.
Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel oorlogsgeweld, stikstofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag. Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.
Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden.
Wilt u geen alcoholische dranken meegeven?
Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u.
Misschien hebben uw buren, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten?
Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank.
Ook in deze tijden met meer zon en blije gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen.
Daarom… meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze periode!


Update 220: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de zevenentwintigste zondag door het jaar van 8 oktober komt om 9.30 uur uit de St. Willibrordus en St. Jozef in Wassenaar. Het is dan gezinszondag.
De voorganger is pastoor Franken en de muzikale ondersteuning komt van een cantor en organist.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link.


De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!

Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen zondag 8 oktober

Deze zondag 8 oktober is de door het bisdom voorgeschreven bestemmingscollecte voor de Wereldmissiedag van de Kinderen waarmee de gewone collecte komt te vervallen. Nu is er die zondag geen viering in ons kerkgebouw, er is immers de jaarlijkse oecumenische viering bij De Rank, dus er is ook geen collecte met de collectanten maar… u kan thuisgekomen of op welk ander moment dan ook zondag dit meer dan goede doel steunen middels uw / jouw bijdrage in de Givt-app.
Vorige week hebben we in deze digitale nieuwsbrief het doel van de Wereldmissiedag van de kinderen beschreven. Maar wat is de geschiedenis hiervan?


Wereldmissiedag van de kinderen bestaat sinds 1950

Dat heeft Paus Pius XII toen besloten. Dat gebeurde echter niet zomaar van de ene op de andere dag.  Dat had alles te maken met ‘Het Genootschap van de heilige Kindsheid’ en met het tijdschrift Klap. Lees maar hoe het allemaal ontstaan is.Voor het begin moeten we ver terug in de tijd, helemaal naar de negentiende eeuw.
Toen was er in Frankrijk een bisschop, De Forbin – Janson, die van missionarissen in China hoorde dat daar veel kinderen honger hadden. Ook werden veel kinderen door hun vader of moeder te vondeling gelegd omdat ze zo arm waren dat ze niet voor hun kinderen konden zorgen. Deze bisschop bedacht dat daar iets tegen gedaan moest worden en wilde deze kinderen helpen.

De Heilige Kindsheid

Daarom richtte hij een vereniging op (in 1843) en die noemde hij ‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’. Dit heette zo omdat hij vond dat alle kinderen een voorbeeld moesten nemen aan het (heilige) kind Jezus.
Alle kinderen in Frankrijk tot twaalf jaar konden lid worden van deze vereniging. Dan kwamen ze in groepjes bij elkaar in de kerk om te bidden voor de kinderen die arm waren en honger hadden. En ze legden een klein beetje geld opzij, in die tijd een halve stuiver. Daarmee kon de bisschop de kinderen in China aan eten  helpen en ze een thuis geven in een weeshuis.
Het waren dus niet de volwassenen die de kinderen in China hielpen (die ook wel natuurlijk), maar het waren de kinderen zelf. Want zei de bisschop, kinderen zijn dan wel klein, maar ze kunnen veel. Het was echt: Kinderen helpen kinderen.

De Kleine Apostel

In andere landen vond men het idee van deze bisschop uit Frankrijk ook een goed idee, ook in Nederland. Al een paar jaar later had Nederland ook zo’n vereniging van ‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’. En ook in Nederland konden kinderen tot twaalf jaar lid worden.
Ze kregen dan ook een tijdschrift. Eerst heette dat ‘De Annalen van het Genootschap van de Heilige Kindsheid’. In 1934 kreeg het tijdschrift een nieuwe naam: ‘De Kleine Apostel’. Net als de apostelen van Jezus, waren kinderen eigenlijk ook een soort apostelen, zij waren ook leerlingen van Jezus.
De kinderen die lid waren van ‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’ baden elke dag een Weesgegroet (een gebed tot Maria) en ze spaarden elk jaar dertig cent voor het werk van de missionarissen overal in de wereld. Zodat die de arme en hongerige kinderen konden helpen met het geld.

Tijdschrift KLAP

In 1966 verandert de naam van het tijdschrift nog een keer. Het wordt dan KLAP. Eigenlijk is het geen echte andere naam. Want kijk maar eens goed naar de letters: KLAP is gewoon de afkorting van Kleine Apostel.
In het tijdschrift gaat het dan allang niet meer alleen over China. Het gaat over kinderen van de hele wereld.
Ook gaat het niet meer alleen over Jezus. Er wordt ook verteld over andere godsdiensten.

Website kwam er aan

Natuurlijk kwam er in het jaar 2000 ook een website voor het blad: klap.net.  Maar in 2006 wordt het tijdschrift KLAP opgeheven. Er waren te weinig abonnees, waardoor het te duur werd om het te blijven maken. Dat is natuurlijk erg jammer, vooral omdat het al zo lang bestaan heeft, meer dan 150 jaar! Gelukkig is de website wel blijven bestaan, tot 2013. Toen gingen er ook daar dingen veranderen. Zoals, je raadt het al, de naam. Nu heet de website: missiokids.nl

Missiokids

Waarom deze naam en wat betekent Missio dan? ‘Het Genootschap van de Heilige Kindsheid’ is een onderdeel van Missio. En Missio is de organisatie van de katholieke kerk die gelovige mensen in armere landen helpt en daar horen natuurlijk de kinderen bij.

Wereldmissiedag van de kinderen

Elk jaar wordt er een speciale dag georganiseerd voor kinderen over de hele wereld: Wereldmissiedag van de kinderen. Want: Kinderen helpen kinderen. Dat blijft bestaan. Er is een speciale Missio Kinderkrant over het land dat dat jaar centraal staat, met daarin veel informatie over het land, de katholieke kerk en natuurlijk een gebed. Ook wordt er nog elk jaar gespaard door kinderen. Daarvoor is er een speciaal spaarzakje om het geld in te doen. En weet je wat nou het mooiste van alles is? Deze Wereldmissiedag van de Kinderen wordt overal op de wereld door de katholieke kerk gevierd. Dus alle kinderen, ook de armere kinderen, sparen voor andere kinderen, om elkaar te helpen, want Kínderen helpen kinderen’.
(Bron: Missiokids.nl) 


Mededelingen zondag 8 oktober

  • Zondag 15 oktober om 19.30 uur is de tweede Maria-avond. Met gebedsleider Noordermeer kijken we samen naar een film en praten na aan de hand van enkele vragen. Mannen en vrouwen zijn van harte welkom. De avond duurt tot 21.00 uur en is in de pastorie. De avonden staan op zichzelf.
  • Woensdagavond is er om 19.00 uur een rozenkransgebed van de vrede met gebedsleider Noordermeer.
  • Komende donderdagochtenden om 9.00 uur is er in verband met het ziek zijn van pastor van Vliet een communieviering met pastoraal werker Zuidersma.
  • Zondagochtend 15 oktober organiseert de Augustinusparochie een speciale gezinscatechese ochtend. De bijeenkomst is voor alle ouders en kinderen uit Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. De bijeenkomst is in het Bondsgebouw in Voorschoten en begint om 10.00 uur. Aansluitend begint er om 11.00 uur een gezinsviering

Overleden

Er zijn geen overleden parochianen bekendgemaakt bij het parochiekernsecretariaat.


Vergaderingen en bijeenkomsten van 6 t/m 31 oktober.

In deze maanden zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden. Wilt u een vergadering doorgeven, laat het dan het parochiekernsecretariaat even weten (zeker als u in de pastorie wilt vergaderen):

DagDatumTijdWerkgroepLocatie 
Vrijdag6 okt.08.45 uurSecretariaat dichtSecretariaat
Maandag9 okt.20.00 uurBeheercommissiePastorie
Dinsdag10 okt.20.00 uurLiturgisch overlegPastorie
Donderdag12 okt.16.00 uurSams kledingactieKerkplein
Zondag15 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Zondag29 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Elke maandag  09.00 uurQuiltgroepPastorie

In het kort

  • Heeft u deze ook al in  de agenda genoteerd… de praise-avond op vrijdag 8 december om 19.30 uur in onze kerk? De kerkdeuren gaan om 19.00 uur wijd open en de muzikale medewerking komt van het koor ‘The Gospel’. Voorganger is dan gebedsleider Noordermeer – Karremans. Ze heeft dan ook haar 12,5-jarig jubileum als gebedsleider die avond. Na de viering zal er een deurcollecte zijn. Aansluitend is er van 20.30 – 23.00 uur onder het genot van een hapje en een drankje de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ‘de kleine JOANNES’. U / jij komt toch ook? Een mooie stap om invulling te geven aan de missionaire parochie met de vensters open naar de buitenwereld. Bij elke beamerpresentatie in onze vieringen passeert ook de uitnodiging voor deze avond. 
  • Om in de agenda te noteren, het kerstconcert van De Vrolijke Noot en Vocalis zaterdag 16 december om 17.00 uur in onze kerk? Donderdag jl. is het programma samengesteld en dat mag u zeker niet missen. Voor de ‘badkamerzangers’ onder ons… er zijn ook diverse momenten van kerstsamenzang ingepland! Natuurlijk gratis toegang met wel een deurcollecte na afloop. Ga zingend samen ( ‘Together’?), zittende schouder aan schouder in de kerkbanken met die heerlijke zachte kerkbankbekleding de kerstdagen in.
  • Wilt u mee met de bus zondag 12 november naar Voorschoten waar om 11.00 uur de feestelijke eucharistieviering is b.g.v. het veertigjarig priesterjubileum van pastor van Vliet? U kan zich tot 1 november aanmelden bij Anneke Noordermeer op het secretariaat (071-4029402 / secretariaat@joannesdedoper.nl. De opstaphalte is om 10.00 uur bij de bushalte Callaoweg en om 14.00 uur wordt de terugreis weer aanvaard.  
  • Als u / jij toch de agenda bij de hand heeft, noteer dan ook maar direct de viering van  Allerzielen donderdag 2 november om 19.30 uur. Vocalis verzorgt de muzikale ondersteuning en na de viering en de samenkomst op het kerkhof is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ‘de kleine JOANNES’.   
  • Op de website onder de kop ‘Bibliotheek’ vindt u bij de ‘Parochiële documenten’ het ‘Kerkhofreglement oktober 2023’ en ‘Wijzigingen begraafplaatsreglement 203’. U heeft het niet dagelijks nodig, maar wel handig om te weten waar u het kunt vinden als u meer wilt weten hierover.
  • In het overzicht van de vieringen kunt u lezen wie pastor van Vliet vervangt gedurende zijn ziekte. We wensen hem als webredactie heel veel sterkte, kracht en alle tijd die nodig is in deze moeilijke periode om te herstellen. 

Heilige van de dag Bruno de Kartuizer

Bruno voelde zich sterk aangetrokken tot de eenzaamheid: hij verlangde ernaar God te zoeken in een leven van gestrengheid en gebed. Er is een legende die probeert te verklaren hoe dat gekomen is:

‘Toen Bruno in Parijs een glanzende kerkelijke carrière tegemoet leek te gaan, stierf een beroemde professor aan de universiteit; volgens een oude verhalencyclus over het leven van Bruno heette deze geleerde Diocres. Bruno woonde de dodenwake bij. De overledene lag opgebaard in een open kist. Toen de lector in de kerk de woorden voorlas: ‘Responde mihi!’ (‘Antwoord mij!’), ging de overledene plotseling rechtop zitten en riep met luide stem: “Ik ben voor Gods rechterstoel geroepen.” Daarop zonk hij weer zielloos terug. De aanwezigen waren verlamd van schrik. De volgende morgen werd het ochtendofficie voor de overledene gebeden. Toen men bij de woorden was aangekomen “Responde mihi!”, hief de overledene wederom zijn hoofd rechtop en riep: “Over mij is voor Gods rechterstoel een oordeel uitgesproken.!” En weer stoven de aanwezigen uiteen naar alle kanten. Op de derde dag had zich een grote menigte verzameld voor de uitvaart; men was afgekomen op de griezelige verhalen. Voor de derde maal richtte de dode zich op, en sprak wanhopig: “Ik ben voor Gods rechterstoel verdoemd.’ 

Daarop werd hij in ongewijde aarde begraven. Na deze gebeurtenis zou Bruno zijn studenten hebben gewezen op het kluizenaarsbestaan; zelf heeft hij alle wereldse zaken eraan gegeven hebben om als kluizenaar God te zoeken.

Naar aanleiding van deze legende vervaardigden de gebroeders van Limburg(?) in het gebedenboek ‘Belles Heures’, bestemd voor hertog Jean Duc de Berry, begin vijftiende eeuw, een afbeeldingenserie.

Een geboren docent…

Hoewel bovenstaande legende zich waarschijnlijk niet heeft voorgedaan in het leven van de H. Bruno, karakteriseert ze toch heel goed zijn levenshouding. Hij was geboren rond het jaar 1030 in een vooraanstaande Keulse familie. Al tijdens zijn opleiding tot een geestelijk ambt vestigde hij de aandacht op zich door zijn talent en zijn houding van recht door zee. Door de bisschop van Reims werd hij benoemd tot directeur van de Domschool aldaar. Hij bleek een voortreffelijk docent. Onder zijn leerlingen bevond zich o.a. Hugo van Grenoble die verderop in het leven van Bruno een belangrijke rol zou spelen. Toen de paus aan Bruno vroeg de kanselier van de bisschop van Reims te worden, vluchtte hij. Hij had een afschuw van de hardvochtige en praalzieke levenswijze van de kerkvorst die bovendien zijn ambt voor geld gekocht had.

Terug naar de eenvoud en biddende…

Aanvankelijk trok hij zich terug in de benedictijner abdij van Molesme. Maar ook hier vond hij de strenge geest te zeer verziekt door welvaart, spil- en speelzucht. Met zes gelijkgezinde monniken verliet hij het klooster en begaf zich naar zijn oud-leerling Hugo (de latere heilige bisschop Hugo van Grenoble, bijgenaamd ‘de Kartuizer’). Deze had hem in een nachtelijk visioen al naar hem toe zien komen, ontving hem met zijn gezellen hartelijk, kleedde hen met een nieuw ordegewaad en schonk hun een woest stuk grond in de eenzaamheid van de Alpen. Daar aangekomen bouwden de zeven zich een onderkomen. Ieder bewoonde een eigen hutje en zorgde voor zijn eigen onderhoud. Eenmaal per dag kwam men in een kapelruimte bij elkaar voor gezamenlijk gebed. Eens per week maakte men een korte wandeling waarin men elkaar geestelijk voedsel toediende. Het heette daar ‘La Chartreuse’. De beweging van de kartuizers was geboren. Het was 1084. De heilige bisschop Hugo kwam herhaaldelijk voor enige tijd naar de chartreuse om er te bidden. Dat hield hij dan zo lang vol dat Bruno zich genoodzaakt zag hem in zijn gebed te storen om hem eraan te herinneren dat hij naar zijn mensen terug moest.

Gelukkig in de stilte en eenvoud
Bruno mocht hopen dat men hem zou vergeten, en dat hij zijn geliefde leven van ‘God zoeken in de eenzaamheid’ onbekommerd zou kunnen voortzetten. Maar paus Urbanus II had een vroom en wijs raadsman naast zich nodig en zijn keus viel op Bruno. Deze kon niet weigeren, en begaf zich tot zijn verdriet in het jaar 1090 naar zijn nieuwe taak. Onophoudelijk heeft hij de paus gevraagd om te mogen terugkeren naar de eenzaamheid. Tenslotte stond deze het hem toe in 1091. Hem werd een stuk grond in Calabrië geschonken, en wederom trok hij zich met zes gelijkgezinden in de stilte terug. Pogingen om kontakten te leggen met zijn eerste vestiging mislukten. Na tien jaar aan het hoofd te hebben gestaan van de Calabrische chartreuse, stierf hij. Hij werd ter plaatse begraven. Toen men vierhonderd jaar later zijn lichaam opgroef, bevond het zich nog in ongeschonden staat.

Verering en cultuur
Hij is één van de patroons tegen de pest. Hij wordt afgebeeld in kartuizer habijt (lang wit gewaad met capuchon), een vinger aan de lippen, soms een mijter aan zijn voeten (omdat hij in 1090-1091 een aanbod van Urbanus II afsloeg om bisschop van Reggio te worden), vaak houdt hij de blik gevestigd op een kruisbeeld, soms valt er ook een schedel te zien, symbool voor versterving, hetzelfde symboliseert de voorstelling dat hij op een aardbol staat, wereldverzaking. Ook wordt hij wel afgebeeld met een ster op de borst of een krans van sterren om zich heen.


Kinderboekenmarkt van de week…

Onderstaande foto van een kinderboekenmarkt op het schoolplein bij RKBS de Horizon dateert alweer van enkele jaren geleden. Met onze kerk op de achtergrond symboliseert het prachtig de natuurlijke verbinding ‘kerk-school’ die er op vele manieren is (schoolvieringen in de kerk; gemeenschappelijke acties voor goede en parochiedoelen; kinderkoor De Vrolijke Noot; gebruik van elkaars ruimtes en faciliteiten; adventsvieringen op school enz.). Komende woensdag 11 oktober, direct na schooltijd om 12.15 uur, is er in het kader van de jaarlijkse Kinderboekenweek de inmiddels traditionele boekenmarkt.