Digitale Nieuwsbrief Nr. 518, 13 oktober 2023

De wereld staat in brand, waar in Israël de strijdende partijen van beide kanten voortdurend de vastgelegde rechten van de mens met zeer kleine letters schrijven of zelfs niet schrijven, en de vrees is dat het nog veel erger gaat worden met nog veel meer onschuldige burgerslachtoffers in alle leeftijdsgroepen. De bespreking aan opinietafels op televisie ontaardt bijna altijd in ‘wit-zwart’ tegenstellingen waar louter verbaal geschoten wordt en verschillen in denkwijze alleen maar leiden tot grotere verschillen. Gemeentes en organisaties die over de grond rollen over de vlag die al dan niet moet worden gehesen of vertoond. Het is verfrissend en hoopvol om ook vertegenwoordigers van organisaties te zien en te horen die al jarenlang zich inzetten voor de dialoog tussen het Palestijnse- en Israëlische volk. Zeker nu is dat meer dan nodig, want in de relatief rustige laatste jaren is die rust onvoldoende benut om elkaar nog meer te vinden. Laten we voor een op te starten vredesproces, hoe moeilijk en uitzichtloos dat dan ook wel lijkt in deze weken in Israël, ons gebed bestemmen en één of meerdere kaarsjes aansteken als u in ons kerkgebouw bent.

Hoe moeilijk het ook is om hier over ‘normale’ zaken in onze Katwijkse parochiekern te  schrijven, we doen het wel. Want ook hier gaat het leven door, maar vergeet niet wat er daar in Israël voor en achter de (politieke) schermen allemaal gaande is. Want is er actueel nieuws dan plaatsen we dit zeker in deze digitale nieuwsbrief. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk parochianen zich aanmelden om deze in de eigen mailbox te kunnen ontvangen. Daarom ook nu weer een oproep voor deze digitale nieuwsbrief. Zie links op onze website bovenaan de aanmeldknop ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. Heeft u daar al gebruik van gemaakt? Gewoon doen! Zo blijft u wekelijks op de hoogte van alle actualiteiten. Onder de kop ‘Recente nieuwsbrieven’ slaat de webmaster op de website ook elke wekelijkse editie op. Een aanrader als u wat terug wilt zoeken! Heeft u zelf iets in deze digitale nieuwsbrief te melden, laat het maar weten op het alom bekende redactieadres.
Wij wensen iedereen veel leesplezier bij deze nieuwe uitgave met de herfstvakantie voor de deur en… vergeet niet om de aanmeldknop voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief aan te klikken en verder in te vullen!
                                    
De webredactie


Vieringen in onze parochiekern van 14 t/m 20 oktober.

Zaterdag :19:00 uurGeen viering.
Zondag : 09:30 uur Eucharistieviering op de achtentwintigste zondag door het jaar met Cantemus en pastoor Franken en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Kinderwoorddienst. 
Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
Na afloop is er koffiedrinken in ‘de kleine JOANNES’.
Klik hier voor het inlegvel met de liturgie.
Woensdag : 19:00 uurRozenkransgebed als gebedsviering met cantor en gebedsleider Noordermeer en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Donderdag :09.00 uurCommunieviering met pastoraal werker Zuidersma en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Vrijdag :19:00 uurWeeksluiting in Rijnweide. 

Wanneer is ons kerkgebouw doordeweeks open buiten de vieringen?

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is vanaf nu weer op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt op de ochtenden dat het secretariaat open is de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt  zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor o.a. de mensen die het nodig hebben in deze tijden vol knelpunten en grote vraagstukken. U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.  
De kerk als gebouw is zo ook een goede plek om tot rust en bezinning te komen zeker in deze periode vol gruwelijk eerder benoemd oorlogsgeweld.
Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel oorlogsgeweld, stikstofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag. Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.
Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden.
Wilt u geen alcoholische dranken meegeven?

Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u.
Misschien hebben uw buren, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten?
Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank.
Ook in deze tijden met meer zon en blije gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen.
Daarom… meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze periode!


Update 221: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de communieviering op de achtentwintigste zondag door het jaar van 15 oktober komt om 11.00 uur uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten. De voorganger is pastoraal werker Zuidersma en de muzikale ondersteuning komt van het Laurentiuskoor.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link.


De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!


Deurcollecte Missiezondag 22 oktober

In het kader van Wereldmissiemaand hebben de Nederlandse bisschoppen in het weekeinde van zaterdag 21 en zondag 22 oktober de deurcollecte voor Missiezondag voorgeschreven waarbij de wekelijkse collecte blijft behouden. Met deze vooraankondiging willen we u hierover al tijdig informeren. Natuurlijk kunt u uw gift met ritselend bankpapier en / of klinkende munt tonen maar u kunt ook betalen middels de speciaal aangemaakte Givt-app.
Onder de titel ‘Met brandend hart ‘ (Lucas 24,32) voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Missio laat u kennismaken met de christenen in Libanon, dat is ook het doel van deze bestemmingscollecte. Libanon was voor de christenen in de regio lange tijd een veilige haven. De laatste jaren is het land echter in een ongekende crisis beland.

Het land van de ceders, Libanon!

Libanon was het enige land in het Nabije Oosten waar ze geen minderheid vormen en waar geen staatsgodsdienst is. Met zijn achttien verschillende religieuze groepen, waaronder twaalf christelijke, is het land van de ceders zo multireligieus als bijna geen ander in het Nabije Oosten. Paus Johannes Paulus II verwoordde het zo: ,,Libanon is meer dan een land. Het is een boodschap van vrijheid en een voorbeeld van pluralisme voor het oosten en voor het westen.” 
Maar de laatste jaren is Libanon in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 % van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. Daarbij komt nog een oeverloze corruptie op elk niveau. Politici verrijken zich zonder enige scrupules op kosten van de bevolking. De staat is nog slechts een façade. Dagelijks verlaten mensen het land, onder wie veel christenen. Inmiddels is naar schatting nog slechts een derde deel van de bevolking christelijk.
De explosie in de haven van Beiroet in 2020 heeft de gespannen situatie nog verder verscherpt. De mensen zijn getraumatiseerd, gefrustreerd en uitgeput. Omdat de staat niets doet, proberen kerkelijke groeperingen en personen er te zijn voor de mensen.

Een voorbeeld is de parochie St. Maron. De parochianen
bezoeken bijna dagelijks families en alleenstaande mensen in hun wijk. Ze organiseren eten, medicijnen, scheppen mogelijkheden tot bezigheden. Hun geloof en hun verbondenheid met elkaar geven hun kracht. ,,Het is net als door een woestijn gaan. Als je je handen naar anderen uitstrekt, hoef je er niet alleen doorheen te gaan”, aldus pastoor Richard Abi Saleh, oprichter van het initiatief ‘Drama’s en wonderen’.
In de volgende digitale nieuwsbrief, vrijdag 20 oktober, zullen we het project in deze parochie St. Maron nader toelichten. Meer dan van harte aanbevolen!


Mededelingen zondag 15 oktober

  • Achter in de kerk ligt de aanmeldingsbrief voor de ziekenzalvingsviering op zondagmiddag 5 november.
  • Vanavond om 19.30 uur is de tweede Maria-avond. Met gebedsleider Noordermeer kijken we samen naar een film en praten na aan de hand van enkele vragen. Mannen en vrouwen zijn van harte welkom. De avond duurt tot 21.00 uur en is in de pastorie. Het is een serie van vijf avonden, maar alle vijf hoeft niet.
  • Woensdagavond is er om 19.00 uur een rozenkransgebedsviering. We bidden de rozenkrans van de H. Jozef.
  • Volgende week zondag is er een deurcollecte voor Missiezondag.
  • Mag ik u uitnodigen om na de viering koffie of thee te gaan drinken in ‘de kleine JOANNES’.
     

Overleden

Er zijn geen overleden parochianen bekendgemaakt bij het parochiekernsecretariaat.Vergaderingen en bijeenkomsten van 13 t/m 31 oktober

In deze maanden zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden. Wilt u een vergadering doorgeven, laat het dan het parochiekernsecretariaat even weten (zeker als u in de pastorie wilt vergaderen):

DagDatumTijdWerkgroepLocatie 
Zondag15 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Zondag29 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Elke maandag  09.00 uurQuiltgroep

In het kort

U / jij moet er nog een week op wachten maar volgende week verschijnt deze weer in de deze uitgave en op de vaste plek op onze website, de nieuwste column van pastoor Franken. Welk onderwerp zal hij nu weer met een knipoog tegen het licht houden?


Concert C.O.V. Excelsior… hun laatste?

 Op zaterdag 28 oktober om 16.00 uur geeft C.O.V. Excelsior een concert in de Katwijkse Vredeskerk. Uitgevoerd gaan worden twee composities van hedendaagse Engelse componisten, namelijk Karl Jenkins en Howard Goodall.
Karl Jenkins’ Sacred Songs is een verzameling van enkele van de beroemdste en mooiste werken die een brug slaan tussen klassieke en moderne muziek. Het zijn delen uit zijn composities, waaronder The Armed Man; A Mass for Peace; Requiem en Stabat Mater. De collectie omvat ook stukken als Benedictus; Pie Jesu en In Paradisum (Requiem) en Virgo Virginum (Stabat Mater).
Howard Goodall is een Britse componist van musicals en koormuziek. Hij presenteert en schreef muziek voor televisie (o.a. voor Mr. Bean). Het requiem Eternal Light is in 2008 gecomponeerd.
Dit werk maakt afwisselend gebruik van de klassieke Latijnse onderdelen van een requiemmis en van Engelse teksten rond dood en afscheid en biedt zo een bloemlezing uit de rijke Engelse literatuur. Melodieuze, lyrische passages wisselen af met zeer ritmische, indringende fragmenten zoals het Revelation gebaseerd op Openbaring 8.
De Brit Goodall is in zijn thuisland ook bekend als componist van musical- en filmmuziek, wat al garant staat voor de toegankelijkheid van zijn composities.
Excelsior nodigt iedereen uit om deel te nemen aan dit waarschijnlijk laatste concert en te genieten van muziek die zoveel inspiratie en vreugde heeft gebracht. Kaartjes voor dit concert zijn nu beschikbaar bij de leden, boekhandel ‘Het Baken’ in de Varkevisserstraat of te reserveren op dit mailadres. Meer dan van harte aanbevolen!


Heilige van de dag Theofilus van Antiochië

Zijn ouders staan te boek als heidenen. Zij voedden hun zoon op in de Romeinse afgodendienst, maar zorgden voor een gedegen wetenschappelijke opleiding. Ontevreden met de inhoud van de oude filosofen nam hij kennis van de Bijbelse profeten en de evangelies. Zo kwam hij tot het christelijk geloof.
In die tijd was het gewoon dat een filosoof leefde overeenkomstig zijn denkwijze. Dat bleef niet verborgen.
Nadat bisschop Eros van Antiochië gestorven was, werd hem verzocht diens plaats in te nemen, in het jaar 168. Hij ijverde voor de verbreiding van de christelijke ‘filosofie’ onder de heidenen. Schreef daarover meerdere boeken.
Alleen de drie boeken ‘Aan Autolykos’ zijn overgebleven. Autolykos is zijn opponent die allerlei bezwaren heeft tegen de christelijke levensovertuiging.

De bekende boeken van…
In het eerste boek spreekt Theofilus over de God van het christendom, vooral het feit dat Hij aan de basis staat van de geordende schepping en in staat is om doden te doen opstaan. In het tweede boek toont hij de dwaalwegen aan van de Griekse filosofen, dichters en mythologie.
In het derde komt hij te spreken over de ethische levenswijze van de christenen.
Naar het schijnt is hij de eerste kerkvader die in het Griekse taalgebied het woord ‘trias’ (‘Drie-Eenheid’ of ‘Drievuldigheid’) gebruikt om het mysterie van de ene God in drie ‘personen’ aan te duiden.
Waar zijn tijdgenoot Justinus de evangeliën ‘gedenkwaardigheden van de apostelen’ noemt, neemt Theofilus aan dat zij voertuigen zijn van Gods Geest. Tezamen met de brieven van Paulus bevatten ze volgens hem ‘Gods heilig woord’. 
Hij is de eerste die duidelijk uitspreekt dat de Nieuwtestamentische geschriften geïnspireerd zijn door Gods Geest.


Muziekposter van de week…

Als webredactie plaatsen we geregeld berichten van andere parochiekernen, Katwijkse gemeenten, koren waar we een uitwisseling qua pr mee hebben zoals nu ook weer met COV Excelsior. Dus bij deze en meer dan van harte aanbevolen!