Digitale nieuwsbrief nr 519 20 oktober 2023

In de afgelopen week kregen we het bericht dat het nog wat langer duurt wat betreft het herstel van pastor van Vliet. Belangrijk om te zien is dat door velen zijn taken worden overgenomen en waar dat niet kan… daar loopt het gewoon anders. En dat kan toch ook weer nieuwe ideeën en energie opleveren. Wat te denken van de talenten en krachten van de vele vrijwilligers in onze bruisende parochiekern? We kunnen met elkaar meer dan we samen vermoeden?Ik moet dan altijd denken aan het schitterende boek van Leo Fijen (eindredacteur en presentator van het televisieprogramma ‘Kruispunt’) ‘Het wonder van Maartensdijk’. Een beschrijving van de werkelijkheid en anno 2023 nog steeds een grote inspiratie. Het is het verhaal van vijf- tot zeshonderd katholieken die hun geloofsgemeenschap in een paar jaar tijd tot een bloeiende parochie hebben gemaakt. Dwars tegen alle cijfers van secularisatie en kerkverlating in maken katholieken in een boerendorp nabij Utrecht hun droom waar.  

Fijen kerkt zelf in de stal van Sint Maarten en heeft van zeer nabij meegemaakt hoe de parochie tot bloei is gekomen. Hij denkt dat de succesformule van Maartensdijk een voorbeeld kan zijn voor andere lokale kerken. In 2008 verscheen het vervolg: ‘Het wonder van Maartensdijk leeft verder’.

Wilt u wekelijks op de hoogte blijven van de kleine wonderen in uw eigen Katwijkse parochiekern? Zie links op onze website bovenaan de aanmeldknop ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. Heeft u daar al gebruik van gemaakt? Onder de kop ‘Recente nieuwsbrieven’ slaat de webmaster op onze website ook elke wekelijkse editie op. Een aanrader als u wat terug wilt zoeken! Heeft u zelf iets in deze digitale nieuwsbrief te melden, laat het maar weten op het alom bekende redactieadres.

Neem in ieder geval in uw gebeden pastor van Vliet mee zo ook de situatie in Israël voor de vele inwoners, de burgerslachtoffers, gewonden, daklozen die vol angst elke dag beleven. Wanneer wordt door de verantwoordelijke (politieke) leiders het woord ‘dialoog’ met hoofdletters geschreven en daadwerkelijk opgepakt? Steek er ook maar bij uw komst in ons kerkgebouw een kaarsje voor aan. 

Wij wensen iedereen veel leesplezier bij deze nieuwe uitgave en… vergeet niet om de aanmeldknop voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief aan te klikken en verder in te vullen!                                     

De webredactie


Vieringen in onze parochiekern van 21 t/m 27 oktober

Zaterdag : 19:00 uurGeen viering.
Zondag :09:30 uur Eucharistieviering op de negenentwintigste zondag door het jaar met Vocalis en pastoor Franken en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website. Deurcollecte voor Missiezondag. Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
Klik hier voor het inlegvel met de liturgie. De Parochiële livestream komt uit Katwijk.
Woensdag:10:30 uurCommunieviering in Overduin met werkgroep vrijwilligers en diaken Winnubst.  
Woensdag : 19:00 uur Rozenkransgebed van de meditatieve rozenkrans als gebedsviering met gebedsleider Noordermeer en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Donderdag : 09.00 uurCommunieviering met pastoraal werker Zuidersma en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website. Na afloop koffiedrinken in de pastorie.
Vrijdag :19:00 uur Weeksluiting in Rijnweide met gebedsleider Noordermeer.
Geen vrijdagavondviering in de St. Willibrordus in Wassenaar

Wanneer is ons kerkgebouw doordeweeks open buiten de vieringen?

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is vanaf nu weer op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt op de ochtenden dat het secretariaat open is de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt  zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor o.a. de mensen die het nodig hebben in deze tijden vol knelpunten en grote vraagstukken. U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.  

De kerk als gebouw is zo ook een goede plek om tot rust en bezinning te komen zeker in deze periode vol gruwelijk eerder benoemd oorlogsgeweld.

Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel oorlogsgeweld, stikstofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag. Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.
Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Wilt u geen alcoholische dranken meegeven?

Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u.
Misschien hebben uw buren, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten?
Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank.
Ook in deze tijden met meer zon en blije gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen.
Daarom… meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze periode!

Update 222: Livestream vanuit Katwijk

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de negenentwintigste zondag door het jaar van 22 oktober komt om 9.30 uur uit onze Katwijkse parochiekern. De voorganger is pastoor Franken en de muzikale ondersteuning komt van Vocalis o.l.v. dirigent / organist Niek van der Meij.

Deze livestream is thuis te volgen via deze link.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!

Deurcollecte Missiezondag 22 oktober

In het kader van Wereldmissiemaand hebben de Nederlandse bisschoppen in het weekeinde van zaterdag 21 en zondag 22 oktober de deurcollecte voor Missiezondag voorgeschreven waarbij de wekelijkse collecte blijft behouden.
Vorige week hebben we Missiezondag op hoofdlijnen al toegelicht en in deze uitgave gaan we in op de concrete doelen van 2023 onder de titel ‘Drama’s en wonderen’.
In de kerk St. Maron is pastoor Richard Abi Saleh juist begonnen met de avondmis als een enorme ontploffing het gebouw doet trillen. De ramen barsten. Een drukgolf katapulteert de deuren van het portaal voor het altaar. Krakend stort het dak in. Maar het plafond en de muren van het oude maronitische godshuis houden stand. ,,Eerst dacht ik dat er een autobom ontploft was”, vertelt de priester. “Een wonder dat er in de kerk geen doden vielen.”  
In augustus 2020 vat een silo met 2.750 ton ammoniumnitraat in de haven van Beiroet vlam. De enorme explosie verwoest grote delen van de binnenstad. Meer dan tweehonderd mensen komen om. Er vallen meer dan 6.500 gewonden. Na de catastrofe stromen duizenden vrijwilligers naar de getroffen stadswijk. Iedereen steekt de handen uit de mouwen. Op hulp van de overheid wachten de getroffenen vergeefs. Ook de parochianen van St. Maron helpen. Daaruit ontstaat het initiatief ‘drames et miracles’, drama’s en wonderen.

De 63-jarige Danielle Aramouni (zie op de foto links) is een van de vrijwillige helpers en coördinatoren van het initiatief. Sinds drie jaar bezoeken de vrouwen elke week mensen in hun wijk, ze hebben met 180 families contact. Vijf dagen per week brengen zij warm eten en medicijnen. ,,Ik organiseer momenteel een kookwerkplek”, vertelt ze. ,,Zo willen we werk voor families verschaffen en tegelijkertijd inkomsten waarmee we ‘drama’s en wonderen’ kunnen ondersteunen.”
Net als iedereen is ook Danielle getroffen door de crisis en de hoge inflatie in Libanon. Het complete spaargeld van de familie is bevroren. Desondanks is Danielle vastbesloten: “Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie”, zegt ze. “Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt.” Kort en overzichtelijk vindt u zeer lezenswaardige en kleurrijke informatie hier over Libanon en de projecten die Missio steunt. 


Mededelingen zondag 22 oktober

  • Achter in de kerk ligt de aanmeldingsbrief voor de ziekenzalvingsviering, een eucharistieviering, op zondagmiddag 5 november.
  • Woensdagavond is er om 19.00 uur een rozenkransgebedsviering.
    We bidden de meditatieve rozenkrans
  • Zondag 29 oktober om 19.30 uur is de derde Maria-avond. Met gebedsleider Noordermeer kijken we samen naar een film en praten na aan de hand van enkele vragen. Mannen en vrouwen zijn van harte welkom. De avond duurt tot 21.00 uur en is in de pastorie. Het is een serie van vijf avonden, maar alle vijf hoeft niet.

Overleden

Er zijn geen overleden parochianen bekendgemaakt bij het parochiekernsecretariaat.


Vergaderingen en bijeenkomsten van 20 t/m 31 oktober

In deze maanden zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden. Wilt u een vergadering doorgeven, laat het dan het parochiekernsecretariaat even weten (zeker als u in de pastorie wilt vergaderen):

DagDatumTijdWerkgroepLocatie 
Zondag29 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Elke maandag 09.00 uurQuiltgroepPastorie

In het kort

  • Een muzikale reminder! Op zaterdag 28 oktober om 16.00 uur geeft. C.O.V. Excelsior een concert in de Katwijkse Vredeskerk. Uitgevoerd gaan worden twee composities van hedendaagse Engelse componisten, namelijk Karl Jenkins en Howard Goodall. Kaartjes voor dit concert zijn nu beschikbaar bij de leden, boekhandel ‘Het Baken’ in de Varkevisserstraat of te reserveren op dit e-mailadres. Meer dan van harte aanbevolen! 

Column van pastoor Franken

De columns van pastoor Franken verschijnen al enige tijd in de lokale bladen als de  Oegstgeester Courant, de Wassenaarse Krant  en de Voorschotense Krant. Om nu ook de parochianen in onze Katwijkse parochiekern te kunnen laten genieten van deze columns is het verzoek gekomen om deze columns hier ook onder ieders aandacht te brengen. Dat doen we door elke column bij verschijning te plaatsen in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief zo ook door te plaatsen naar onze website en dat doen we dus nu ook met deze negendecolumn van de pastoor, een verhaal uit zijn Lissese periode waar een keer de stroom en… ook de preek uitviel. Wat mis je nog meer zonder stroom? Wat kan je ook gaan missen wat nu nog zo gewoon is? Veel leesplezier!

Deze keer geen koffie.

Januari 2010, de zaterdagavondmis in Lisse, en ik wil net aan de preek beginnen. Microfoon morsdood. Ik kijk hulpeloos naar de koster, die de sacristie induikt en daarna meldt: ,,Er is geen stroom meer.” Even later: ,,Stroomstoring, de stroom in de hele Bollenstreek is uitgevallen.” Ik zeg: ,,Nou dan slaan we de preek maar over. De Mis kunt u verder in het boekje van Gooi en Sticht volgen, maar de preek zonder micro gaat niet.” De tevreden blik op sommige gezichten na deze aankondiging, is wat teleurstellend.

Thuisgekomen denk ik daarom: ,,Dan maar een bakje troost.” Dit strandt echter bij de aan / uit knop van het koffiezetapparaat, want zonder stroom doet dat ding het niet. Maar ik laat me niet snel tegenhouden als ik behoefte aan een bakkie heb. Ergens in een kast heb ik nog zo’n ouderwets filterhoudertje waar je vroeger de koffie in opschonk. Filter er in, koffie er in, water in de waterkoker… Ja, en die doet het natuurlijk ook niet. Oké, dan een pannetje op het fornuis. Ach, hebben ze net vorig jaar mijn gasfornuis vervangen door een elektrisch fornuis.

Van armoede probeer ik dan maar een boek te lezen op de overloop van de trap. Want daar zit ik onder de groene noodverlichting, die het nog wel doet.

Het is zo vanzelfsprekend dat het er is: stroom. Maar als de stroom wat langer uitvalt merk je hoe afhankelijke je er van bent! De verwarming doet het ook niet meer. Het lezen lukt niet echt. Met een dikke winterjas aan raak ik dan maar in een filosofische bui.

Wat lijken veel dingen toch vanzelfsprekend. Je merkt pas, als ze er niet meer zijn, dat ze niet vanzelfsprekend zijn. Je gezondheid lijkt vanzelfsprekend. Tot je wat gaat mankeren. Denk aan onze fantastische planeet. De seizoenen, de zon die iedere morgen weer de dag verlicht. Niet vanzelfsprekend. Laten we niet wachten totdat het er allemaal niet meer is, om dat te ontdekken.

Pastoor Rochus Franken

Klik hier voor eerder uitgegeven columns


Heilige van de dag

Irene van Santarem (ook van Portugal)

Zij was kloosterlinge en ging aldus het verhaal slechts op het feest van Sint Petrus de deur uit om in zijn kerk haar gebeden te doen. De kroonprins, Britaldus, zag haar en werd ziek van liefdesverdriet. Hij liet Irene roepen. Deze genas hem en moest beloven dat zij nooit aan iemand anders dan aan hem, Britaldus, haar liefde zou geven. Maar zij antwoordde dat de Heer Jezus de eerste plaats in haar leven innam.

Jaren later werd haar biechtvader verliefd op haar, en wist niets beters te doen dan haar dat te zeggen.
Ook hem antwoordde zij wat zij al eerder aan de kroonprins had duidelijk gemaakt. In haat ontstoken liet deze boze monnik haar een drankje toedienen waardoor haar buik opzwol. Ieder dacht dat ze zwanger was. Dat kwam ook de kroonprins ter ore en hij huurde een soldaat om haar te vermoorden. Toen dat gelukt was, ontdeden zij zich van het lijk door het in de Taag te werpen. Maar daar werd het op wonderbaarlijke wijze  ontdekt. Het was op een bepaalde plek in de rivierbodem (door engelenhanden) begraven en te midden van het stromende water was juist die plek drooggevallen.
Tenslotte is haar gebeente overgebracht en bijgezet in de kerk van de naar haar genoemde plaats Santarem (Sint Irene).


Om bij stil te staan deze week…

In aansluiting op de slotzinnen van de column van pastoor Franken deze visualisatie van wat we kunnen gaan missen als we zo door blijven gaan met onze schepping. Het is ons allemaal zo gewoon, net als onze dagelijkse stroom 24/7. Maar we zien en lezen dagelijks wat er gebeurt als er de stroom uitvalt. Wat gaat er gebeuren als wij zo blijven omgaan met onze Moeder Aarde? Wat gaan wij dan allemaal we niet definitief missen…?