Digitale Nieuwsbrief nr 520 27 oktober 2023

‘Er zijn veel dingen tussen hemel en aarde die we niet begrijpen’, kent u die u, ken jij, die uitspraak?
Deze wil ik vandaag verbinden aan het geven dat we, na wekenlang er de aandacht op te vestigen, nog maar 68 aanmeldingen hebben mogen ontvangen op deze wekelijkse digitale nieuwsbrief vol met lezenswaardige actualiteiten in woord en beeld. Waarom spreek ik er mijn persoonlijke teleurstelling over uit? Dat heeft diverse redenen, zoals het feit dat we honderden ontvangers van De Augustinus hebben, er buiten onze eigen parochiekern jaloers naar deze bont gekleurde nieuwsbrief wordt gekeken, u attent wordt gemaakt op alles wat er binnen onze parochiekern gaande is en… dat over een paar weken we deze digitale nieuwsbrief niet meer op een prominente plek op onze website plaatsen (wel onder het kopje ‘Recente nieuwsbrieven’).

Ook deze week is er weer veel nieuws (de viering van Allerzielen; uitgave boek over paus Adrianus VI van 1522-1523; overleden medeparochianen; nieuws van De Rank enz.), updates (herstel pastor van Vliet; nieuwste parochiële livestream) naast de bekende vaste rubrieken. Als webredactie zeggen we wel eens tegen elkaar: ,,We zijn met deze digitale nieuwsbrief net een krentenbrood dat we aanbieden. De ene lezer houdt van spijs, de ander van sukade, een ander weer van de rozijntjes of amandelschaafsel erin en de andere lezer houdt van alles!”
Laat dit ‘krentenbrood’ dus niet liggen en meldt u dus hiervoor aan. Dus nog één keer onze oproep om u tijdig aan te melden. Zie links op onze website bovenaan de aanmeldknop ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. Heeft u zelf iets in deze digitale nieuwsbrief te melden, laat het maar weten op het alom bekende redactieadres.
Goed om te melden dat in drie Kattuk Binse kerken bij de kerkenraad / de pastoraatgroep / de beheercommissie het ‘praatstuk’ van de interkerkelijke werkgroep ‘Walking Message’ voorligt. Daarin worden vragen gesteld over een mogelijke verdere (diaconale) samenwerking. Zodra er nieuws, witte rook of niet, kunt u het natuurlijk hier als eerste lezen.   
Wij wensen iedereen veel leesplezier bij deze nieuwe uitgave en… vergeet niet om de aanmeldknop voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief aan te klikken en verder in te vullen! Gewoon doen!                                 

De webredactie                                                             


Vieringen in onze parochiekern van 28 oktober t/m 3 november

Zaterdag :19:00 uurGeen viering.
Zondag :09:30 uur Communieviering op de dertigste zondag door het jaar met Cantemus en pastoraal werker Zuidersma  en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
Klik hier voor het inlegvel met de liturgie.
Parochiële livestream komt uit Katwijk.
Donderdag : 09.00 uurCommunieviering vervalt door viering van Allerzielen.
Donderdag :19.30 uurEucharistieviering van Allerzielen met Vocalis en broeder Mattheus en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
Klik hier voor het inlegvel met de liturgie. Na afloop koffiedrinken in ‘de kleine JOANNES’. 
Vrijdag :11:45 uurRozenkransgebed voor de overledenen als gebedsviering met gebedsleider Noordermeer en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Vrijdag :19:00 uurWeeksluiting in Rijnweide.

Wanneer is ons kerkgebouw doordeweeks open buiten de vieringen?

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is vanaf nu weer op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt op de ochtenden dat het secretariaat open is de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt  zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor o.a. de mensen die het nodig hebben in deze tijden vol knelpunten en grote vraagstukken. U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.
De kerk als gebouw is zo ook een goede plek om tot rust en bezinning te komen zeker in deze periode vol gruwelijk eerder benoemd oorlogsgeweld.
Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel oorlogsgeweld, stikstofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag. Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.
Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Wilt u geen alcoholische dranken meegeven?

Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u. Misschien hebben uw buren, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten? Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank. Ook in deze tijden met meer zon en blije gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen.
Daarom… meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze periode!


Update 223: Livestream vanuit Katwijk

De parochiële livestream van de communieviering op de dertigste zondag door het jaar van 29 oktober komt om 9.30 uur uit onze Katwijkse parochiekern. De voorganger is pastoraal werker Zuidersma en de muzikale ondersteuning komt van Vocalis o.l.v. dirigent / organist Niek van der Meij.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link.


De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern.
U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!

Deurcollecte zondag 5 november voor de oecumene

Het bisdom Rotterdam heeft het voor het weekeinde van 4 en 5 november de deurcollecte voor de oecumene voorgeschreven. U kunt dan met klinkende munt, met ritselende bankbiljetten of via de tweede collecte in de Givt-app uw betrokkenheid bij dit doel tonen. De Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord ontstond in 2001 uit een fusie van de Sint Willibrord Vereniging (SWV) en de Aktie en Ontmoeting Oosterse Kerken (AOK).De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de eenheid van de verschillende christelijke kerken van oost en west. Deze doelstelling wordt vooral onder de aandacht van de parochies gebracht op de Willibrord-zondag voor wat betreft de oecumene met de protestantse kerken (begin november) en op de zondag voor de Oosterse kerken (in mei) voor wat betreft de oecumene met de kerken uit de Orthodoxie.

Met deze vooraankondiging kunt u al rekening houden met deze deurcollecte. In de komende uitgave van deze digitale nieuwsbrief hopen we inhoudelijke informatie te kunnen geven over het doelproject van opnze deurcollecte voor de oecumene.


Mededelingen zondag 29 oktober

 • De collecte voor de missiezondag heeft vorige week € 154,40 opgebracht
 • Achter in de kerk ligt de aanmeldingsbrief voor de ziekenzalvingsviering op zondagmiddag 5 november. Dit zal een eucharistieviering worden om 14.30 uur met pastoor Franken. Daarna is er koffiedrinken in ‘de kleine JOANNES’.
 • Vanavond is er om 19.30 uur de derde Maria-avond. Met gebedsleider Noordermeer kijken we samen naar een film en praten na aan de hand van enkele vragen. Mannen en vrouwen zijn van harte welkom. De avond duurt tot 21.00 uur en is in de pastorie. Het is een serie van vijf avonden, maar alle vijf hoeft niet.
 • Achterin de kerk staat een doos waar u uw bijdrage kunt doen voor het cadeau voor het veertigjarig priesterjubileum van pastor van Vliet zondag 12 november.
 • Donderdag 2 november is er om 19.30 uur een eucharistieviering met broeder Mattheus waarin we alle dierbare overledenen van het afgelopen jaar en alle dierbaren in ons hart willen gedenken.
 • Vrijdag 3 november om 11.45 uur zal gebedsleider Noordermeer de rozenkrans voor de overledenen bidden in de kerk, u bent van harte welkom om met haar mee te bidden.
 • Volgende week zondag zal er een deurcollecte zijn voor de oecumene.
 • Tevens zullen de voedselmanden volgende week weer klaarstaan voor de cliënten van de voedselbank.

Overleden

We hebben in de viering van zondag 22 oktober een kaars aangestoken voor mw. Joanna Anthonia de Haas – Versteegen, Annie. Ze was de echtgenote van Henk de Haas (hij stond op de omslag van de flyer Actie Kerkbalans 2022). Zij is geboren op 22 juli 1944 en op zaterdag 21 oktober overleden. Zaterdag 28 oktober om 14.00 uur is de afscheidsdienst in crematorium Rhijnhof. Heer, geef haar ziel de eeuwige rust, en moge het eeuwige Licht haar verlichten, opdat zij moge rusten in vrede. Amen. 


Vergaderingen en bijeenkomsten van 27 oktober t/m 30 november

In deze maanden zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden. Wilt u een vergadering doorgeven, laat het dan het parochiekernsecretariaat even weten (zeker als u in de pastorie wilt vergaderen):

DagDatumTijdWerkgroepLocatie 
Zondag29 okt.19.30 uurMaria-avondPastorie
Dinsdag:    31 okt.19.30 uurTechnische commissiePastorie
Maandag:6 nov.20.00 uurBeheercommissiePastorie
Dinsdag:    7 nov.20.00 uurRedactie De AugustinusPastorie
Woensdag:8 nov.20.00 uurPastoraatgroepPastorie
Donderdag: 9.nov.20.00 uurGezinscatechesePastorie
Zondag:19.nov.19.30 uurMaria-avondPastorie
Zondag:26 nov.19.30 uurMaria-avondPastorie
Elke maandag 09.00 uurQuiltgroepPastorie

In het kort

 • De viering op donderdagochtend zal vanaf donderdag 9 november weer in de sacristie zijn i.v.m. de temperatuur in de  kerk en deze viering is daardoor niet te volgen via internet.
 • Een muzikale reminder! Op zaterdag 28 oktober om 16.00 uur geeft. C.O.V. Excelsior een concert in de Katwijkse Vredeskerk. Uitgevoerd gaan worden twee composities van hedendaagse Engelse componisten, namelijk Karl Jenkins en Howard Goodall. Kaartjes voor dit concert zijn nu beschikbaar bij de leden, boekhandel ‘Het Baken’ in de Varkevisserstraat of te reserveren op dit e-mailadres. Meer dan van harte aanbevolen!
 • Uiterlijk woensdag 1 november kunt u zich nog aanmelden voor de bus die van Katwijk naar Voorschoten gaat en weer terug op zondag 12 november om de jubileumviering van pastor van Vliet mee te beleven. Zie blz. 12 in De Augustinus voor meer informatie en de wijze van aanmelden.
 • Op onze website plaatsen we deze dagen een bericht uit het Katholiek Nieuwsblad waarin verslag wordt gedaan van het aanbieden van zijn boek ‘Een buitenstaander in het Vaticaan’ door Ad van der Helm aan paus Franciscus. Van der Helm was met leden van de Projectgroep Adrianusjaar en 48 belangstellenden een week in Rome om langs markante plekken te gaan waar de enige ‘Nederlandse’ paus ooit, Adrianus VI (1522 – 1523) verbleef. Het boek is geschreven b.g.v. de vijfhonderdste verjaardag van zijn pontificaat en geeft een overzicht van activiteiten in het jubileumjaar met o.a. vijf lezingen die integraal zijn opgenomen.  
 • De Hervormde Gemeente De Rank houdt op zondag 5 november a.s. om 10.00 uur een themadienst. In deze dienst staan de muziek en teksten van Huub Oosterhuis centraal. Het thema van deze dienst is ‘Dichter bij God’. Huub Oosterhuis (1933-2023) was een Nederlandse theoloog en dichter en hij publiceerde een groot aantal gedichten en teksten. De muzikale begeleiding is d.m.v. piano en orgel en er is een zanggroepje. Belangstellenden zijn van harte welkom aan de Helmbergweg 10, locatie Pieter Groen, in Katwijk.
 • Komende woensdag 1 november, Allerheiligen, komt er op onze website een informatief en lezenswaardig stuk over dit feest en aansluitend Allerzielen. Want wat vieren en gedenken we dan eigenlijk en waar komen al die gebruiken vandaan? Van harte aanbevolen!
 • U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Banneux reüniedag, waarmee het bedevaartseizoen 2023 wordt afgesloten op zaterdag 11 november a.s. Als afsluiting is weer besloten om deze Banneuxdag opnieuw in Pijnacker te laten plaats vinden op de gebruikelijke locatie ‘Ontmoetingscentrum De Acker’, Park Berkenoord 2. Deze dag kent diverse activiteiten van 9.00 – 16.15 uur en de kosten zijn € 22,50. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht bij mevr. A. Opstal – Ammerlaan (tel. 015-3693148) en dhr. G.J. de Bruijn (tel. 070-3205872).
 • Pastor Kees van Vliet heeft tot zijn verdriet aangegeven dat zijn herstel langer duurt. En dat hij na zijn feest van zondag 12 november ook de rest van november op non actief staat. Concreet betekent dit dat het liturgierooster van heel november anders wordt wat betreft de voorgangers. Wij wensen hem alle sterkte bij zijn herstel en dat hij er maar alle tijd voor zal nemen!

Allerzielen… opdat we ze nooit vergeten!

De overledenen van het afgelopen jaar van onze parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk worden in de eucharistieviering van Allerzielen op donderdag 2 november herdacht. Hun namen zullen worden opgelezen terwijl hun foto wordt geprojecteerd, een kaarsje wordt bij elke naam aangestoken en de nabestaanden kunnen het gedachteniskruisje met de naam van de overledene in ontvangst nemen.
Na afloop is er nog een kort samenzijn op het naastgelegen kerkhof waar eenieder ook de gelegenheid heeft om een speciaal lichtje voor Allerzielen bij het graf, de nis in de urnenmuur of de vlinderboom van hun overleden dierbare te ontsteken. Opdat we ze nooit zullen vergeten!
Deze viering is donderdag 2 november in onze kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn en begint om 19.30 uur. U bent allen van harte welkom!

Wie gaat er voor?

In deze viering is broeder Mattheus de voorganger. De muzikale medewerking wordt verleend door het koor Vocalis. Dit koor staat o.l.v. dirigent / pianist Niek van der Meij. Na afloop van het samenzijn op het sfeervol verlichte kerkhof, waar ook alle graven worden gezegend en Vocalis een passend lied zal zingen, is er de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie / thee elkaar te ontmoeten in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’, gelegen naast de kerk. 

‘Vergeten doen we ze nooit’

Een oudere parochiaan: ,,Het geeft zoveel steun en kracht om in deze viering van Allerzielen samen te komen. We horen de namen van onze overledenen uitgesproken worden, zien hun foto geprojecteerd en we zetten ze in het licht door het aansteken van een kaarsje.
Het is weer een mooi moment om te bouwen aan onze herinneringen. Liedjeszanger Bram Vermeulen beschreef in zijn lied ‘Testament’ namelijk precies waar het over gaat: ‘Dood ben ik pas jij me bent vergeten’. En vergeten doen we ze nooit. Daarom is deze viering van Allerzielen voor mij, voor ons als parochiekern, ook zo belangrijk.”
Voor alle aanwezigen is er ook een allerzielenprent met de namen en leeftijden van de overleden parochianen sinds Allerzielen 2022 beschikbaar. In deze viering wordt er natuurlijk ook stilgestaan bij de eerder overleden dierbaren van de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk. Opdat we ze nooit vergeten!


Heilige van de dag Colmán van Templeshanbo 

In vroeger tijden werd op zijn feestdag zijn bron druk bezocht door pelgrims.
Later ontstond daar een vennetje waar eenden verbleven, tamme, heilige eenden. Ze aten uit de hand van de pelgrims. Niemand haalde het in zijn hoofd zo’n eend te stelen of op te koken.
Maar eens gebeurde het dat een pelgrim water kwam scheppen in het vennetje, en zonder dat hij het in de gaten had, glipte er een jong eendje mee in zijn waterzak.
Thuis probeerde hij het water te koken, maar het bleef koud. Uiteindelijk ontdekte hij het diertje, bracht het terug en thuis gekomen kookte hij het water zonder enige moeite.
Ook wordt er verteld dat, als iemand lelijke dingen zei over de kerk of het vennetje, de eenden dan wegvlogen en hun onderkomen verderop zochten. Waarop het vennetje modderig werd en het water onbruikbaar.
De eenden kwamen pas weer terug, als de onverlaat zijn verdiende straf had gehad. Het water werd dan prompt weer helder en fris.
In de kerk van Enniscorthy is een raam aan hem gewijd.


Gedicht als steun voor Allerzielen… en later!

Ween niet

De dood is niets, ik ben slechts naar de andere kant.
Ik ben mezelf en jij bent jezelf.
Wat we waren voor elkaar, zijn we nog altijd.
Lach om wat ons samen heeft doen lachen.
Denk aan mij, het leven is wat het altijd is geweest.
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?
Omdat je me niet meer ziet?
Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant.
Zie je, alles is goed.
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en in tederheid terugvinden.
Dus droog je tranen en ween niet, als je van me houdt.


Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402,
di., do. en vr. van 8.45-12.00 uur
www.joannesdedoper.nl
KvK-nr.: 74877356
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
www.parochie-augustinus.nl