Digitale nieuwsbrief nr 521 3 november 2023                                                                            

,,De wereld staat in brand, maar de blusmaterialen staan achter slot en grendel”, zei eergisteren iemand op een regionale televisiezender. Beeldender kon hij het niet verwoorden. Wat doen mensen elkaar toch niet aan onder de noemer van het recht op zelfbescherming? Politieke leiders die er iets van moeten vinden die zich dan juist onthouden van stemming! Het lijkt allemaal zo ver van ons bed, maar het raakt ons. Hoe zouden wij hier in Katwijk dag in dag uit kunnen leven met zulke levensbedreigingen? Je kan het je toch echt niet voorstellen.
We gaan zo de advent in. Het komt van het Latijnse ‘adventus’ wat ‘de komende’ betekent, ‘God komt naar ons toe’. Welke tijd verwachten wij nu anno 2023? Gaan we er met elkaar iets aan doen om die tijd op lokaal-, nationaal- en internationaal niveau een ander, hoopvoller, gezicht te geven? Vol verwachting kijken we daar naar uit.

Maar ook naar dat spelletje van vroeger, ‘woordje fluisteren’, kent u dat nog? Het werd gedaan op kinderfeestjes en in de klas op een stil moment. De eerste in de rij bedacht een, liefst moeilijk, woord en na een aantal keren in elkaars oor door fluisteren mocht de laatste ontvanger hardop verwoorden welk woord hij of zij gehoord had. Was het wel of niet hetzelfde woord als het startwoord? Altijd een spannend moment en als het niet hetzelfde woord meer was, waar kon dat dan aan liggen?
Aan dit kinderspelletje moest ik denken toen we als webredactie afgelopen week weer twintig nieuwe aanmeldingen voor deze digitale nieuwsbrief mochten ontvangen. We hebben nu 92 e-mailadressen waar deze wekelijkse bron vol actuele parochiële zaken elke vrijdag op de digitale deurmat valt. Maar dat kunnen, en moeten, er veel meer worden om iedereen zo goed mogelijk te blijven informeren.
Doe u mee met een nieuwe variatie op ‘woordje fluisteren’? Als u zich al heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief, fluister dan bij één, meer mag ook, bekende medeparochiaan in het oor ‘digitale nieuwsbrief aanmelden’. Doet u, doe jij mee? Die hulp is broodnodig, zeker omdat straks alleen degenen die zich hebben aangemeld deze per e-mail kunnen ontvangen. Ook als u zich voor de eerdere uitgave van de nieuwsbrief had aangemeld, dan moet u het nu toch weer opnieuw doen. Benut die kans dus snel voor het te laat is.
Zie links op onze website bovenaan de aanmeldknop ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. Heeft u zelf iets in deze digitale nieuwsbrief te melden, laat het maar weten op het alom bekende redactieadres. Wij wensen iedereen bezinnende momenten bij deze nieuwste uitgave toe en… vergeet niet om de aanmeldknop voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief aan te klikken en verder in te vullen! Gewoon doen!
De webredactie.


 Vieringen in onze parochiekern van 4 t/m 10 november      

Zaterdag :19:00 uurGeen viering.
Zondag :09:30 uurEucharistieviering op de eenendertigste zondag door het jaar met Vocalis en pastoor Franken en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website. De voedselmanden staan klaar. Deurcollecte voor de oecumene.
Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
Klik hier voor het inlegvel met de liturgie.
Zondag :14:30 uurEucharistieviering met ziekenzalving met samenzang en pastoor Franken.
Klik hier voor het inlegvel met de liturgie.
Na afloop is er koffiedrinken.
Donderdag : 09.00 uurCommunieviering met pastoraal werker  Zuidersma in de sacristie en daardoor niet via de website te volgen.
Na afloop koffiedrinken in de pastorie.
Vrijdag :11:45 uurRozenkransgebed voor de overledenen als gebedsviering met gebedsleider Noordermeer en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Vrijdag :16.30 uurCommunieviering met pastoraal werker Zuidersma in De Wilbert.
Vrijdag :19:00 uurWeeksluiting in Rijnweide.

Wanneer is ons kerkgebouw doordeweeks open buiten de vieringen?

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is vanaf nu weer op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt op de ochtenden dat het secretariaat open is de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt  zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor o.a. de mensen die het nodig hebben in deze tijden vol knelpunten en grote vraagstukken. U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.  
De kerk als gebouw is zo ook een goede plek om tot rust en bezinning te komen zeker in deze periode vol gruwelijk eerder benoemd oorlogsgeweld.
Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel oorlogsgeweld, stikstofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag. Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.
Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Wilt u geen alcoholische dranken meegeven?

Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u.
Misschien hebben uw buren, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten?
Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank.
Ook in deze tijden met meer zon en blije gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen.
Daarom… meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze periode!


Update 224: Livestream vanuit Oegstgeest

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de eenendertigste zondag door het jaar van 5 november komt om 11.00 uur uit onze Oegstgeester  parochiekern van de H. Willibrord. De voorganger is pastoor Franken en de muzikale ondersteuning komt van het gemengd koor.
Er is een kinderwoorddienst.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link.


De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen parochiekern.
U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!

Bestemming van de deurcollecte zondag 5 november voor de oecumene

Het geloof in God – Vader, Zoon en Heilige Geest – is wat ons christenen het meest verbindt. Wij kunnen elkaar telkens weer herkennen en bemoedigen rond dat geloof. Christus’ gebed om eenheid staat centraal in de oecumenische opdracht die de Katholieke Vereniging voor Oecumene elk jaar op Willibrordzondag onder de aandacht brengt.
Het thema, genomen uit de lezing uit de profeet Maleachi voor deze zondag 5 november 2023), bepaalt ons bij de tekortkoming die verdeeldheid is, maar is natuurlijk ook een bemoediging en aansporing. Dit jaar kunnen we ook putten uit de bijzonder hoopvolle ervaring van ‘Together: Samenkomst van Gods Volk.’ Ruim veertig jonge christenen uit verschillende kerken zijn ingegaan op de uitnodiging van paus Franciscus om bij de start van de Algemene Bisschoppensynode te bidden voor de eenheid en het synodale proces in onze kerk. De Katholieke Vereniging voor Oecumene organiseerde meerdere activiteiten voor hen, waaronder een busreis naar Rome om deel te nemen aan dat gebed. Een unieke gelegenheid om gezamenlijk te bidden tot de ene God in wie wij allen geloven. Uw gift voor onze vereniging in de bisschoppelijke collecte op Willibrordzondag is hard nodig om dergelijke activiteiten mogelijk te maken: hoopvolle tekens van eenheid in een tijd waarin liefde, eensgezindheid en gezamenlijk optrekken zo nodig zijn. Op deze poster voor Willibrordzondag ziet u de Taizéviering in Utrecht afgelopen voorjaar, gehouden ter voorbereiding op Together.

Deurcollecte of anders bijdragen?

De bisschoppelijke collecte die op Willibrordzondag in de parochies wordt gehouden is bestemd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Dat kan in onze parochie met uw bijdrage met klinkende munt en / of ritselend bankpapier bij de deurcollecte na afloop van de viering. Maar u kunt uw bijdrage ook storten middels de tweede collecte van de Givt-app. U kunt uw bijdrage, thuis zittende, ook overmaken op NL73 INGB 0001 0876 28 ten name van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, o.v.v. ‘collecte Willibrordzondag 2023’. Meer dan van harte aanbevolen! 


Mededelingen zondag 5 november

  • Achterin de kerk staat een doos waar u uw bijdrage kunt doen voor het cadeau voor het veertigjarig priesterjubileum van pastor van Vliet (zie blz. 6).
  • Vrijdag 10 november om 11.45 uur zal gebedsleider Noordermeer de rozenkrans voor de overledenen bidden in de kerk, u bent van harte welkom om met haar mee te bidden.
  • Vanavond is er om 17.30 uur een avondwake voor pater Magnin in klooster Bijdorp. Graag bij het klooster aanmelden indien u aanwezig wilt zijn. Morgen, maandag 6 november, zal pater Magnin in Nijmegen na de uitvaartdienst aldaar begraven worden.
  • Volgende week zondag 12 november zal onze kerk gesloten zijn, omdat we met elkaar het veertigjarig priesterjubileum van pastor van Vliet in de H. Laurentiuskerk in Voorschoten vieren om 11.00 uur.

Overleden

Er zijn geen overleden parochianen bij het parochiekernsecretariaat bekend.


Vergaderingen en bijeenkomsten van 3 t/m 30 november

In deze maanden zijn de volgende vergaderingen of bijeenkomsten gepland die we hier aan u kunnen melden. Wilt u een vergadering doorgeven, laat het dan het parochiekernsecretariaat even weten (zeker als u in de pastorie wilt vergaderen):

DagDatumTijdWerkgroepLocatie 
Maandag:6 nov.20.00 uurBeheercommissiePastorie
Dinsdag:    7 nov.20.00 uurRedactie De AugustinusPastorie
Woensdag:8 nov.20.00 uurPastoraatgroepPastorie
Donderdag: 9.nov.20.00 uurGezinscatechesePastorie
Zondag:19.nov.19.30 uurMaria-avondPastorie
Zondag:26 nov.19.30 uurMaria-avondPastorie
Elke maandag 09.00 uurQuiltgroepPastorie

In het kort

  • Hij is er weer… de thermometer van de jaarlijkse Actie Kerkbalans met de tussenstand per 31 oktober. De laatste tussenstand dateerde van (te) lang geleden namelijk van eind juli.
    Klik maar aan en laat u blij verrassen!
  • De viering op donderdagochtend zal vanaf donderdag 9 november weer in de sacristie zijn i.v.m. de temperatuur in de  kerk en deze viering is daardoor niet te volgen via internet.
  • Interesse in het boek ‘Een buitenstaander in het Vaticaan’ door Ad van der Helm over de enige ‘Nederlandse’ paus ooit, Adrianus VI (1522 – 1523)? Het boek is geschreven b.g.v. de vijfhonderdste verjaardag van zijn pontificaat en geeft een overzicht van activiteiten in het jubileumjaar met o.a. vijf lezingen die integraal zijn opgenomen. Een 84 bladzijden met veel kleurrijke foto’s en voor € 19,95 is het te koop bij de Projectgroep Adrianusjaar. Stuur maar een mailtje naar info@pausadrianus500.nl. Meer informatie kunt u inwinnen bij Van der Helm (a.vanderhelm@hnpz.nl).  
  •  Een reminder! De Hervormde Gemeente De Rank houdt op zondag 5 november a.s. om 10.00 uur een themadienst. In deze dienst staan de muziek en teksten van Huub Oosterhuis centraal. Het thema van deze dienst is ‘Dichter bij God’. Huub Oosterhuis (1933-2023) was een Nederlandse theoloog en dichter en hij publiceerde een groot aantal gedichten en teksten. De muzikale begeleiding is d.m.v. piano en orgel en er is een zanggroepje. Belangstellenden zijn van harte welkom aan de Helmbergweg 10, locatie Pieter Groen, in Katwijk

Heilige van de dag Martín (ook Martinico of Martinus) de Porres (ook de Porras)

Hij werd geboren uit een Spaanse edelman en indiaanse vrouw. Hij studeerde medicijnen en trad als lekenbroeder in bij de dominicanen. Daar oefende hij zijn beroep uit ten gunste van mensen en dieren. Aanvankelijk haalde hij de hulpbehoevenden, die in de gasthuizen van Lima niet terecht konden, naar zijn klooster. Maar zijn overste sloeg de schrik om het hart bij het zien van zo’n stelletje ongeregeld en verzocht Martín ze zo snel mogelijk te doen verdwijnen. Toen richtte hij het ruime huis van zijn zus in als hospitaal. Wel kreeg hij toestemming van zijn overste elke dag een aantal armen in zijn klooster aan tafel uit te nodigen.


Foto van de week om te delen                                            


Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402,
di., do. en vr. van 8.45-12.00 uur
www.joannesdedoper.nl

KvK-nr.: 74877356
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
www.parochie-augustinus.nl