Digitale nieuwsbrief nr 522 10 november 2023

Nu eens niet allereerst de blik in deze uitgave op de zeer trieste omstandigheden in de Gazastrook en andere oorlogsgebieden, maar zeker niet uit ons oog en hart verdwenen integendeel, maar twee mededelingen waar je blij van wordt. En dat is natuurlijk allereerst de viering zondag 12 november van het veertigjarig priesterjubileum van pastor Kees van Vliet.
Hij zal dan in de viering van 11.00 uur in de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten voorgaan met de andere leden van het pastoraal team. De muzikale medewerking komt, op verzoek van Van Vliet, van onze koren Vocalis en Cantemus.

In Katwijk is er deze dag geen viering om iedereen in de gelegenheid te stellen deze viering bij te kunnen wonen. Om 9.55 uur vertrekt de bus bij Callao richting Voorschoten en om 14.00 uur wordt de thuisreis weer aanvaard voor wie zich voor de busreis hadden aangemeld. Voor wie op eigen gelegenheid gaat, het adres is Leidseweg 98. De feestelijke ontmoeting en receptie, tot 14.30 uur met broodjes enz., is aansluitend vanaf ongeveer 12.30 uur in het naast de kerk gelegen Bondsgebouw. Het parochiebestuur van de H. Augustinus nodigt iedereen uit hierbij aanwezig te zijn en uw / jouw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. Als Katwijkse parochiekern zijn we trots op de pastor als onze locatiereferent. Die dankbaarheid kunnen we tonen door in Voorschoten aanwezig te zijn of het ook minstens te volgen via de parochiële livestream. Maar ook door pastor Kees van Vliet in onze gebeden mee te nemen voor kracht en steun in deze periode van zijn herstel.   
Het tweede blije bericht is dat we als webredactie door diverse acties nu al 130 abonnees voor de nieuwe digitale nieuwsbrief kunnen begroeten. Maar er kunnen er nog meer bij. Hoe? Zie links op onze website bovenaan de aanmeldknop ‘Aanmelden digitale nieuwsbrief’. Heeft u zelf iets in deze digitale nieuwsbrief te melden, laat het maar weten op het alom bekende redactieadres. Wij wensen iedereen bezinnende momenten bij deze nieuwste uitgave toe en… vergeet niet om de aanmeldknop voor onze nieuwe digitale nieuwsbrief aan te klikken en verder in te vullen! Gewoon doen en tot zondag!                                     

De webredactie                                                      


Vieringen in onze parochiekern van 11 t/m 17 november

Zaterdag :19:00 uurGeen viering.
Zondag :09:30 uurGeen viering in onze kerk.
11.00 uurIn Voorschoten is er de eucharistieviering b.g.v. het veertigjarig priesterjubileum van pastor van Vliet op de tweeëndertigste zondag door het jaar met Vocalis en Cantemus en het pastorale team en ook te volgen via de parochiële livestream. Er is ook de gelegenheid om digitaal te collecteren.
Na afloop is er tot 14.30 uur de receptie in het Bondsgebouw.
Donderdag :09.00 uurCommunieviering met pastoraal werker  Zuidersma in de sacristie en daardoor niet via de website te volgen.
Na afloop koffiedrinken in de pastorie.
Vrijdag :11:45 uurRozenkransgebed voor de overledenen als gebedsviering met gebedsleider Noordermeer en ook te volgen via ‘Live beamer uitzending Joannes de Doper’ op de website.
Vrijdag :19:00 uurWeeksluiting in Rijnweide.

Wanneer is ons kerkgebouw doordeweeks open buiten de vieringen?

Ons kerkgebouw is doordeweeks open op de tijden dat het parochiekernsecretariaat ook open is en dat is vanaf nu weer op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. U kunt op de ochtenden dat het secretariaat open is de kerk in om uw moment van stilte, gebed te zoeken en u kunt  zeker ook één kaarsje aansteken, mag ook meer, voor o.a. pastor Kees van Vliet, de mensen die het nodig hebben in deze tijden vol knelpunten en grote vraagstukken. U kunt uw kaarsje dan ook betalen via de Givt-app.  
De kerk als gebouw is zo ook een goede plek om tot rust en bezinning te komen zeker in deze periode vol gruwelijk eerder benoemd oorlogsgeweld.
Maar zeker ook in deze dagen vol onzekerheden, financiële donkere wolken voor vele Nederlanders, teveel oorlogsgeweld, stikstofproblematieken die het land in hun greep houden kan het kerkgebouw voor u dé oase van rust zijn in te vaak de waan van elke dag. Loop op de aangegeven dagen en tijden maar gewoon eens binnen.
Natuurlijk staan er ook op deze open dagen van ons kerkgebouw nog, omdat het lokaal ook zeker nu zo broodnodig is, de voedselmanden voor de Voedselbank Katwijk om gevuld te worden. Wilt u geen alcoholische dranken meegeven?

Meer dan van harte aanbevolen, zeker in deze tijd waar de Voedselbank Katwijk drie keer zoveel aanmeldingen heeft mogen ontvangen. Uw hulp is meer dan nodig in deze zware tijden, mogelijk ook voor u.
Misschien hebben uw buren, vrienden en / of familieleden iets voor de Voedselbank Katwijk om aan u mee te geven als u naar de kerk komt op deze doordeweekse momenten?
Misschien ook iets om eens te kijken wat er in uw kast met levensmiddelenvoorraad staat wat u kunt missen voor dit goede doel van de Voedselbank.
Ook in deze tijden met meer zon en blije gezichten door het mooie weer kleurt de wereld misschien op het oog wel vrolijker, maar voor de velen die van de Katwijkse Voedselbank afhankelijk blijven zijn het dagelijks toch de donkere wolken die (vooral) boven hun huishoudpotje blijven hangen.

Daarom… meer dan van harte aanbevolen, zeker ook in deze periode!


Update 225: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de tweeëndertigste zondag door het jaar van 12 november komt om 11.00 uur uit de Voorschoter   parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods. Het pastoraal team gaat met pastor van Vliet voor b.g.v. zijn veertigjarig priesterjubileum en de muzikale ondersteuning komt van de Katwijkse koren Vocalis en Cantemus.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link.


De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van de Voorschoter parochiekern.
U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app voor onze eigen Katwijkse parochiekern. Waar het in Katwijk precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!


Aankondiging Nationale Jongerencollecte zaterdag 18 en zondag 19 november

In het derde weekend van november wordt in heel Nederland de jaarlijkse Jongerencollecte gehouden. Alle parochies wordt gevraagd in het weekend van 18 en 19 november in de vieringen te collecteren voor het jongerenwerk in de Rooms-Katholieke Kerk. De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek en is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor landelijke projecten, ontmoetingen, vormingsdagen en charitatieve initiatieven.
De collecte wordt nationaal gehouden, maar werkt lokaal door. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers in de bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies.
Activiteiten in het kader van de Wereldjongerendagen (zie de foto) en vormingsprogramma’s die op landelijke schaal worden ontwikkeld zijn afhankelijk van financiële steun. Parochies die deelnemen aan de jongerencollecte, geven jongeren extra kansen om te groeien in hun geloof.
U kan contant geld in klinkende munt of ritselende briefjes bij de deurcollecte in de mandjes deponeren, maar u kan ook in of na de viering in uw Givt-app een tweede collecte aanmaken. Meer dan van harte aanbevolen want u kent het gezegde… wie de jeugd heeft die heeft… de toekomst!


Mededelingen zondag 12 november

Er zijn geen mededelingen omdat er geen viering in ons kerkgebouw is.


Overleden

Er zijn geen overleden parochianen bij het parochiekernsecretariaat bekend.


Vergaderingen en bijeenkomsten van 10 t/m 30 november

DagDatumTijdWerkgroepLocatie 
Zondag:19.nov.19.30 uurMaria-avondPastorie
Zondag:26 nov.19.30 uurMaria-avondPastorie
Elke maandag 09.00 uurQuiltgroepPastorie

In het kort

  • Zaterdag 18 november is er in onze kerk een Taizéviering.
  • In de komende uitgave van de digitale nieuwsbrief en in de lokale media komt u een persbericht met wat foto’s tegen van de viering van het veertigjarig priesterjubileum van pastor van Vliet zondag 12 november in Voorschoten.
  • Belangrijk nieuws voor de kinderen in onze parochiekern, Sinterklaas komt zaterdag 18 november met zijn Pieten in Nederland aan in Gorinchem en om 14.00 uur kunnen wij hem ook al verwelkomen in Katwijk aan Zee. Ook in onze kerk op enig moment? 
  • Om in de (digitale) agenda te noteren: zondag 19 november is er weer kinderwoorddienst in onze viering; in die viering zingt Vocalis en er zijn vier jubilarissen; zondag 26 november is het feest van Christus Koning en worden mogelijke koorjubilarissen van Cantemus in het zonnetje gezet; zondag 3 december bij de eerste adventsviering is de centrale gezinscatechese in Katwijk en zingt De Vrolijke Noot in de gezinsviering; vrijdagavond 8 december is er om 19.30 uur een praiseviering in onze kerk (zie blz. 13 en 15 in De Augustinus) en het gratis kerstconcert van De Vrolijke Noot en Vocalis zaterdag 16 december om 17.00 uur in ons kerkgebouw.

De verbouwing van ‘de kleine JOANNES’ is voltooid

Na een lange voorbereiding is in het afgelopen half jaar ‘de kleine JOANNES’ verbouwd en vergroot. Waarschijnlijk is het u nauwelijks opgevallen. Want de uitbreiding staat vooral in de tuin van de pastorie, buiten het zicht van de passant. En vanuit de grote zaal zien we twee nieuwe deuren, maar wat daar achter zit?
,,Wat is dan het verschil?”, vraagt u zich vast en zeker af. En waar hebben we dat voor gedaan? Want zelf hebben we toch voldoende aan de grote zaal? Waarschijnlijk geeft de volgende informatie antwoord op al uw vragen.
Onze ‘de kleine JOANNES’ wordt verhuurd aan meerdere gebruikers. Denk aan de Binders, de biljarters, de Harmonie Katwijk en diverse anderen. Het wijkservicecentrum Binders, een samenwerking van Het Raamwerk en de Gemiva-groep, is de grootste huurder. En die had ruimtegebrek. Met de uitbreiding konden wij aan die vraag voldoen en hebben wij ook deze huurder voor langere tijd aan ons kunnen binden. Zo verdienen we de investering dus weer terug.
Voordat de spade de grond in kon, werden er flink wat ‘W-vragen’ gesteld. Want wat zijn nu precies de wensen van deze huurder? Wat zijn de bouwmogelijkheden? Wat gaat het kosten? Wil het bestuur wel investeren in een ‘bijgebouw’? 

Wil het bisdom Rotterdam  dat ook? Wil de gemeente een bouwvergunning afgeven?
Corona vertraagde dat proces ook nog eens. Nadat op alles een akkoord was gegeven, konden we gaan bouwen.
Wat hield de verbouwing dan precies in? Kort gezegd, is er ongeveer 85 m3 aan bergruimte afgebroken en 296 m3 aan nieuwe ruimten bijgebouwd. Hiermee heeft Binders een ruimte waar cliënten op de computer kunnen werken, een activiteitenruimte en extra bergruimte gekregen. Natuurlijk voldoet de uitbreiding ook aan de nieuwste isolatie-eisen. En mede dank zij de slimme werkwijze van de aannemer heeft de verbouwing nauwelijks tot hinder voor de huurders geleid. Ook binnen is een en ander veranderd, want ondertussen heeft de huurder voor eigen rekening de bar in de grote zaal en de keuken compleet vernieuwd.
Binders werkt met mensen met een beperking en in deze nieuwe vorm zijn de bar en de keuken veel beter afgestemd op het gebruik door deze cliënten. De mensen van Binders zijn blij met hun nieuwe omgeving. En de Harmonie Katwijk heeft weer meer ruimte in de grote zaal. Iedereen blij, al blijft er natuurlijk altijd wel wat te wensen over, zoals een nieuw fris kleurtje op de lambrisering van de grote zaal.
Peter Mens, technische commissie parochiekern H. Joannes de Doper.


Credo op podcastplatforms

Radio Maria Nederland, kondigt met trots de lancering aan van de podcast ‘Credo, de catechismus’. Deze dagelijkse podcast over het katholieke geloof, is nu beschikbaar op diverse podcastplatforms, zoals Spotify, iTunes, Google podcast, Soundcloud en meer.

In twee jaar tijd neemt priester-directeur Pieter Zimmermann van Radio Maria de luisteraars mee op een avontuurlijke reis door de volledige catechismus van de Katholieke Kerk. Hij neemt ons mee terug naar de basis, waarin alle aspecten van ons prachtige geloof aan bod komen.

Met deze nieuwe podcast speelt Radio Maria verder in op de behoeften van een modern publiek. De flexibiliteit van podcasts maakt het gemakkelijk voor luisteraars om de spirituele reis te volgen op momenten die voor hen het meest geschikt zijn, en opent de deur naar een breder en jonger publiek.
‘Credo, de catechismus’ is in het leven geroepen om de diepgang van het katholieke geloof over te brengen in de Nederlandse taal, in navolging van het bekende ‘Catechism in a Year’ dat alleen in de Engelse taal beschikbaar is. Radio Maria Nederland nodigt iedereen uit om deel te nemen aan deze verrijkende reis door de catechismus met pr. Zimmermann.
Radio Maria Nederland is een katholiek radiostation dat 24 uur per dag, zeven dagen per week uitzendt. Te beluisteren via DAB+ en internet (www.radiomaria.nl en app). Radio Maria Nederland maakt deel uit van de World Family of Radio Maria (Wereldfamilie), een overkoepelende organisatie voor meer dan negentig Radio Maria stations (in 78 landen) wereldwijd. Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Frank Antonissen op maandag en dinsdag en hij is bereikbaar op tel. 073 – 687 2000 of  073 – 687 2005  of per mail: f.antonissen@radiomaria.nl.


Ziekenzalving

Afgelopen zondag 5 november hebben zeventien parochianen het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Het was een feestelijke viering, mede doordat iedereen die de ziekenzalving ging ontvangen een prachtige corsage ‘opgespeld’ gekregen had, welke gemaakt was met heel veel liefde door Marjolein van Essen van ‘Bloemwinkel Bij Marjo’. Pastoor Franken had in zijn overweging uitgelegd hoe in vroeger tijden de laatste sacramenten gegeven werden, en wat het  inhield: ziekenzalving, viaticum ( laatste communie) en de biecht vlak voordat iemand dood ging. Daarom hangt aan de ziekenzalving het gevoel van ‘ik ga bijna dood’.
Maar nu werd alleen de ziekenzalving gegeven: kracht en nabijheid van God op dit moment in het leven van de parochianen die het nodig hebben. Het werd als waardevol ervaren. Na de viering was het nog een gezellig samenzijn bij de koffie en cake van Erna Geurts,  die zij heel graag voor deze groep gebakken had.

Namens de bezoekersgroep, Anneke Noordermeer


Heilige van de dag Natalena van Pamiers 

Wij kennen haar alleen vanuit de legende uit de vroege middeleeuwen die om haar heen is geweven. Zij was een dochter van koning Frédélas van Pamiers. Maar omdat deze liever een zoon had gehad, droeg hij de vroedvrouw op het kind in de rivier te gooien. Dat kon zij niet over haar hart verkrijgen. Ze bracht het naar een kasteleinsvrouw, die het een godvruchtige opvoeding gaf en het bovendien na haar dood een flinke erfenis naliet. Natalena gaf echter alles weer weg aan de armen en andere goede doelen. Maar toen koning Frédélas ervan hoorde en doorkreeg dat het hier om zijn eigen dochter ging die uit het water was gered, liet hij haar onmiddellijk onthoofden. Deze legende was al bekend in de tijd van de kruistochten. Haar heiligdom bleef in trek tot aan de Reformatie. Het verhaal zou kunnen doelen op een martelares uit de vroege christentijd. Het is ook mogelijk dat het verhaal geplaatst moet worden in een tijd dat inheemse heidense vorsten nog geen christen waren en hun dochters wel, zoals bij Noyale (zie Natalie van Pontivy), Dimfna of de drie martelaressen van Caestre.
Een andere versie van de legende vertelt dat Natalena in stilte christin was geworden. Haar vader was hiervan niet op de hoogte. Hij had intussen voor zijn dochter een geschikte huwelijkspartner gevonden, Alydanus. Toen zij bekende maagd te willen blijven omwille van Christus, zwoer hij haar te laten doden. Haar afgewezen minnaar bracht de vloek ten uitvoer.


Trots op onze jubilaris… dat er nog vele van deze momenten mogen volgen!


Kerkstraat 70, 2223 AJ Katwijk
071-4029402,
di., do. en vr. van 8.45-12.00 uur
www.joannesdedoper.nl

KvK-nr.: 74877356
Rek.nr. kerkbijdrage: NL74RABO0331701960
Rek.nr. overig: NL58RABO0331701278
www.parochie-augustinus.nl