Update 227: Livestream vanuit Voorschoten

De parochiële livestream van de eucharistieviering op het feest van Christus Koning van het Heelal zondag 26 november komt om 11.00 uur uit de Voorschotense parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods. De voorganger is pastoor Franken en de muzikale ondersteuning komt van het Laurentiuskoor. Deze livestream is thuis te volgen via deze link.

De collectes zijn bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. De diaconale deurcollecte wordt voor de vierde keer in 2023 gehouden en wel voor de Stichting Leergeld.    U kunt ook aan beide collectes thuis en in de kerk deelnemen middels de Givt-app voor onze eigen Katwijkse parochiekern. Waar de gewone collecte in Katwijk precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.Zondag 3 december start de bisschoppelijke adventsactie welke loopt t/m 24 december. In de komende nieuwsbrief kunt u er meer over lezen.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze ‘gewone’ collecte in de viering via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!

Diaconale deurcollecte zondag 26 november lokaal belangrijk dus…

Zaterdag 25 en zondag 26 november wordt aan het einde van de vieringen in alle parochiekernen een diaconale deurcollecte gehouden voor de Stichting Leergeld.
U kan hieraan deelnemen door klinkende munt of ritselend bankpapier in de collecteschaal van de gardeleden te laten verdwijnen. Maar u kan ook meedoen middels de speciaal aangemaakte tweede collecte in de Givt-app. In Nederland groeien ruim 300.000 kinderen op in armoede. Dat is één op de twee tot drie kinderen per schoolklas.
Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Vanuit Leergeld willen wij deze kinderen laten meedoen!

Leergeld ook in Katwijk

We bieden hen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Meedoen via Leergeld kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Ouders kunnen bij de lokale Leergeldstichting in hun gemeente, dus ook in Katwijk, een aanvraag indienen om hun kind(eren) te laten meedoen. Wij helpen op deze manier inmiddels ongeveer 130.000 kinderen per jaar. Hiermee is jaarlijks een bedrag gemoeid van dertig miljoen euro! In de gemeente Katwijk biedt Leergeld gezinnen met minimale financiële middelen een kindpakket met uiteenlopende voorzieningen aan. Zie ook de website https://www.elkkinddoetmee.nl/katwijk/.

Wat doet Leergeld nog meer?

Maar Leergeld doet méér dan het verstrekken van voorzieningen. De vrijwilligers van de lokale Leergeldstichtingen komen ook achter de voordeur bij de gezinnen die financiële zorgen hebben. Ook kunnen de ouders, waar nodig, direct doorverwezen worden naar hulp en ondersteuning richting een structurele aanpak van de problemen, zoals schuldhulpverlening en maatschappelijk werk. Hiernaast horen onze intermediairs achter die voordeur over de eventuele structurele belemmeringen die de ouders ervaren. Hiermee kan Leergeld zowel op lokaal als op landelijk niveau een bijdrage leveren aan beleidsveranderingen die de situatie van deze gezinnen structureel kunnen verbeteren.

Hoe zit de organisatie in elkaar?

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Onze hulpverlening is lokaal georganiseerd via autonome stichtingen. Inmiddels zijn er 112 lokale Leergeldstichtingen actief in 75% van de alle Nederlandse gemeenten. Onze stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, via dezelfde Leergeldformule en zijn allemaal min of meer op dezelfde manier georganiseerd. Bij onze lokale stichtingen zijn ongeveer vijftienhonderd vrijwilligers actief. Het lokale bestuur leidt de lokale Leergeldstichting en is verantwoordelijk voor de lokale zichtbaarheid en fondsenwerving. Een coördinator heeft de dagelijkse leiding over de werkzaamheden van de zogenoemde intermediairs. Deze intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de lokale voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij hun hulpvraag.

Betaald of niet betaald?

De stichtingen zijn samen verenigd in de Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland (verkorte naam: Leergeld Nederland). Leergeld Nederland heeft in ‘s-Hertogenbosch een landelijk bureau, dat alle lokale Leergeldstichtingen ondersteunt bij hun werk en de brug slaat richting landelijke beleidsmakers en media. Leergeld Nederland werkt met een Raad van Toezicht van vrijwilligers (onbetaald) en met een landelijk bureau met een directeur-bestuurder en medewerkers, die gesalarieerd worden volgens de CAO Sociaal Werk.

(Bron: Website van Leergeld)