Adventskrans… de tweede kaars brandt!

Deze zondag 10 december, de tweede zondag van de advent, brandt de tweede kaars op onze adventskrans. Dat betekent ook dat de kleur van de linten en de kaarsen weer wordt aangepast. Het wordt in Spanje dan groen, de kleur van de hoop op een eeuwig leven. Een alternatief is de kleur lichtblauw, het symbool van de aanvaarding van Gods gerechtigheid. Heeft u, heb jij, het gezien in de viering van afgelopen zondag op de grote adventskrans die in onze kerk hangt? Natuurlijk heeft de lector deze zondag ook de tweede kaars op de kleine adventskrans op de altaartafel in het begin van de viering na het woord van welkom aangestoken.

In de Engelstalige traditie heeft elke adventskaars ook een naam met een betekenis. Deze tweede kaars noemen we ook wel de Bethlehem-kaars. God houdt zich aan zijn belofte dat de Redder van de wereld komen zal. Als het zover is, wordt Jezus geboren in Bethlehem. God zelf zorgt ervoor, dat alle voorbereidingen getroffen worden. Tegelijk worden mensen voorbereid om Jezus te ontmoeten. Bij de tweede adventskaars vragen we aan de Heilige Geest: ‘Help ons om er klaar voor te zijn om  U, Jezus, te verwelkomen als onze reddende God.’ Zo staat het beschreven bij de profeet Jesaja, zegt Lukas 3:4-6: Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend; en al wat leeft zal zien hoe God redding brengt.”
Dinsdag 19 december plaatsen we het verhaal van de betekenis van de derde adventskaars op deze website en vrijdag 22 december ook in de uitgave van onze digitale nieuwsbrief.