Bedankt!

Vrijdag 8 december hebben we als geloofsgemeenschap onze eerst praise-avond gehad. Wat een geweldige viering was dit met de praise-band Worship Ministry The Gospel uit Rotterdam. Overweldigend soms door het geluid, maar ook overweldigend in lofprijzing naar God. En daar ging het om. We vierden het feest van Maria’s Onbevlekt Ontvangenis, waarbij er ook mooie Marialiederen te horen waren. Klik hier de link aan om alles terug te beluisteren en dit begint op minuut 18.45 met het doorzingen van de liederen door de praise-band en de praise-viering zelf begint op minuut 46.30 (om het de luisteraar wat makkelijker te maken).

Na de viering nog een feestje in ‘de kleine JOANNES’, waarbij ik in het zonnetje gezet werd.
En daar wil ik u allen van harte voor bedanken. Het was zo lief dat iedereen daar was
om samen met mij te vieren dat ik 12,5 jaar gebedsleider ben van de gemeenschap.
Ik wil hierbij de parochiekern H. Joannes de Doper ook van harte bedanken voor het
mooie Mariabeeld dat ik ontvangen heb. Het heeft een mooie plaats gekregen in mijn
huis. En mijn dank ook voor alle andere felicitaties en cadeaus. Ik hoop met u allen
nog vele jaren gebedsleider te mogen zijn in de parochiekern.

Gebedsleider Anneke Noordermeer-Karremans

Klik hier voor de fotogalerij van deze avond.