H. Joannes de Doper benieuwd naar toegezegd bedrag Actie Kerkbalans

Bij de Actie Kerkbalans 2023 werd er meer opgehaald dan was toegezegd begin dat jaar in de Katwijkse parochiekern van de H. Joannes de Doper. Voor 2024 is er weer een bedrag van € 80.000,- begroot waar er met € 82.036,- uiteindelijk zelfs meer werd opgehaald dan was toegezegd. Anneke van der Valk, coördinator werkgroep Actie Kerkbalans: ,,De actie is zaterdag 27 januari beëindigd en ik ben heel benieuwd wat voor onze parochiekern het totaal van de toegezegde bedragen is. Door het overlijden van oudere parochianen wordt namelijk de groep van betrokken en bevlogen actiedeelnemers jaarlijks toch steeds kleiner. Ik hoop dat totaalbedrag z.s.m. bekend te kunnen maken en blijf optimistisch. We gaan ervoor, samen vandaag voor onze kerk van morgen, ja toch?”

‘Actie Kerkbalans… omzien naar elkaar’

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van Nederland, bestaat in 2024 vijftig jaar.
Al vijf decennia vragen vrijwilligers met deze jaarlijkse actie kerkleden om een financiële bijdrage voor hun plaatselijke parochie of gemeente. Bij de landelijke start van de Actie Kerkbalans op woensdag 10 januari stonden dan ook deze vrijwilligers centraal. ,,Dankzij hun inzet voor de financiële bijdragen, die soms deur aan deur worden opgehaald, kan de kerk bestaan en kan de plaatselijke kerk er zijn voor de eigen gemeenschap maar ook voor mensen daarbuiten die hulp of aandacht nodig hebben”, zegt Anna Kruse, woordvoerder namens de landelijke Actie Kerkbalans. ,,In de afgelopen jaren bleek uit onderzoek van Actie Kerkbalans dat naast het delen van het geloof, het omzien naar elkaar een belangrijke waarde is voor kerkleden. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers”, aldus Kruse

Bekende sprekers bij de landelijke start!

Tijdens de landelijke start van de Actie Kerkbalans op woensdag 10 januari in de Mattheüskerk in Utrecht zoomden drie sprekers in op de betekenis van deze vrijwilligers voor het bestaan van kerken in alle facetten. Prof. L.C.P.M. Meijs, hoogleraar aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM), ging in op de Nederlandse aanpak rond het inzamelen van financiële bijdragen en noemde het bijzonder dat dit ‘nog maar’ vijftig jaar bestaat. Hij stelde onder meer dat het uniek is dat zoveel vrijwilligers zich inzetten om het bestaan van hun kerk mogelijk te maken. Dominee T. Verhoeven, classispredikant van de PKN Classis Utrecht, ging in op de verantwoordelijkheid die vrijwilligers voor hun kerk nemen. Waarom doen ze dat en was dat voor Actie Kerkbalans bestond ook al zo? Ook bisschop J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie en bisschop van Rotterdam, stond stil bij de motivatie van vrijwilligers om niet alleen financieel, maar ook praktisch verantwoordelijkheid te nemen. Met elkaar geven vrijwilligers invulling aan ‘omzien naar elkaar’ in de eigen kerk én in de maatschappij.

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Slogan van de Actie Kerkbalans is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.’ Want kerken willen ook voor de generaties die komen van betekenis zijn. Wanneer kerkleden vandaag geven, kan de kerk ook in de toekomst blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar. Lees meer over de actie op www.kerkbalans.nl of op www.joannesdedoper.nl.