Heb jij tijd… kom dan 4 februari naar de r.-k kerk in Katwijk!

Een 25 parochiële vormelingen die zich voorstellen, kinderkoor De Vrolijke Noot dat vele pakkende liederen zingt waar ook prachtige soli zijn te beluisteren, de voorgangers pastor van Vliet en pastoraal werker Zuidersma, een deurcollecte voor een nieuw kleinschalig project van de werkgroep Zuiderkruis in Malawi en heerlijke zachte kerkbankbekleding… het is er allemaal in de gezinsviering zondag 4 februari om 9.30 uur van de H. Joannes de Doper in Katwijk.
Thema van de viering is ‘Heb jij tijd?’ De kerkdeuren aan de Kerkstraat 70 staan vanaf 9.00 uur gastvrij wagenwijd voor iedereen open Hebben jullie tijd? Meer dan van harte welkom!  

Het ‘welkom’ wordt zeker muzikaal vertolkt met het intredelied ‘Met open armen’. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt ook prachtige themaliederen zoals ‘Ik neem even de tijd’. Met liederen als ‘De kracht van Uw liefde’, ‘Time to make a change’ en ‘Door de wind’ weten ze zeker de hopelijk vele kerkgangers te raken. Wie er niet bij kan zijn, kan de gezinsviering volgen via de parochiële livestream verzorgd door de werkgroep Beamervieringen. Kijk op de website www.joannesdedoper.nl en klik maar aan ‘Live Beamer uitzending’ en u kan alles thuis zien en horen.  

Deurcollecte voor nieuw project in Malawi van de werkgroep Zuiderkruis

De diaconale deurcollecte is bestemd voor de werkgroep Zuiderkruis van deze Katwijkse parochiekern. Dat gebeurt vier keer dit jaar, ook in de andere parochiekernen van de parochie H. Augustinus waar de parochiekern Katwijk deel van uitmaakt. Een ideale gelegenheid om uw betrokkenheid te tonen, in klinkende munt of ritselend briefpapier, maar het kan ook via de speciaal aangemaakte tweede collecte van de Givt-app.
Dus thuis kunt u ook meedoen!

Het doel van Zuiderkruis is het ondersteunen van kleinschalige projecten op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg in het zeer arme Malawi in Afrika. Dit jaar probeert men, mede door deze parochiebrede vier deurcollectes, de inrichting van een natuur- en scheikundelokaal met laboratorium te realiseren voor de ‘Christ of King Secondary School’ in de Mthawira-parochie ten oosten van Blantyre. In het verleden heeft Zuiderkruis meegeholpen aan de bouw van deze school en het verzorgen van studieboeken voor de eindexamenklassen. Heeft u tijd om uw gift in de collectemand te deponeren of om via de Givt-app digitaal over te maken?

U komt hier toch ook?

Na afloop van de viering is er ook de gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van… in ‘de kleine JOANNES’. Op zondag 24 maart om 9.30 uur, Palmzondag, organiseert de werkgroep Gezinsvieringen weer een gezinsviering waar vele palmpaasstokken de kerk zullen worden ingedragen. Mooi om als gezin hierbij dan ook aanwezig te zijn. Noteer het maar alvast in de, digitale, agenda.