Update 237: Livestream vanuit Katwijk

De parochiële livestream van de eucharistieviering, de gezinsviering, op zondag 4 februari de vijfde zondag door het jaar, komt om 9.30 uur weer uit onze eigen Katwijkse parochiekern. De leden van de beamerwerkgroep zullen weer de presentatie en deze livestream verzorgen. De voorgangers zijn pastor van Vliet en pastoraal werker Zuidersma en de muzikale medewerking komt van De Vrolijke Noot. De parochiële vormelingen stellen zich ook voor.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link.