Update 244: Livestream vanuit Katwijk en…

De parochiële livestream van de eucharistieviering op zondag 24 maart, de viering van Palm- en Passiezondag, komt om 9.30 uur weer uit Katwijk, onze eigen parochiekern van de H. Joannes de Doper. De techniek wordt wederom verzorgd door de leden van de beamerwerkgroep. De voorganger is pastor van Vliet en de muzikale medewerking komt van De Vrolijke Noot. In deze viering is er ook de intocht met de palmpaasstokken en na afloop is er een samenzijn in ‘de kleine JOANNES. Deze viering is thuis te volgen via deze link.
De parochiële livestream van Witte Donderdag komt om 19.00 uur uit de H. Willibrord in Oegstgeest. De voorganger is Mgr. van Luyn sdb, met assistentie van diaken Winnubst en de muzikale medewerking komt van de Schola.

De parochiële livestream van Goede Vrijdag komt uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten met om 15.00 uur de kruisweg met als voorganger pastoor Franken en de muzikale medewerking komt van het dameskoor. Om 19.00 uur komt ook uit Voorschoten de eucharistieviering met kruishulde met weer als voorganger pastoor Franken en de muzikale medewerking komt dan van het Laurentiuskoor. Deze drie vieringen zijn ook te volgen via deze link.