Wat is dat ook alweer (deel 5)?

In deze vijfde aflevering beschrijven we net als vorige week niet een gewoon voorwerp uit onze kerk, sacristie of pastorie maar een waar historisch pronkstuk. Deze keer is het namelijk het beeld van de H. Jozef. Ook dit beeld heeft haar eerste ‘meters gemaakt’ in het vroegere zaalkerkje in de Groote Steeg. Maar dit kerkgebouw deed haar deuren voor het eerst open in 1846 en op dit beeld staat geen jaartal geschilderd. Wat is het dan het verhaal achter dit beeld van de H. Jozef? Met de beschrijving ‘Kerkcollectie digitaal’ van het Museum Catharijneconvent uit 2020 wordt het bekende uit ons kerkgebouw nu nog veel bekender. Belangrijk, want dit beeld van de H. Jozef maakt immers ook deel uit van de kerncollectie van ons kerkgebouw.      

Dit beeld met console van de H. Jozef staat, net als de twee andere beelden die we vast en zeker ook nog gaan beschrijven, bij één van de vier hoeken van het priesterkoor. In dit geval is het dan ook het tweede beeld van rechts kijkende vanuit uw kerkbank. Het is een origineel gepolychromeerd houten Jozefbeeld. Jozef is staande weergegeven met in zijn rechterhand een boek. De datum ’15 AUG’ staat aan de linkerzijde van het voetstuk (zie foto) en aan de rechterzijde van het voetstuk staat ’20 AUG’. Waar deze data vandaan komen is nergens terug te lezen. Het beeld is ook geplaatst op een gebeeldhouwde console met loofwerk, net als de drie andere beelden voorin de kerk bij het priesterkoor.

Landelijk vermaarde beeldhouwer maakte ook dit Jozefbeeld

Dit beeld is in 1904 gemaakt in ’s-Hertogenbosch door de landelijk vermaarde beeldhouwer Eugène H. de Fernelmont (1845-1916) die ook het Mariabeeld, beschreven in de vorige aflevering, heeft gemaakt. Voor dit beeld van de H. Jozef heeft hij ook nu weer gebruikgemaakt van hout, verf, goudverf en zandsteen. Als je in de kerkbanken zit bij een viering dan is het op afstand altijd moeilijk inschatten hoe groot zo’n beeld nu eigenlijk is. Door de onderzoekers is echt alles nagemeten en vastgelegd en hier volgen de maten: 150 cm hoog (7 cm kleiner dan Maria dus); 41 cm breed en 27 cm diep. Voor de console zijn deze maten nagemeten: 31 cm hoog; 42 cm breed en 32 cm diep. Het beeld werd in goede staat bevonden bij de controle en vastlegging in 2020.

Gift van de familie Van der Valk

In de jaren van pastoor H. J. Ph. Thomann (1901 – 1908) werd het in 1904 geschonken door de familie L.H. van der Valk. Waarom ze dat deden en of ze zoiets meer hadden gedaan? Het is nergens terug te lezen. Wie kan er meehelpen een tipje van deze geschiedkundige sluier op te lichten? Laat het maar weten. Wat we wel zeker weten is dat dit beeld van de H. Jozef een plek kreeg in het zaalkerkje in de Groote Steeg en in 1911 is ‘meeverhuisd’ naar onze huidige parochiekerk. Daar vormt het een pendant van het Mariabeeld. Door dat zeer gulle geschenk van deze Kattuk Binse familie kijken we nu, ruim een eeuw later, nog steeds vol trots naar dit prachtige beeld… een beeld met nu een duidelijk verhaal wat betreft de oorsprong!