Denkend aan vroeger… een bloeiende RKBS de Horizon!

Zo zijn we met de katholieke scholen aangekomen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Katwijk is dan immers twee katholieke  lagere- en kleuterscholen rijk te weten de Sint Jozefschool en de Sint Bernadette-kleuterschool in Katwijk aan den Rijn en de Mgr. Bekkersschool en De Kindermolen-kleuterschool aan de van Lierestraat in de Hoornes. Een prachtig resultaat en parochianen zijn blij dat hun kinderen katholiek onderwijs kunnen krijgen in hun eigen woonplaats en niet naar andere dorpen hoeven te gaan. Maar dan wordt het 1985 en er is een nieuwe onderwijswet van kracht geworden. Er bestaan dan geen kleuter- en lagere scholen meer, maar basisscholen.

Tot nu toe was de pastoor altijd zeer betrokken geweest bij het katholiek onderwijs, en had altijd een doorslaggevende stem, maar met de wetgeving in handen, werd het toch te ingewikkeld en werd er een aparte scholenstichting opgericht. Dat werd de Stichting Katholiek Onderwijs Katwijk. Maar natuurlijk bleef de pastoor met de kapelaan zeer betrokken want toen was de weg van kerk naar school een hele natuurlijke en nu anno 2021… zeker ook van school naar kerk.

Een fusie door getallen maar… met positieve gevolgen!

Toen kwam er in 1993 een grote verandering in het Katwijkse katholieke onderwijsland. De Stichting Katholiek Onderwijs Katwijk had met pijn in het hart en na vele besprekingen het besluit moeten nemen om over te gaan tot een fusie van beide scholen. Waarom? Omdat het leerlingenaantal van de Mgr. Bekkersschool onder de opheffingsnorm bleef. Ondertussen werd de Sint Jozefschool verbouwd en aangepast aan het moderne onderwijs. Tijdens die verbouwing werden de leerlingen ondergebracht in de Mgr. Bekkersschool. Toen deze verbouwing gereed was, konden de kinderen weer naar Katwijk aan den Rijn waar deze school inmiddels was omgedoopt tot  de ‘RKBS de Horizon’, een school vlak naast de kerk.

Deze katholieke school haar tijd vooruit

Het was en is altijd een open katholieke basisschool gebleven. De ouders van de nieuwe leerlingen werd dan ook gevraagd om de doelstellingen van de school te onderschrijven. En één  van die doelstellingen was ook aandacht voor de vele andere godsdiensten die we delen op deze aardkloot. Ook werd er gezocht naar buitenschoolse activiteiten buiten de lesuren om, o.a. met Welszijnskwartier en verenigingen, organisaties en sportclubs in Katwijk, Valkenburg en Rijnburg. De Horizon speelde als de eerste Katwijkse basisschool in op diverse maatschappelijke ontwikkelingen. In 1999 -2000 kwam er een peuterspeelzaal bij met de prachtige naam ‘Villa Kakelbont’ en de kinderen van de Horizon kregen de gelegenheid gebruik te maken van de voor- en naschoolse opvang van de stichting ‘De Kleine Horizon’.

Unieke sterke band tussen school en parochie

Natuurlijk werden ook de kerkelijke activiteiten niet vergeten. De band tussen de school en kerk bleef en blijft bijzonder. Zo worden er jaarlijks met de hele school prachtige openings- en slotvieringen gehouden in de kerk waar ook alle ouders welkom zijn. Daarnaast is de kerk ook weer helemaal gevuld bij de kerst- en paasvieringen. Sfeervol en indrukwekkend worden deze vieringen altijd beleefd.  Kerstmis in een kerk vol kinderen en een kerstspel op het altaar, met Jozef en Maria en het Kindje Jezus, dit alles gespeeld door de kinderen zelf. Pasen met het hele passieverhaal uitgebeeld door de kinderen en ondersteund met prachtige liederen gezongen door alle kinderen.

Door een vraag vanuit de parochie aan juf Agnes Bol een kinderkoor op te starten ontstond er in 2006 het kinderkoor ‘De Vrolijke Noot’. Het koor bood op deze manier een mooie naschoolse activiteit aan de kinderen, er konden gezinsvieringen verzorgd worden en het koor kon de schoolvieringen prachtig ondersteunen. Het koor kreeg zelfs bekendheid door het winnen van het Nationaal Kinderkorenfestival in Rijsbergen 2012 en 2013. Door het telkens aanmelden van nieuwe leden vanuit De Horizon blijft het een groot en enthousiast kinderkoor dat nu in 2021 inmiddels haar vijftienjarig bestaan viert. Ook treedt het koor naar buiten om te zingen in andere parochies en verzorgingstehuizen. Dus als parochie kunnen we trots zijn op een school die dit allemaal voor elkaar krijgt.

Er kwam een groter schoolbestuur, de Sophia Stichting

Om goed in te kunnen inspelen op alle veranderingen, en ook de komende veranderingen op onderwijsgebied goed te kunnen opvangen, is er veel overleg geweest met andere katholieke schoolbesturen in de Duin -en Bollenstreek. In 1997 ontstond er een fusie van negen besturen van katholieke basisscholen gelegen in de woonkernen Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout, De Zilk, Warmond, Voorhout, Sassenheim, Lisse en Hillegom en gingen de schoolbesturen op in de  ‘Sophia Stichting Duin- en Bollenstreek’. Met een groter schoolbestuur kon men op een professionele manier alle zaken beter leiden. Het besturen was niet meer een zaak van louter vrijwilligers, zeker gezien de financiële verantwoordelijkheid. Inmiddels is er per 1 januari 2018 door een fusie tussen de Sophia Stichting en PCPO de ‘Sophia Scholen’ ontstaan waaraan dertig scholen zijn verbonden uit de Duin- en Bollenstreek.

In 2024 één groot onderwijsjubileum

In 1999 bestond het Katholiek onderwijs in Katwijk 75 jaar. Er werd een groot feest gevierd. In 2024, en dat is al over drie jaar, is het dus honderd jaar geleden dat de Sint Jozefschool de eerste school in Katwijk was, die katholiek onderwijs mocht geven. Laten we er dan als parochie, samen met leerlingen, ouders en de leerkrachten maar weer proberen om er een groots feest van maken, een feest dat heek Katwijk op z’n grondvesten doet trillen.

Richard Hulmer (met dank aan Agnes Bol voor aanvullende inhoudelijke informatie).

Denkend aan vroeger… leest u ook mee?

Op deze maandag 13 december verscheen hierboven deze aflevering over de laatste ontwikkelingen betreffende het katholiek onderwijs in Katwijk met o.a. de scholen- en de besturenfusie in respectievelijk de gemeente Katwijk en de Duin- en Bollenstreek. De lezers hoeven geen copy of foto’s meer aan te leveren want 3 januari verschijnt de laatste aflevering van de hand van Richard Hulmer. Komende vrijdag 17 december verschijnt deze aflevering natuurlijk ook in onze digitale nieuwsbrief. 

Hij zal met deze aflevering van ‘Denkend aan vroeger’, en later ook nog zeker met de laatste  drie bijdragen, elke maandag op deze website over o.a. werkgroepen, individuele vrijwilligers, oudere parochianen en koren, zichtbaar maken wat een bruisende en dynamische parochie(kern) we altijd met elkaar zijn geweest en blijven in alle jaren.

Maandag 20 december plaatst Hulmer een schitterende aflevering op deze website. Het gaat dan over ‘Op weg naar Kerstmis’ waar hij niet zozeer ingaat op het inhoudelijke kerstverhaal. Dat kennen we immers allemaal, op hoofdlijnen. Hulmer benut zijn voorliefde voor atlassen om al die logische plaatsnamen als Nazareth, Bethlehem, Jeruzalem en noem het maar op in een beter historisch kader te kunnen plaatsen. Want waar hebben we het dan eigenlijk over tweeduizend jaar later? Welke afstanden zijn er toen met de ezel aan de hand afgelegd en hebben de herders moeten volgen om bij de stal te komen?

Middels deze drie laatste wekelijkse afleveringen beleven we zo het 175-jarig jubileum van onze parochie(kern). En we gaan zo met elkaar vol vertrouwen de toekomst tegemoet!

Ik kan u ook verklappen dat we met de evenementencommissie de mogelijkheden onderzoeken van een uit te geven boekje met de bundeling van de 52 wekelijkse afleveringen van deze serie. We houden u op de hoogte. Wat zou u ervan vinden als dat gaat lukken?

Namens de evenementencommissie,

Gerard Bol.