Pastor Kees van Vliet met ziekteverlof!

Pastor Kees van Vliet meldde donderdag 6 juni dat zijn arts hem gevraagd heeft een periode rust te nemen. In die periode zal hij geen parochiewerk doen. Wij wensen hem van harte beterschap en vragen u als parochiaan om daarvoor te bidden.
We hebben geprobeerd priesters van buiten te vinden die hem kunnen vervangen. Deze zijn door het priestertekort niet meer beschikbaar. Het rooster van vieringen zoals dat in de nieuwe De Augustinus staat, klopt hierdoor niet meer.
De vieringen zullen, doorgaan op de gebruikelijke tijdstippen. Het zullen echter niet allemaal eucharistievieringen zijn. Kijkt u op de website voor het nieuwe rooster van vieringen. De aanbidding op de laatste vrijdag van de maand in de St. Willibrordus in Wassenaar zal in juni niet doorgaan.
Wilt u hem persoonlijk een kaartje sturen dan kunt u dat sturen naar de pastorie van Oegstgeest t.a.v. pastor Kees van Vliet.

Met vriendelijke groet,

Pastoor Franken.