Catechese

pastoraatgroeplid:

mw. Marit Noordermeer

marit.noordermeer@gmail.com

In onze huidige maatschappij lijkt geloven geen vanzelfsprekendheid meer. Mensen stimuleren hun christelijke levenshouding te laten zien is een van de doelstellingen van catechese. Mensen ertoe brengen om over hun geloof te praten en hun geloven met anderen te delen.

Indien volwassenen meer zicht krijgen op hun eigen geloven, is de stap naar geloofsoverdracht naar hun kinderen minder groot. Ook voor de kinderen is er een aanbod in de vorm van sacramentencatechese. Zij kunnen zich, in verbondenheid met anderen, ontwikkelen in het christelijk geloof.