De plek van onze H. Joannes de Doperkerk in de Kerkenvisie (deel 2)

De gemeente Katwijk heeft in 2023 de Kerkenvisie van Katwijk laten opstellen. In 2018 startte de landelijke overheid met een programma om intensiever na te denken over de toekomst van kerkgebouwen (hieronder verstaan we in deze rapportage gebedshuizen in brede zin).
De opdracht voor deze Kerkenvisie kwam voort uit een raadsmotie van 2019 die opriep om naar de toekomst van de kerkgebouwen, het religieus erfgoed in onze gemeente te kijken. Daarmee is het College van B&W aan de slag gegaan.
Samen met de kerken is uitgebreid gesproken en nagedacht hoe er in gezamenlijkheid naar de toekomst wordt gekeken. In de  Kerkenvisie staan er conclusies en aanbevelingen voor die toekomst. U bent vast benieuwd naar wat er over ons kerkgebouw wordt geschreven? We nemen u elke woensdag mee in een nieuwe aflevering. Hier volgt het tweede deel met een inleiding op het vraagstuk over de toekomst van onze Katwijkse kerken.

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… de kerk aan de Groote Steeg

Het was 1846, een bewogen jaar, en niet alleen voor Nederland, maar ook voor de inwoners van een deel van Katwijk. Dit alles was vanwege een aanpassing in de grondwet. Lokaal had de heer L. Robbe, leraar aan ‘Het Heerenschool’ van de jezuïeten een belangrijke en stimulerende rol bij de plannen voor een kerk en pastorie. Want het zal je maar gebeuren als inwoner van Katwijk aan den Rijn, dat rustige dorpsdeel waar eigenlijk nooit iets bijzonders gebeurt, dat het logement ‘De Palmentuin’ aan de Groote Steeg wordt verkocht.  De herberg zelf bleef tot mei 1911 dienst doen als pastorie. Maar ook de stal en de kolfbaan daarachter verwisselden van eigenaar.

[Lees meer…]