M.O.V.

Missie Ontwikkeling en Vredesgroep MOV

Door activiteiten vestigt deze groep de aandacht op vraagstukken van missie, ontwikkeling en vrede.

Voor het slagen van het kwaad
is niets anders nodig
dan dat goede mensen
Niets doen
Als goede mensen niets anders doen
dan voor hun gezinsleden zorgen,
hun sport beoefenen, televisie kijken,
kunnen kwade krachten ongestoord
hun onzalige praktijken uitvoeren.
De kwade krachten worden dan niet gehinderd
door de zogenaamde zwijgende meerderheid.

Een gedachte van Maarten Luther King.

Er zijn nog mensen nodig, die zich met mij willen inzetten voor de M.O.V.
Laat het weten op het secretariaat van de parochie als u/jij daar een steentje aanwilt bijdragen.

Contactpersoon: