PCI Joannes de Doper

Acute geldzorgen ? Laat de PCI helpen !

De PCI helpt u graag met geld of advies, uiteraard anoniem en discreet.

Wat is PCI ?

De PCI is ontstaan uit de vroegere armenzorg van de katholieke kerk.
Het is een zelfstandig onderdeel van de kerk, de bisschop benoemd de
bestuursleden. Hierdoor kan zij zelfstandig en in vertrouwen werken.
De PCI helpt mensen uit Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg die in acute
financiële nood verkeren. Bijvoorbeeld geen gas of licht meer hebben,
hun huis moeten verlaten of geen geld voor eten, kleding of medicijnen.
In de praktijk werkt dit als volgt, samen bespreken we welke maatregelen
nodig zijn om uw probleem te verhelpen, dit kan zijn een lening, eenmalige
schenking, of u adviseren bij het vinden van een blijvende oplossing.
Ook organisaties zoals bijv. voedselbank worden financieel ondersteund.
Kan de PCI u helpen ? Of kent u mensen die in financiële zorgen hebben,
neemt u dan contact op met:

hettymenskivits@gmail.com