Ziekenzalving

In de ziekenzalving ontvangt de zieke de kracht en de moed om zijn ziekte en pijn te verbinden met het lijden van Christus, in het geloof dat hij eens mag delen in het nieuwe leven van Christus. Zo houdt de ziekenzalving een zending in: de opdracht om in verbondenheid met Christus het vaste vertrouwen te bewaren dat het ziek zijn en het sterven niet het laatste woord hebben. Met Christus loop je als zieke nooit verloren en is je leven geen doodlopende weg. Lees meer in de folder. klik op het plaatje om de folder te openen.


Praktische informatie over de ziekenzalving binnen onze parochie vindt u in de 
brochure ziekenzalving H Augustinus augustus 2016

Voor direct contact voor aanvraag ziekenzalving: 0649423242