Enquête parochiële livestreamvieringen

In de coronajaren 2020 en 2021 zijn er in alle kernen van de parochie H. Augustinus livestreams van vieringen opgestart. Deze zogenaamde parochiële livestream was om de thuisblijvers uit de gehele parochie zo bij de vieringen te kunnen blijven betrekken. In onze parochiekern verzorgden wij als werkgroep beamervieringen al de livestream bij bijzondere vieringen in onze kerk naast de vaste beamerpresentaties in alle weekendvieringen. Deze zijn er nu alleen op de zondag. Na genoemde coronajaren zijn de parochiële livestreams gehandhaafd en te bekijken via You Tube en onze website www.joannesdedoper.nl. Dit houdt in dat de vier parochiekernen om de beurt twee zondagen een parochiële livestream verzorgen. Het plan hierachter is om zo jaarrond de thuisblijvers op zondag mee te laten kijken naar een viering van onze parochie.

‘Meten is weten’ en daarom organiseren we als werkgroep deze enquête om een beeld te krijgen bij de mate waarin er gebruik wordt gemaakt van deze geboden mogelijkheid. Wij zijn erbij gebaat en ook benieuwd naar uw reactie. U kunt uw reactie, mag ook anoniem, invullen in onderstaand formulier of u kunt het formulier downloaden, invullen en deponeren in de doos achterin de kerk of in een envelop in de brievenbus van het secretariaat (vermeld dan wel op de envelop ‘Enquête parochiële livestreamvieringen’) of naar mij mailen. Dat kan t/m 31 december!

Dank namens de werkgroep beamervieringen,

Agnes Bol (06-26400992 / agnesbol@live.nl)

Enquête parochiële livestreamvieringen

• Kijkt u naar de parochiële livestreamvieringen?
• Kijkt u ook naar een parochiële livestream uit andere kernen?
• Kijkt u ook terug naar parochiële livestreamvieringen?
• Bent u geabonneerd op de wekelijkse Digitale Nieuwsbrief?
• Zo nee wilt u in de toekomst de Digitale Nieuwsbrief ontvangen?