Kerststal 2020 gemaakt door zes vaklieden.

Fotografie: Anneke Noordermeer – Karremans