Oecumenische viering met De Rank zondag 26 januari 2020

Fotografe Astrid van der Valk