Gemeenschapsopbouw

De kerk wordt heel vaak gezien als het levende lichaam van onze Heer Jezus Christus.
De delen en ledematen van dat lichaam vormen één geheel.
Het organische geheel dat de kerk, dat de parochie is, heeft constant zorg nodig, moet onderhouden worden, moet telkens weer opnieuw opgebouwd worden, want er is ook verval en verlies.
De gemeenschapsopbouw als taakveld binnen de parochiekern vervult hier een enorm belangrijke functie.

Pastoraatgroeplid:

Mevr. M. Jongeneel

marloes.jongeneel@xs4all.nl

Onder gemeenschapsopbouw vallen de volgende werkgroepen:
 • Vrijwilligers
 • Wijkcontactpersonen
 • Commissie Kerkenveiling
 • Parochiële kaartclub
 • Oecumene
 • Augustinuslopers
 • Kerkbalanslopers
 • Evenementen commissie
 • Werkgroep “Welkom bij de viering”
 • Tuincommissie
 • Spons- en zeemclub