Welkom

Welkom bij de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk

Sinds januari 2012 als kern parochie onderdeel van Parochie H. Augustinus, een fusie van de R.K. kerken in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar.
 Op deze welkomstpagina lees je een beknopte samenvatting van de geschiedenis van het katholieke leven en onze parochie(kern) in Katwijk. Maar wil je meer weten over wat die plek was in de vroege- en latere Middeleeuwen, tijdens de Reformatie en vanaf de negentiende eeuw toen er in 1846 een zaalkerkje in de Groote Steeg in Katwijk aan den Rijn werd ingewijd, lees dan hier een uitgebreidere geschiedkundige beschrijving.

Onze kerk

De Johannes de Doperkerk is de,  beeldbepalende, Rooms-Katholieke kerk in Katwijk aan den Rijn.
De uit 1911 stammende kerk met toren is gebouwd in een vrij sobere neogotische stijl en werd ontworpen door Jean van Groenendael.
De kerk is gewijd aan Johannes de Doper en staat aan de Kerkstraat.
Het orgel is gebouwd door firma B. Pels in 1923.
Naast de kerk ligt een begraafplaats.

Enige historie

Tot 1388 viel heel Katwijk onder de parochie van Valkenburg, die voor het eerst in de 9e eeuw werd genoemd. Het patronaatsrecht van deze kerk (recht op de opbrengsten en het recht de pastoor te benoemen) lag in de 12e eeuw bij de Graaf van Holland.

In 1241 schonk graaf Willem II dit recht aan de Duitse Orde van (Utrecht) (een ridderorde).
In 1295 was in Katwijk aan den Rijn een kapel van het Leprozenhuis te Leiden gevestigd.
In 1388 werd Katwijk een zelfstandige parochie, waar Valkenburg nu als kapel onder viel. In 1461 werd Katwijk aan Zee afgesplitst als een zelfstandige parochie. Tijdens de reformatie wordt de kerk genaast door de overheid en beschikbaar gesteld aan de protestanten.

Na de reformatie duurde het tot in de 19e eeuw voor rooms-katholieken weer hun eigen kerken mochten stichten. Voor die tijd kerkten zij in zogenaamde schuilkerken: dit waren gebouwen die niet als een kerk herkenbaar mochten zijn.

De huidige Johannes de Doper kerk is gewijd in 1911.
In de kerk staan naast het hoofdaltaar een altaar voor de broederschap van Onze Lieve Vrouw, een altaar gewijd aan St. Laurentius en een altaar gewijd aan de heiligen Petrus en Paulus.