Staties

Deze schilderingen vindt u langs de wand in de kerk. Deze veertien kruiswegstaties zijn rond 1920 geschilderd door de bouwpastoor van ons huidige kerkgebouw, pastoor J.P. Hendriks (4 juli 1908 – 18 november 1921). Er is ook contact geweest met in Katwijk verblijvende bekend geworden schilders die in Katwijk aan Zee verbleven.
Van het echtpaar Caspers kreeg hij bij gelegenheid van hun veertigjarig huwelijksjubileum een geldbedrag voor verf en schilderdoeken. Maar voor luttele geldbedragen, er was immers een grote financiële nood in de parochie, werden er ook bekende gezichten van parochianen door de pastoor ingeschilderd. Kijk maar eens goed of je ‘tante Marie’, vroeger wonende aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn, als klein meisje op een statie kan terugvinden met haar lange zwarte haren. En hoe bescheiden de pastoor ook was, hij heeft zichzelf toch ook als toeschouwer bij de statie rechts van het orgel ingeschilderd. Ziet u hem?

Restauratie in 1997 en 1998

Een grote restauratie van de veertien staties vond vanaf oktober 1997 plaats. Er was in een kleine honderd jaar nogal wat schade ontstaan aan het schilderwerk direct onder de glas-in-loodramen. De doeken waren slap geworden en het verfwerk was donkerder en doffer. Ze werden in het verleden door de spons- en zeemclub zelfs geregeld met ‘een sopje’ schoongemaakt.
Middels röntgenfoto’s kon de bekwame Italiaanse restaurateur Cecchi van restauratiebedrijf ‘Botticelli’ bekijken hoe de staties het beste gerestaureerd konden worden. Zeven doeken werden zo in zijn Nijmeegse atelier gerestaureerd en voor Goede Vrijdag 1998 was alles klaar. Alsof ze opnieuw geschilderd waren, zelfs ‘tante Marie’ en pastoor Hendriks werden weer zichtbaar.

Literatuur: 

  • J. de Wit, ‘Kerk & Kunst. Kruiswegstaties. R.K. Parochie H. Joannes de Doper, Katwijk aan den Rijn’ Katwijk, sept. 2003 (voor € 5,- ook nog te koop bij het parochiekernsecretariaat en op de jaarlijkse Open Monumentendag in september).