Kinder Woord Dienst

Leden werkgroep:
  • Denice Blankert
  • Marit Noordermeer
  • Mariska Hogewoning
  • Linsey Blankert
  • Isabel Oomen

Contactpersoon: Mariska Hogewoning (mariska@jj-projectlead.nl)

Kinderwoorddienst wordt gegeven iedere 3de zondag van de maand. Na het welkom door de voorganger worden de kinderen uitgenodigd om naar hun eigen plekje te gaan in de pastorie.

Wat doen we zoal tijdens de duur van KWD:
  • We openen met ons eigen liedje
  • We vertellen een Bijbelverhaal in taal die begrijpelijk is voor kinderen
  • We maken een knutselwerkje/we spelen een spel

Helaas is de tijd beperkt, we komen met de kinderen terug in de kerk na de preek.
De kinderen krijgen een blad met een gebed mee, dat gebed heeft altijd een link naar het verhaal.

Voor wie is de Kinderwoorddienst:
  • Voor alle kinderen die op de basisschool zitten

Vind uw kind het een beetje spannend, komt u als ouder dan gezellig mee, de eerste paar keer. U bent van harte welkom
Lijkt het u leuk om ons team te versterken, ook dan bent u van harte welkom, neem dan contact met ons op!