Kinderkoor De Vrolijke Noot

Het koor is opgericht in november 2006. Onder leiding van Agnes Bol oefenen de kinderen met veel plezier iedere donderdagmiddag in de kerk van 15.45 uur – 16.30 uur. Daarna is er nog een tweede stemgroep die tot 17.00 uur repeteert. De koorrepetitie is een verlengde schoolactiviteit van RKBS De Horizon én het koor staat ten dienste van de parochie H. Joannes de Doper. Kinderen die niet verbonden zijn aan RKBS De Horizon zijn natuurlijk ook van harte welkom! Als die kinderen iets later op de repetitie aanwezig zijn, dan is dat geen probleem. Het koor heeft een groot repertoire en zingt naast geestelijke liederen ook liederen uit musicals en pop. Het koor wordt begeleid door pianist Niek van der Meij.

De leeftijd van de kinderen varieert van 7 t/m 12 jaar. Het koor heeft op dit moment rond de 40 leden. In november 2021 werd het vijftienjarig bestaan gevierd met een spetterend jubileumconcert. Naast de gezinsvieringen treedt het koor regelmatig op in tehuizen en neemt het deel aan korenfestivals. Het koor heeft al regelmatig prijzen in de wacht gesleept met als hoogtepunt de eerste plaats op het Nationaal Kinderkorenfestival 2012 in Rijsbergen. Het koor gaat elk jaar wel nieuwe uitdagingen aan zoals zingen in de Stopera, de Efteling en in februari 2020 zong het koor in de tv-uitzending van KRO-RKK. Vanuit het hele land kwamen lovende reacties! Het koor zal in mei 2022 optreden in de St. Janskathedraal van Den Bosch. Het koor wordt gewaardeerd om de frisse klank en de uitstraling. En dat verklaart dan ook de naam: De Vrolijke Noot.

Kinderen die graag lid willen worden, maar niet op de Horizon zitten, kunnen contact opnemen met Agnes Bol 06 26 40 09 92 of mailen agnesbol@live.nl Meer informatie op de website: www.devrolijkenoot.be.  Verder kunt u veel nieuwtjes lezen op de Facebookpagina van De Vrolijke Noot Katwijk