Update 37: Livestream viering zaterdag 15 augustus om 10.00 uur vanuit Voorschoten

U kunt deze speciale livestream viering b.g.v. het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming van de parochie H. Augustinus vanuit de H. Laurentiuskerk in Voorschoten van zaterdag 15 augustus om 10.00 uur, op de twintigste zondag door het jaar, thuis volgen via deze link: https://youtu.be/NXzZhmFRjDg

De voorganger in deze viering is pastoor Franken. Er volgt komende zondag 16 augustus de gewone livestream viering waar u middels update 38 nog later over wordt geïnformeerd.

[Lees meer…]

Wat toont de thermometer Actie Kerkbalans per 31 juli en nog meer?

Mogelijk was u / jij niet één van de 66 bezoekers bij de eucharistieviering zondag 9 augustus om 9.30 uur in onze H. Joannes de Doperkerk. Daar werd namelijk door leden van de werkgroep ‘Beamervieringen’ bij de eerste sheet voor het begin van genoemde viering vertoond wat de tussenstand is van de opbrengsten van de jaarlijkse Actie Kerkbalans. En dan gaat het ook over de prachtige opbrengst van de extra Actie Kerkbalans welke door de Nederlandse bisschoppen onder ieders aandacht is gebracht. Benieuwd geworden? Klik hier de thermometer aan en laat u / je in positief opzicht verrassen.

[Lees meer…]

De eerste van vijf artikelen over ‘Nalaten aan de parochie’

Hier vindt u de eerste van vijf artikelen die het bisdom Rotterdam beschikbaar stelt aan parochies om te plaatsen in parochiebladen en op parochiewebsites. Het doel van de artikelen is om meer bekendheid te geven aan het onderwerp ‘Nalaten aan de parochie’ en het bespreekbaar te maken.

[Lees meer…]

Update 36: Livestream viering zondag 2 augustus om 11.00 uur vanuit Oegstgeest

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit de H. Willibrordkerk in Oegstgeest van zondag 2 augustus om 11.00 uur, op de achttiende zondag door het jaar, thuis volgen via deze link: https://youtu.be/geLSHhaIR3A.

De voorganger in deze viering is Mgr. van Luyn sdb. Vorige week zondag kwam de livestream viering ook uit Oegstgeest waar ik per abuis de parochiekern Wassenaar had vermeld. Maar voor de beelden en het geluid maakte dat echt niet uit. 

[Lees meer…]

Update 35: Livestream viering zondag 26 juli om 11.00 uur vanuit Wassenaar

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar van zondag 26 juli om 11.00 uur, op de zeventiende zondag door het jaar, thuis volgen via deze link:

https://youtu.be/SHHz7yDf80o
De voorganger in deze viering is pastoor Franken.

[Lees meer…]

Onderweg met Quint over de Givt-app

Astrid van der Valk en Margreet van Nobelen van de collectanten / garde van onze kerk hebben enige tijd geleden ook met Quint gesproken om hem te informeren hoe de implementatie van de Givt-app in onze parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk is verlopen. In deze zomerse periode is het ook wel goed en leuk om te lezen hoe de invoering bij andere parochies en parochiekernen is verlopen. Daarom plaatsen we onderstaand verhaal van Quint. Van harte aanbevolen!  

Gerard Bol

[Lees meer…]

Afscheid van RKBS de Horizon in Hollywoodstijl

De Diamantroof

Kruip in de huid van Carice van Houten en Jeroen Krabbé, zo voelde het voor de kinderen van groep 8 van RKBS de Horizon dinsdagavond 14 juli toen ze voor de laatste keer over de rode loper hun basisschool feestelijk gekleed binnenliepen.

[Lees meer…]

Update 34: Hoe zit het met de lezingenvellen voor de vieringen?

Omdat de volgende uitgave van de digitale nieuwsbrief pas op vrijdag 14 augustus verschijnt, kunt u voor de informatie over de vieringen in onze kerk in Katwijk terecht bij de liturgische agenda in het midden van ons parochieblad De Augustinus. Heeft u dit parochieblad niet in uw bezit? Geen nood want deze vindt u ook op de homepage van deze website.

[Lees meer…]

Update 33: Livestream viering zondag 19 juli om 9.30 uur vanuit Wassenaar

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit de Sint Willibrorduskerk in Wassenaar van zondag 19 juli om 9.30 uur, op de zestiende zondag door het jaar, thuis volgen via deze link: https://youtu.be/k8oy20AFngo. De voorganger in deze viering is mgr. van Luyn sdb.

[Lees meer…]

Update 32: Nieuwe protocollen van de bisschoppen

Op 14 juli is het crisisteam, met vertegenwoordigers uit alle parochiekernen met Leen de Best vanuit Katwijk, van de parochie H. Augustinus bijeengekomen om de nieuwe protocollen te bespreken die de bisschoppen op vrijdag 10 juli verspreid hebben.

Wat het is goede nieuws?:

  • Dat reserveren niet meer hoeft. De maximale capaciteit van onze kerkgebouwen is met anderhalve meter afstand minder dan honderd kerkgangers. Voor Katwijk is dit op 85 personen bepaald. Kerkgangers hoeven zich vanaf vandaag alleen nog maar aan te melden bij de kerkdeur en na een gezondheidscheck mogen ze naar binnen. Dit is alles onder voorbehoud. Want als er teveel mensen komen om de anderhalve meter te handhaven of als er een tweede golf Corona komt, moeten we weer met reserveringen gaan werken.
  • De bisschoppen stellen dat een cantor of enkele zangers tijdens de vieringen kunnen zingen mits er tussen elke zanger minimaal anderhalve meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar, maar dan in een zigzag formatie; er een goede ventilatie is; er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst van de zangers wordt bijgehouden en de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden nageleefd.
[Lees meer…]