Kunt u ook geld doneren voor de sponsoractie…. ja natuurlijk!

Zaterdag 17 april van 15.00 – 17.00 uur is er de grote sponsoractie om gelden voor het jubileumcadeau bij ons 175-jarig parochiejubileum bij elkaar te lopen of te fietsen. Op het gele inlegvel in de Augustinus vindt u de hele uitleg, maar u kunt het ook lezen als vierde bericht op deze website. Wij hebben het streven om € 3.000,- binnen te halen met deze sponsoractie. Ook al kunt u zaterdag 17 april niet naar de kerk komen lopen of fietsen, u kunt ook uw donatie t/m 17 april overmaken op ‘Parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk, NL58 RABO 0331 7012 78 o.v.v. Sponsoractie kerkbankbekleding’ Gewoon doen voor dit goede doel!     

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… een uniek pastoraal ‘Straelend’ tijdperk

Het 25-jarig priesterjubileum van pastoor van Straelen werd groots gevierd in 1884 en langzaam gaan we naar het jaar 1896. Er werd een groot feest gevierd op 15 augustus 1890 want een neef van de pastoor, Willem van Straelen, had de priesterwijding ontvangen. Dat was heel bijzonder. De pastoor heeft bij zijn neef en het zusje in huis gewoond en hij werd opgevoed door hun ouders. Dit alles was na het op jonge leeftijd overlijden van zijn eigen ouders. Zo ontstond er een hechte familieband. Heel de parochie en gemeente hebben daarom gedeeld in die feestvreugde.

[Lees meer…]

Een paasgroet uit ons parochiehart voor…

U heeft vast en zeker in de lokale media, op deze website en ook mogelijk in een uitgave van de digitale nieuwsbrief het berichtje over de palmpaasactie van de evenementencommissie gelezen en wat foto’s bekeken? Dat was allemaal onder de titel ‘Palmpasen komt de brievenbus in’. In de rubriek ‘Fotogalerij’ op deze website vindt u dan ook vele foto’s van het samenstellen van deze paasattentie in brievenbusformaat, zo ook het uitreiken van vijftig bossen narcissen na afloop van de viering van Palmzondag aan alle kerkgangers en functionarissen. Maar de paasattentie is ook persoonlijk overhandigd, als het mogelijk was.

[Lees meer…]

Doen jullie mee aan de sponsoractie voor het jubileumcadeau?

Hij staat op de jubileumkalender, de sponsoractie voor het jubileumcadeau van zaterdag 17 april 2021 van 15.00 – 17.00 uur. En we zijn er trots op als evenementencommissie het zo te kunnen organiseren dat iedereen op een veilige manier mee kan doen. Kijk maar op deze informatiebrief hoe we het gaan organiseren en hoe u zich kunt aanmelden bij ons tot en met zaterdag 10 april. We rekenen op veel deelnemers om daarmee weer een grote financiële stap richting het jubileumcadeau te kunnen maken. Het gaat om kerkbankbekleding in het kader van het ‘Project dat zit perfect’. Doen jullie mee? Dan gaan wij vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger …. van Straelen, een markante pastoor

De jaren dat pastoor van Straelen leiding heeft gegeven aan onze parochie van 1874  tot aan zijn afscheid in 1901 mogen we gerust een tijdperk noemen. Hij is beschreven als een levenslustige en vooral legendarische man. Vol geestdrift leidde hij de parochie in de   veranderende wereld, en met resultaat. Er waren in 1875 zelfs 260 nieuwe communicanten (!) en zijn preken werden bezocht door 225 parochianen. Ook hield hij een negendaagse godsdienstoefening en haalde hier maar liefst f 44,- mee op. Zo kwamen er meer sieraden in de kerk en ook de rouwversiering werd vernieuwd. Van Straelen, een markante persoonlijkheid waar we twee afleveringen aan besteden.

[Lees meer…]

Het ruwhouten kruis gebloemd… Keukenhof dicht… kerk open!

Voor de vieringen van Stille Zaterdag en Pasen is het ruwhouten kruis, dat in de viering van Goede Vrijdag werd binnengedragen begeleid door omfloerst tromgeroffel, deze zaterdagmorgen 3 april aangekleed met bloemen. Waar jarenlang Wil van Rijn het kruis aankleedde (zie foto) werd dit werk nu overgenomen door de de aanstormende jonge garde, Nel Hesselberth en Helma Boskamp (beiden ook koorlid van Vocalis). Deze ochtend gingen ze al om 6.00 uur aan de slag nadat vrijdagavond na de viering van Goede Vrijdag eerst al het plastic en bloemenpapier was verwijderd en alle bloemen het water alvast konden proeven.

[Lees meer…]

Palmpasen komt de brievenbus in

Waar in coronavrije jaren op Palmzondag in de kerk van de parochiekern H. Joannes de Doper er een intocht met tientallen palmpaasstokken was, werd in dit jubileumjaar iets anders bedacht. Alleen de zeven communicanten die zich in de viering van 28 maart voorstelden, hadden een ‘stok’ gemaakt en meegenomen. Maar na de viering werden een 250 mensen met een ‘brievenbuspakket’ verrast. Een paaskaart, versierd door kinderen van RKBS de Horizon, wat eitjes en een palmtakje maakten deel uit van deze paasattentie. Een mooi moment om aan de ander te denken bij dit 175-jarig jubileum van deze Katwijkse parochie.

[Lees meer…]

Update 78: Livestream van verschillende vieringen

  • De parochiële livestream van de kruisweg komt vandaag op Goede Vrijdag om 15.00 uur uit de H. Willibrord in Oegstgeest met als voorganger diaken Winnubst. Deze livestream is voor ieder te volgen via de link: https://youtu.be/u3FJPzXMh5g.
  • De parochiële livestream van de communieviering van Goede Vrijdag komt uit onze eigen kerk, met dank aan de beamerwerkgroep, met een kwartet van Vocalis en pastoor Franken als voorganger. Deze livestream is voor ieder te volgen via de aangemaakte link: https://youtu.be/AC0034ZL3x4.
[Lees meer…]

Kinderpassie geslaagd uitgevoerd

Donderdagmiddag 25 maart hebben de kinderen van De Vrolijke Noot in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk bij hun koorrepetitie de ‘Kinderpassie’ uitgevoerd en opgenomen. Via deze link kan ieder online de liederen en het door koorlid Martijn Hoevens perfect voorgedragen paasverhaal met alle zintuigen beleven: https://youtu.be/LGaeay7PHTU.

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… ‘Geen sopje meer voor kruiswegstaties’

In elke parochie zijn veel vrijwilligers actief, zo ook in onze parochiekern van de H. Joannes de Doper. Noem ze maar op: de tuinlieden die de tuinen rond de kerk maar ook het kerkhof netjes houden, de spons- en zeemclub die elke week in de kerk bezig is en zo zijn er nog vele werkgroepen en losse vrijwilligers te benoemen. Deze komen dit jubileumjaar 2021 allemaal aan de beurt met bij elk een passend nieuw verhaal of een update van een eerdere uitgave. Deze jubileumweek is het de technische commissie, voorheen de beheercommissie genoemd, die zich bezighoudt met het onderhoud van de kerk en de gebouwen.

[Lees meer…]