Denkend aan vroeger… het einde van een periode

Dan is het eindelijk zover. Het is zaterdag 5 mei 1945, de oorlog is voorbij en de geallieerden hebben een bestand gesloten met de Duitsers. Dit gebeurde in Wageningen in het hotel ‘De Wereld’. Dus de vlaggen konden uit en het feest kon beginnen. Ook vanaf de torenspits van onze kerk, wapperde het rood, wit en blauw. Het hele Rijndorp vierde feest. De Harmonie Katwijk maakte een rondgang door het dorp en de bewoners sloten zich daarbij aan. Ook de Oranje Vereniging Katwijk aan den Rijn bereidde zich voor op een feestdag en misschien wel met een kermis. Het ‘gewone leven’ zou weer gevierd kunnen worden, maar nog niet alles was weer gewoon. Er waren nog steeds tekorten op alle gebeid en wat er was, was op de bon.

[Lees meer…]

Aan de parochianen van de parochie H. Augustinus

Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de verschillende parochies en parochie-verbanden te voorzien in de nodige personele bezetting ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in liturgie, pastoraat, catechese en diaconie. Na de prettige en positief verlopen kennismakingsgesprekken met het pastoraal team op 22 juni en met het parochiebestuur op 23 juni, wil ik u informeren en bevestigen dat priester C.T.M. (Kees) van Vliet per 1 september 2021 in het pastoraal team van de parochie H. Augustinus zal worden benoemd als parochie-vicaris voor 0,5 fte.

[Lees meer…]

Update 97: Livestream vanuit Wassenaar op 1 augustus

De parochiële livestream van zondag 1 augustus komt weer om 9.30 uur vanuit de parochiekern Sint Willibrordus in Wassenaar. Op de achttiende zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van een cantor en een organist.
Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link:
https://youtu.be/ewvkIxbVKRg.
En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

[Lees meer…]

Welke (oud)parochianen herkent u op deze fotopanelen?

Misschien een rare plek om dit bericht te plaatsen, maar op de dertig historische fotopanelen in de Katwijkse Duinvallei zullen vast (oud)parochianen en andere Kattuk Binders te zien zijn. Meer dan de moeite waard om eens te bekijken en op ontdekkingstocht te gaan (ingang tegenover het Shell-station). Een tweede reden van plaatsing van dit bericht is dat op bijna alle foto’s van de historische Zanderijtuinders op de achtergrond de watertoren is te zien of… onze enige echte kerktoren. Kom dus zeker kijken naar de verbinding van verleden en heden in waar Katwijk aan den Rijn om bekend stond… de tuinbouw!       

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… Jos en Annie als kinderen in de oorlog

Niet alleen de oudere inwoners van Katwijk aan den Rijn waren erg en bang geschrokken door het uitbreken van de oorlog, maar dat gold evenzeer voor de kinderen. De ouderen waren er op voorbereid door alle krantenberichten en de toespraak van onze minister-president De Geer met de woorden ‘Gaat u maar rustig slapen’. Voor de kinderen was het enorm schrikken en ze vonden troost bij hun ouders. Twee van hen vertellen hier wat ze hebben meegemaakt op de eerste dag en in het verloop van de vijf oorlogsjaren en in het verloop. Ze heten Annie en Jos en hier vertellen zij hun verhaal.

[Lees meer…]

Werelddag voor Grootouders en de Ouderen’ zondag 25 juli 2021

‘Ik ben met u alle dagen’, dat is de titel van de brief van paus Franciscus voor de eerste ‘Werelddag voor Grootouders en de Ouderen’ zondag 25 juli 2021. Deze brief kunt u hier aanklikken, maar deze ligt ook achterin de kerk afgedrukt voor u klaar.
Wat schrijft de paus in zijn inleiding?: ,,Beste opa’s en oma’s, beste oudere vrienden, ‘Ik ben altijd bij jullie’ (Mt. 28, 20): dit is de belofte die de Heer aan zijn discipelen deed voordat hij naar de hemel opsteeg.

[Lees meer…]

Update 96: Livestream vanuit Wassenaar op 25 juli

De parochiële livestream van zondag 25 juli komt om 9.30 uur vanuit de parochiekern Sint Willibrordus in Wassenaar. Op de zeventiende zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering kapelaan Plavčić. Muzikale medewerking komt van een cantor en een organist.
Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link: https://youtu.be/pkfUjICxZJU.
En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… vrijdag 10 mei 1940 en meer

Het is nu toch echt oorlog. Duitsland heeft de neutraliteit van Nederland geschonden en het Duitse leger is Nederland binnengevallen en overal vinden gevechten plaats. Dat was van Zuid-Limburg tot Den Helder en alles wat daar tussen lag. Ook vlakbij, in ons Rijndorp en zeer directe omgeving, waren gevechten uitgebroken en het doel was de verovering van het vliegveld Valkenburg. Zo ging dus onze parochie deze oorlog in.

[Lees meer…]

Update 95: Livestream vanuit Voorschoten op 18 juli

De parochiële livestream van zondag 18 juli komt om 11.00 uur vanuit de parochiekern H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten. Op de zestiende zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van een organist. Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link: https://youtu.be/YiflpZLt5YQ.
En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

[Lees meer…]

Katwijkse parochiekern vol vertrouwen de toekomst tegemoet!

In de feestelijke viering zondag 11 juli met als voorgangers Mgr. Van den Hende, de bisschop van Rotterdam, en pastoor Franken, van de parochie H. Augustinus, werd stilgestaan bij het 175-jarig bestaan van de parochie(kern) H. Joannes de Doper. Op een symbolische wijze werd het jubileumcadeau, comfortabele kerkbankbekleding, aangeboden. Kinderkoor De Vrolijke Noot wist met de liedteksten en haar enthousiasme de harten van alle kerkgangers te raken. En hoe jong ze ook nog zijn, ook dit koor had één jubilaris in haar gelederen.

[Lees meer…]