Harry Fennes, auteur van ‘Missie geslaagd’ en ‘Van stof ontdaan’, overleden

Oud-parochiaan Harry Fennes is maandagochtend 10 december na een kortstondig ziekbed, hij werd 28 november in het Alrijne-ziekenhuis in Leiderdorp opgenomen, op 88-jarige leeftijd overleden. Na de dienst zaterdagochtend 15 december om 11.00 uur in het crematorium in Lisse, waar kapelaan Stefan Kuik voorging werd hij om 13.00 uur door de aanwezigen begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof naast de St. Agatha-kerk in Lisse.

Hij verzorgde vele jaren voor het parochieblad ‘Het Schip’ diverse uiteenlopende stukjes uit de katholieke geschiedenis van Katwijk aan den Rijn. Zo werd ook de serie oorlogsherinneringen van pater Mikx van het St. Willibrordus-College, de voorloper van De Wilbert, gepubliceerd in De Katwijksche Post. [Lees meer…]

Inloopochtend in de Voorhof

Donderdag 20 december is er weer een inloopochtend in de Voorhof. Jongeren en ouderen, samen of alleenstaand, allen zijn van harte welkom.

Loop gewoon eens binnen en drink een kopje koffie mee. Er zijn altijd mensen om je welkom te heten en die een praatje met je willen maken. Je kan sjoelen, een kaartje leggen of een spelletje doen. Maar je kan ook de nieuwste uitgave van De Rijnsburger alvast lezen. Een team van gastvrouwen en gastheren willen je graag ontvangen.

Locatie                        : De Voorhof, Vliet Noordzijde 36, Rijnsburg

Datum                         : Donderdag 20 december van 9.30 – 11.30 uur

Contactpersonen          : Cock Slager (071 – 4022966) en Peter van der Nol (071-4024845)

 

Peter van der Nol.

Onze vacaturebank… zit er iets voor u / jou bij?

De lijst met vacatures op 27 oktober jl. op onze website is vandaag uitgebreid met één nieuwe vacature te weten lid voor de Parochiële Charitas Instelling. Onze PCI wordt na de fusie binnen de parochie van de H. Augustinus de Caritas Werkgroep Katwijk. De vraag aan het nieuwe lid is om dan ook tevens zitting nemen in de gefuseerde PCI van onze parochie van de H. Augustinus. Beide organen vergaderen vier keer per jaar en financiële achtergrond is gewenst. Voor informatie, vragen en uw mogelijke positieve reactie kunt u terecht bij Hetty Mens. Zij is bereikbaar op hettymenskivits@gmail.com.

De eerder geplaatste vacatures van 27 oktober staan allen ook nog open. En ziet u / zie jij iets wat u / jou uitermate geschikt acht voor een medeparochiaan… u mag hem / haar / ons in deze gerust tippen.

Samen de Kerst in met De Vrolijke Noot?

Het is zeker geen kansloze vraag die we hier van de organisatie achter dit kinderkoor opnemen.
Na de eerste kerstsamenzang in december 2017 zijn er al zeer veel positieve geluiden te beluisteren bij liefhebbers van kerstliederen. En dat eindigde bijna altijd met de mooie zinsnede ‘wij komen ook hoor, dit willen we zeker niet missen’. Op zaterdag 15 december van 19.00 – 20.00 uur (ongeveer) zal er met kinderkoor De Vrolijke Noot een vrolijke kerstsamenzang zijn in de H. Joannes de Doperkerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn.

[Lees meer…]

Kerstmarkt werkgroep Zuiderkruis, ja gezellig!

U hoeft er niet voor af te reizen naar één van de tientallen Duitse kerstmarkten, want dezelfde decembergezelligheid en mooie kerstartikelen vindt u ook in Katwijk aan den Rijn. Het scheelt u uren en uren in de bus zitten over dik besneeuwde rijkswegen en slenteren over kilometerslange kerstmarkten gevuld met vette braadluchten. Zondag 16 december vanaf 10.30 uur bent u dus van harte welkom in ‘de kleine JOANNES’ aan de Kerkstraat 68 in Katwijk aan den Rijn bij de inmiddels meer dan bekende kerstmarkt van de werkgroep Zuiderkruis. [Lees meer…]

Sfeervolle kerstwandeling in Rijnsburg

Op vrijdag 14 december zal er weer een kerstwandeling georganiseerd worden. Het initiatief hiervoor is genomen door de Protestantse Kerk Rijnsburg en is al enige jaren een groot succes. De wandeling start vanaf het plein van de Julianaschool aan de Poel. En gaat via de wijk Westerhaghe en Plan de Hoek. Tussen 18.30 en 19.15 uur kun je vertrekken. Omdat parkeren aan de Poel lastig is, vraagt de organisatie of u met de fiets of lopend wilt komen. Fietsen kunnen op het schoolplein van het Wellant College worden gestald. Vanaf daar is het twee minuutjes lopen naar de start op het plein van de Julianaschool. Een prachtige manier om met het hele gezin weer stapjes naar Kerstmis te maken.

[Lees meer…]

Kerstconcert in de kathedraal

Op zondag 16 december is het traditionele kerstconcert in de kathedraal van Rotterdam. De “Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij” zingt dit jaar in gezelschap van het “Schalkwijks koperensemble”.  Het koperensemble zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. [Lees meer…]

Een 25 jaar koorlid, waar blijft de tijd?

Geheel verbaasd waren de dames Ria de Fretes en Nel Aanhane van parochieel koor Cantemus van parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk toen ze in de viering van zondag 25 november naar voren werden geroepen. Een trotse voorzitter Koos van Laarhoven mocht ze als dank voor zoveel jaren meer dan trouwe inzet voor dit koor en ook haar voorganger de onderscheiding van de Gregoriusvereniging laten opspelden door pastoor Michel Hagen. En ‘gestruikt’ zochten De Fretes en Aanhane na de uitgesproken warme woorden van dank onder een klaterend applaus van alle kerkgangers hun vaste koorplekje weer op. [Lees meer…]

Wim Kok, dertig jaar collectant… onbetaalbaar!

Ze komen langs halverwege de viering met hun schaal om de collectemandjes te legen, brengen de voedselmanden met meegebrachte waren voor de Voedselbank naar voren, collecteren bij een speciale deurcollecte na afloop en houden rond de viering in de parochiekerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk alles in de gaten. Dat zijn de heren en dames van de garde van deze r.-k kerk en Wim Kok is al dertig jaar één van hen. In hun jaarvergadering op 23 november gaf hij als coördinator na negen jaar de laatste klap met de voorzittershamer. Trots en met een ‘struik’ nam hij plaats voor de groepsfoto met zijn medeleden van de garde. [Lees meer…]

Parochie H. Augustinus start gezinscatechese

Januari 2019 start de parochie van de H. Augustinus, met parochiekernen in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar, met een nieuw catecheseproject voor katholieke gezinnen uit deze kernen. Hiermee hoopt men een aanbod te doen aan ouders van nu. Ouders die het geloof aan hun kinderen willen doorgeven en ook zelf verlangen naar verdieping en bezinning. De voorbereiding op de eerste communie en het vormsel is in dit project opgenomen, maar het project is bedoeld voor alle gezinnen van de parochie H. Augustinus met kinderen in alle leeftijden tot zestien jaar. Ook de ouders doen mee in het catecheseproject. [Lees meer…]