Koffieochtenden voor mantelzorgers

Woensdag 6 februari en donderdag 14 maart heeft Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning een tweetal geslaagde koffieochtend georganiseerd bij Herberg Welgelegen in Valkenbrug. Gedurende beide ochtenden kwamen mantelzorgers langs voor een kopje koffie en een gezellig praatje en we hebben ook een aantal nieuwe mantelzorgers mogen inschrijven.

[Lees meer…]

Gevormd worden voor je leven!

Zondag 9 juni wordt het hoogfeest van Pinksteren gevierd. In de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Katwijk aan de Kerkstraat 70 zullen in de viering van 11.00 uur zes jongeren hun H. Vormsel ontvangen van de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende . Het betreft vormelingen uit alle parochiekernen van de parochie van de H. Augustinus die zich naast Katwijk ook uitstrekt over de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. [Lees meer…]

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag of ‘s Heren Hemelvaart wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na Zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag. [Lees meer…]

Terugblik en weer vooruitkijken!

 Het was een e-mailtje van 15 juni 2011, wat veel impact had op mijn leven daarna. Het is nl. deze maand precies 8 jaar geleden dat ik in dat mailtje werd gevraagd om mij beschikbaar te stellen voor het nieuw te vormen parochiebestuur voor de cluster Wassenaar e.o. Ik dacht destijds wel enig idee te hebben wat het zou behelzen. Familieleden van mij hadden ook al dergelijke functies vervuld in het lokale parochiebestuur, en dan krijg je daar wel wat van mee. Zodoende heb ik me positief opgesteld en ingestemd om me hiervoor in te zetten, een roeping! [Lees meer…]

‘Zingen is dubbel bidden’… ook nu nog!

Een kwalitatief goed en bruisend kinderkoor met 35 leden bestaat nog en De Vrolijke Noot van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk van de parochie H. Augustinus is daar al 12,5 jaar een exponent van. De perfecte combinatie van treffende teksten, prachtige muzikale begeleiding en beleving bij alles wat gezongen wordt, leidt tot vele muzikale aanvragen bij oprichtster en dirigente Agnes Bol. Zo ook het verzoek vanuit Voorhout om zaterdag 25 mei deel te nemen aan het korenfestival georganiseerd door popkoor ‘Goed Gestemd’. Bol: ,,Zo gezegd, zo gezongen!”      

[Lees meer…]

Astrid van der Valk, van noviet tot edelvrouwe

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem kon in het weekend van 17 en 18 mei in ’s-Hertogenbosch een in onze regio bekende katholiek als edelvrouwe verwelkomen, Astrid van der Valk. Bekend om haar werkzaamheden voor de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk, als vicevoorzitter van het parochiebestuur van de H. Augustinus en als adviseur in de Raad van Economische Aangelegenheden voor de bisschop van Rotterdam, werd deze Katwijkse geruime tijd geleden voorgedragen als noviet voor deze Orde. Wonende op een plek waar lang geleden mogelijk Willibrordus voet op nu Nederlandse bodem zette, kijkt ze vol trots terug op haar investituurweekend. [Lees meer…]

Kinderwoorddienst, voor elke vinger één kind

We hadden in de viering van zondag 26 mei kinderwoorddienst in de vergaderzaal van de pastorie. Kapelaan Boris deed aan het begin van de viering in de kerk de oproep om met de leiding van de kinderwoorddienst mee te lopen. Dan zouden ze later in de viering weer terugkomen om in hun kerkbank te kunnen schuiven. De opstaande kids waren echter op één hand te tellen en hadden dus privé les van Marit en Linnsey. Zou dat misschien komen omdat de kapelaan het over ‘kindertjes’ had? Hopelijk niet! [Lees meer…]

RKBS de Horizon zegt ‘ja’ bij toneelhuwelijk

Een prachtige trouwkoets met het jonge bruidspaar, een bruidsmeisje en bruidsjonker uitgezwaaid door RKBS de Horizon op weg naar het Katwijkse gemeentehuis, Sven Werner en Sophie Vlasveld van groep  5 als aankomende bruid en bruidegom, een trouwzaal vol met ouders en andere belangstellenden, schitterende kleding voor alle kinderen die allemaal een rol hadden van bode tot getuige, het bruidsboeket van de bloemist, de visagiste die ’s ochtends alle kinderen had ‘opgedoft’, de professionele trouwfotograaf Dirk van Egmond van ‘Treffend Beeld’ en een trouwambtenaar die de hele ceremonie leidde, dat waren de bouwstenen maandagmiddag 20 mei om diverse beroepen rondom het huwelijk door deze kinderen van groep 5 met alle zintuigen te laten beleven. [Lees meer…]

Overduin vraagt uw hulp.

En dat doet Overduin niet zomaar. In het Katwijkse verpleeghuis Overduin wonen mensen met de ziekte van Huntington, dementie, Korsakov en chronische psychiatrische problematiek. Het gebouw stamt uit 1966. Na ruim 50 jaar is het gebouw dringend aan een verbouwing toe. Die verbouwing wil Overduin starten in 2020.

Ook de huidige kapel moet verbouwd worden. Een nieuwe kapel wordt niet vergoed vanuit de overheid. Overduin heeft zelf een substantieel bedrag weten vrij te maken, maar het bedrag is ontoereikend voor een volwaardige kapel.

[Lees meer…]

Speciale viering bij de Hervormde gemeente De Rank op Hemelvaartsdag 30 mei

Zoals al jaren onze gewoonte is, willen we ook dit jaar op Hemelvaartsdag gaan wandelen in het mooie duingebied achter Overduin. De start zal zijn om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats van Overduin aan de Nachtegaallaan in Katwijk aan Zee.

Aansluitend komen we om 10.00 uur bijeen in de kapel van Overduin voor een meditatieve dienst. Ook wanneer u niet meewandelt, bent u van harte welkom in de dienst, maar andersom kan natuurlijk ook. [Lees meer…]