Hebben we de 100% van de toegezegde bedragen Actie Kerkbalans al binnen?

Elke laatste dag van de maand wordt de tussenstand van de jaarlijkse Actie Kerkbalans gepresenteerd bij de beamerprojectie van de weekendvieringen. En we sturen de betreffende sheet ook mee met eerste uitgave van de digitale nieuwsbrief. Maar ook deze onvolprezen website is een mooie plek om de tussenstand mee te delen. Want er was € 79.000,- begroot en zelfs € 100,- meer toegezegd.

[Lees meer…]

Update 57: Livestream viering zondag 8 november 11.00 uur uit Oegstgeest

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit de Oegstgeester parochiekern van de H. Willibrord zondag 8 november om 11.00 uur, op Willibrordzondag thuis volgen via deze link: https://youtu.be/3qr6rZqFN1s

Voorganger in deze viering is pastoor Franken.

De muzikale begeleiding is in handen van een cantor en muzikaal begeleider.

[Lees meer…]

Update 56: Wat als u toch fysiek wilt / moet vergaderen voor uw parochie?

We hebben dinsdagavond 3 november allemaal notie kunnen nemen van de aangescherpte maatregelen van de overheid. U kunt deze, overzichtelijk gerangschikt, overal nog teruglezen. En gelukkig mogen er nog dingen wel doorgang blijven vinden, maar veiligheid boven alles de komende twee weken om het bekende cijfer terug te dringen.Voor de duidelijkheid plaatsen we hier weer de afspraken zoals die er gelden voor het vergaderen voor onze parochie.

[Lees meer…]

Hoe kom je lopende vanuit de kerk over het kruispunt aan de Callaoweg – Zeeweg?

Het leuke van de digitale snelweg is dat je naast veel gedoe en gezeur in diverse Facebookgroepen ook wel iets ziet passeren waar je mondhoeken van omhoog gaan. Zo ook met onderstaande input van Wico Heemskerk, een bekende Kattuk Binner, die op de Facebookpagina meenam in iets wat hij constateerde toen hij bij dit kruispunt als voetganger wilde oversteken.

[Lees meer…]

Wilt u de viering van Allerzielen terug bekijken…?

Wat mooi om na de livestream van de viering van Allerzielen deze maandag 2 november om 19.00 uur vanuit onze parochiekern te kunnen zien dat er zelfs op enig moment tweehonderd gelijktijdige bezoekers waren. Dan is al het voorbereidingswerk van alle vrijwilligers om deze livestream mogelijk te maken meer dan de moeite waard geweest. En in het bijzonder wil ik dan wel de werkgroep beamervieringen noemen, gesteund door de ongekroonde koning van de I.C.T., Gijsbert Schrijvers. Juist met de professionele uitstraling met het werken met twee camera’s zijn zeer veel kijkers blij gemaakt. Maar ook door de speciale beamerpresentatie die speciaal voor deze viering is opgesteld door iemand van de werkgroep. En voor verdere informatie over alles m.b.t. Allerzielen verwijs ik naar de onderstaande update 55.

[Lees meer…]

Om steun bij te vinden… een overleden (klein)kind

Ook op ons kerkhof vindt u een apart stuk met kindergraven, bij het betreden van het kerkhof is dat het voorste gedeelte aan de rechterkant. Iedere ouder hoopt nooit definitief afscheid van zijn / haar zoon of dochter te moeten nemen. Maar het gebeurt in een mensenleven. Daarom is het ook goed om op Allerzielen bij deze jonge overleden dierbaren stil te staan. Onderstaande gedachte ter bemoediging en steun voor ons allen die het raakt en / of betreft.  

[Lees meer…]

De graven werden gezegend door kapelaan Plavčić.

In onderstaande update 55 kunt u lezen hoe we in onze Katwijkse parochiekern rondom de livestream viering van Allerzielen van maandagavond 2 november om 19.00 uur, voor de gehele parochie van de H. Augustinus, in onze eigen parochiekern aandacht besteden aan bepaalde zaken die u moet weten.

[Lees meer…]

Update 55: Het vieren van Allerzielen in onze eigen parochiekern

In onderstaand persbericht kunt u / kan jij alles lezen over de gemeenschappelijke viering van Allerzielen van de parochie H. Augustinus. Deze wordt maandagavond 2 november vanaf 19.00 uur vanuit ons kerkgebouw middels een livestream bij ieder onder de aandacht gebracht. Klik deze link maar aan: https://youtu.be/vYC1hCGtteY.

[Lees meer…]

Viering Allerzielen komt via livestream

Met de viering van Allerzielen worden in de katholieke kerk de overledenen van het afgelopen jaar herdacht. Vanwege de Coronamaatregelen zullen deze vieringen die in de parochie H. Augustinus op maandagavond 2 november waren gepland komen te vervallen. Dat betreft de r.-k kerken in Wassenaar, Voorschoten, Katwijk en Oegstgeest. Maar er zal wel een gemeenschappelijke viering die avond plaatsvinden. Deze kan via de livestream vanuit de H. Joannes de Doperkerk in Katwijk vanaf 19.00 uur door iedereen worden gevolgd. Dat is via de link https://youtu.be/vYC1hCGtteY.

[Lees meer…]

Update 54: Livestream viering zondag 1 november 9.30 uur uit Katwijk

U kunt deze livestream viering van de parochie H. Augustinus vanuit onze eigen Katwijkse   parochiekern van zondag 1 november om 9.30 uur, op de zondag van Allerheiligen thuis volgen via deze link: https://youtu.be/1esyoo_TihM.

Voorganger in deze viering is kapelaan Plavcic. De muzikale begeleiding is in handen van Niek van der Meij en een cantor.

Deze viering wordt met twee camera’s en de teksten gepresenteerd op de beamers op een professionele wijze technisch verzorgd door de werkgroep beamervieringen. Zij verzorgen ook de livestream van de viering van Allerzielen maandag 2 november om 19.30 uur vanuit ons kerkgebouw (zie bovenstaand persbericht).   

Deze ‘gewone’ collecte is bestemd voor…

De ‘gewone’ collecte is bestemd voor de ‘gewone’ kosten voor kerk en pastoraat. Dat zal in  elke parochiekern anders worden ingevuld. U kunt zich dus ook deze zondagochtend 1 novbember, thuis kijkend en luisterend naar de livestream viering vanuit uw stoel, heel gemakkelijk aansluiten en verbonden voelen middels een ruimhartige bijdrage voor deze collecte voor onze Katwijkse parochiekern.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt meedoen met deze digitale collecte via de Givt-app of door een bedrag over te maken via de bank. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte aanbevolen. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gaven!

Gerard Bol