Vieringen bij Hervormde Gemeente De Rank

DR 2De vieringen in deze Stille Week op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag, allen aanvang om 19.30 uur, vormen samen één doorlopende viering. Zo ontbreekt de zegen aan het eind van de dienst op donderdag en vrijdag, de dienst is immers nog niet afgelopen.

DR 3Op Witte Donderdag staat de maaltijd van Jezus met zijn leerlingen centraal. Wij vieren deze avond samen de maaltijd van brood en wijn. Ieder is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.  In deze tafelviering wordt het brood gebroken en gedeeld als herinnering aan het ongedesemde brood dat het volk Israël at in de nacht voor de uittocht. De voorganger is ds. E. Oort.

Op Goede Vrijdag gedenken wij het lijden en sterven van Jezus. Wij waken, denk aan Gethsemané, om bij de Heer te zijn in zijn lijden. De dienst heeft vooral een . . . [Lees meer…]

Deze palmpaasstokken maken parochianen blij

PP 1Terwijl kinderkoor De Vrolijke Noot enige liederen zong, kwamen de kinderen met hun palmpaasstokken de kerk binnen. Met een rondgang door de kerk, vroeger ook wel processie genoemd, konden de vele aanwezigen alle trotse kinderen zien passeren.
PP 2Nadat deze stokken voorin de kerk waren gestald, werd zondag 20 maart in de gezinsviering van 9.30 uur in parochiekern H. Joannes de Doper Palmzondag gevierd met het thema ‘Hier ben ik’.

Middels een beamerprojectie werd het spiegelverhaal verduidelijkt van wat . . . [Lees meer…]

De Vrolijke Noot derde op N.K. kinderkoren

DVN 5En de derde plek is na alles wat ik heb verteld voor… kinderkoor De Vrolijke Noot uit Katwijk”, was de slotzin van jurylid Meye Peters waarna hij de beker overhandigde aan dirigente Agnes Bol. Op het tiende Nationaal Kinderkorenfestival Rijsbergen gingen de 27 aanwezige koorleden en de vele begeleidende ouders helemaal uit hun dak. Na twee keer in Rijsbergen te hebben gewonnen in 2012 en 2013, kon men nu de thuisreis naar Katwijk ondernemen met weer een beker tussen de koorleden in op de achterbank.

DVN 4Dirigente Agnes Bol: ,,Het was voor de vijfde keer dat we hier nu waren en van de 37 koorleden waren er 27 aanwezig op deze zondagmiddag. Ik ben zo trots op deze kinderen want moet je weten, na elk schooljaar zijn er toch weer ongeveer vijftien kinderen die stoppen waar dan jonge(re) vervangers voor in de plaats komen. Met Niek van der Meij, mijn muzikale rots in de branding en vaste begeleider op piano, vind ik dat het een bronzen plek is met een gouden randje.”

Kinderkoor met kwaliteiten

Op dit Nationaal Kinderkorenfestival zong het koor . . . [Lees meer…]

Pastoor schildert de Kruiswegstaties

jhd04Nee, het was niet pastoor Hagen, maar de állereerste pastoor van onze kerk, pastoor Hendriks, die een probleem had. Het geld was op en de nieuwe kerk had nog geen staties in zijn kerk.
Niet getreurd, de pastoor was bijzonder creatief en besloot om zélf de staties te gaan maken. Een niet onbemiddelde parochiaan schonk de pastoor de schildersmaterialen en parochianen uit onze parochie stonden model voor de staties die nu nog steeds in onze kerk te bewonderen zijn.
Bijzonder is, dat de pastoor ook een zelfportret heeft achtergelaten op een van de staties.
De hele geschiedenis van deze staties is opgenomen in het boekje Kerk en Kunst, Kruiswegstaties. Jos de Wit is de auteur, Jos Gianotten voerde de redactie en de prachtige foto’s zijn van Studio Ronkes.
U heeft geluk. Er zijn nog exemplaren van dit boek te koop bij het parochiesecretariaat.
Voor slechts € 5,00 leest u de hele geschiedenis.
PvH

zie ook hier

Stille Omgang 12/13 maart 2016 Mirakel van Amsterdam

SO 4Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 12 maart een bus om 20.15 uur vanaf de St. Willibrorduskerk in Wassenaar en om 20.30 uur vanaf de St. Willibrorduskerk in Oegstgeest naar de O.L.V.-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de Stille Omgang. We starten de eeuwenoude route vanaf het Spui rond middernacht. De omgang duurt ongeveer 45 minuten. De bus terug vertrekt rond 1.00 uur weer uit Amsterdam. Deze reis kost € 15,- retour p.p. (in de bus te voldoen). Kinderen van 18 jaar of jonger kunnen gratis mee. SO 2Op de terugreis worden sap en broodjes geserveerd. Bij voldoende belangstelling zijn ook andere opstapplaatsen mogelijk.
De bus vertrekt zodra allen die zich hebben opgegeven zijn ingestapt, dus opgeven is belangrijk, ook voor de consumpties. U kunt zich van een plaats verzekeren door u op te geven via erikvanblerk@hetnet.nl of via de intekenlijst achterin de kerk met vermelding van uw naam, (mobiele) telefoonnummer en het aantal personen.
Last minute aanmeldingen of afzeggingen s.v.p. bij Erik van Blerk via 06-51255861.

Thema van 2016?

Het gezelschap van de Stille Omgang neemt elk jaar een thema ter overweging. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2016 . .. . [Lees meer…]

Lezing en muziek helpen het zoeken naar stilte

FijenLokhorstOp vrijdag 11 maart houdt Leo Fijen, hoofdredacteur bij KRO-NCRV, in de Lokhorstkerk een lezing naar aanleiding van zijn meest recente boek ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten’. Sopraan en organist Elske te Lindert verzorgt het muzikale gedeelte. De avond begint om 20.00 uur in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. Toegang is vrij maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Steeds meer mensen zoeken naar stilte, om hen heen maar ook in zichzelf. Leo Fijen, historicus, programmamaker en hoofdredacteur bij de KRO-NCRV, schreef hierover het boek ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten’, met als ondertitel ‘Op zoek naar de monnik in jezelf’. Aan de hand van . . . [Lees meer…]

Uw steun voor Vronesteyn

Vronesteyn-logoGeef de Kerk toekomst

‘Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstudenten die zich willen vormen om later als diaken of priester het gelaat van de barmhartige Vader te kunnen uitdragen. Barmhartigheid is de kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar van de Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen bij de kern van ons ambt als diaken en priester.’ zegt rector Walter Broeders.

Vronesteyn-zegening_raam-Foto_Peter_van_MulkenDe priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de menselijke vorming, de geestelijke vorming, de intellectuele vorming en de pastorale vorming. In Vronesteyn is ook aandacht voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit Kerk en samenleving, geloofsgesprekken, er is stilte en aandacht.

Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende is gezegend toont Christus en de apostel Petrus. Het is een afbeelding van de roeping van Petrus, op de achtergrond zijn diens broers te zien die nog aan het vissen zijn. Jezus roept . . . [Lees meer…]

C.O.V. Excelsior zingt Evensong

C.O.V. Excelsior 1Alle liefhebbers van de uitvoering van een Choral Evensong kunnen zaterdag 13 februari om 19.00 uur hun muzikale hart ophalen. De Christelijke Oratorium Vereniging ‘Excelsior’ zingt deze in de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk, Kerkstraat 70. Na dit eerder in 2011 te hebben verzorgd bij het honderdjarig bestaan van genoemd kerkgebouw kunt u allen hier weer getuige van zijn. Wat zou het mooi zijn als schouder aan schouder vele aanwezigen in de kerkbanken kunnen genieten van deze prachtige muziek.

In deze viering van woord en gebed is pastoraal werker Truus Wüts de voorganger. C.O.V. Excelsior wordt sinds juli 2015 artistiek geleid door Ronald Threels. Hij studeerde Klassieke Zang aan de Hogeschool voor Kunsten Utrecht bij Udo Reinemann. Aan het Instituut voor Dirigenten-Educatie te . . . [Lees meer…]

Komt u ook luisteren naar onze uitvoering?

s2Dat is de concrete vraag van de 57 zangers en zangeressen die zich voor de oecumenische scratchdag van zaterdag 6 februari hebben aangemeld. Nadat ze acht liederen van Huub Oosterhuis en uit Taizé en Iona hebben ingestudeerd, willen ze deze graag aan uw oorschelpen toevertrouwen. Natuurlijk zijn er ook momenten van samenzang. s1Er worden bij die afsluitende uitvoering ook meditatieve teksten door voorgangers van de deelnemende geloofsgemeenschappen voorgedragen rond het thema ‘Op weg naar…’. U allen bent zaterdag 6 februari om 16.00 uur meer dan van harte welkom in de Open Hofkerk aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn.

Het thema sluit aan bij onze levensweg, de weg naar veiligheid, naar een nieuw bestaan, een nieuwe samenleving. Denk alleen maar aan de huidige vluchtelingenproblematieken. Maakt dit ons . . . [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2016 in onze parochie van 9 t/m 24 januari 2016

KerkbalansAnneke van der Valk, contactpersoon van de Actie Kerkbalans, vraagt bij deze uw aandacht voor deze jaarlijkse actie. In het parochieblad ‘De Augustinus’ schrijft ze er op bladzijde veertien een hartverwarmend stukje over, van harte aanbevolen!
Deze actie loopt in onze parochie van zaterdag 9 t/m zondag 24 januari. De kerkbalanslopers, en dat zijn er velen, brengen de brieven weer rond en halen later de retourenveloppen weer op. Mogelijk hebben ze op de envelop  geschreven wanneer ze de envelop weer bij u komen ophalen. Het thema dit jaar is: ‘Mijn kerk inspireert’.
O1Als het u inspireert, boeit en ons allen bindt, kunt u misschien ook overwegen uw bijdrage wat te verhogen. Alles wordt immers duurder, samen-kerk-zijn ook. En wat zou het mooi zijn als nieuwe achttienjarige deelnemers aan deze Actie Kerkbalans ook mee willen doen, al is het maar met een eerste symbolische bijdragen, voor de kerk waar ze ook al hun jeugdige stappen hebben liggen met welke pet op dan ook? Bespreek het eens thuis aan de keukentafel! Want je moet ook weten waarom je wilt geven.

Filmpjes

Voor de Actie Kerkbalans 2016 heeft het campagneteam maar liefst vijf filmpjes . . . [Lees meer…]