Vijf broden, twee vissen en één communie

Negentien kinderen van de parochiekern van de H. Joannes de Doper uit Katwijk, onderdeel van de parochie van de H. Augustinus, ontvangen op Sacramentsdag, zondag 23 juni hun eerste communie. Het bekende bijbelverhaal van de vijf broden en twee vissen staat centraal. Naast alle geprojecteerde liedteksten en gebeden via de beamers kan iedere kerkganger het toedienen van de eerste communie door pastoor Michel Hagen prima volgen omdat alles wordt gefilmd en direct zal worden vertoond op de twee projectieschermen. [Lees meer…]

De kinderwoorddienst… jij komt toch ook zondag 21 juli?

Als je op vakantie gaat als kind met je ouders dan is het de dagen voor het vertrek altijd gezellig druk in huis. Er wordt nog van alles opgeruimd en zeker ook schoongemaakt, boodschappen voor de vakantie worden gedaan, is er genoeg zonnebrand aanwezig? En als kind speel je als het ’s avonds langer licht is graag nog even langer door met je vriendjes en vriendinnetjes omdat je ze door de vakantie van drie weken naar een ander plekje op deze aardbol even niet kan zien en spreken. Daarom is het goed om elkaar kort voor de vakantie nog te ontmoeten. [Lees meer…]

Gevormd op Pinksteren met de Geest

Een achttal jongeren en twee volwassenen van de parochie van de H. Augustinus, met kernen in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar, werd op het hoogfeest van Pinksteren in de kerk van de H. Joannes de Doper te Katwijk door bisschop Hans van den Hende uit Rotterdam gevormd. In zijn overweging ging Van den Hende vooral in op de geest die er in ieder van ons is om met elkaar aan een goede wereld te blijven bouwen.

[Lees meer…]

Wat vierden we ook al weer met Pinksteren?

Pinksteren (Oudgrieks ‘Pentèkostè’en in het Nederlands ‘vijftig’) of Sinksen is een christelijke feestdag, waarmee de uitstorting van de Heilige Geest wordt herdacht. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd. Het kan als zodanig tevens als de eerste christelijke opwekking worden gezien. Pinksteren wordt gevierd op de zevende zondag na Pasen. Het is daarmee de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie de vijftigste en tevens laatste dag ván Pasen. Het pinksterfeest markeert het laatste feest van het liturgisch jaar, De tijd vanaf de eerste maandag na Pinksteren tot aan advent heet ook wel groene tijd. [Lees meer…]

Fijn op het plein bij RKBS de Horizon

In de afgelopen weken werkten alle kinderen van RKBS de Horizon in Katwijk aan den Rijn met al hun zintuigen op vele niveaus aan hun beroepenproject. Het werd een leerzaam project voor alle kinderen en teamleden. Hoe gaaf was ook de betrokkenheid van ouders. Velen kwamen vol passie vertellen over hun beroep, hielden presentaties, toonden materialen en nodigden ook groepen uit naar hun echte werkplek. Er zijn dan ook vele beroepen langs gekomen variërend van helikopterpiloot, gevangenisbewaarder tot dierenarts en alles wat u daartussen nog bedenken kan. [Lees meer…]

Voorbede voor Anja Schaap?

Zoals u weet houdt de vermissing van Anja Schaap velen in Katwijk op dit moment bezig. De familie vindt het heel fijn dat afgelopen zondag al spontaan in veel kerken in Katwijk gebeden werd voor Anja en haar familie. Momenteel is het laatste nieuws dat ze dinsdag- op woensdagnacht rond 3.45 uur gesignaleerd werd op de Kanaaldijk. [Lees meer…]

Koffieochtenden voor mantelzorgers

Woensdag 6 februari en donderdag 14 maart heeft Welzijnskwartier mantelzorgondersteuning een tweetal geslaagde koffieochtend georganiseerd bij Herberg Welgelegen in Valkenbrug. Gedurende beide ochtenden kwamen mantelzorgers langs voor een kopje koffie en een gezellig praatje en we hebben ook een aantal nieuwe mantelzorgers mogen inschrijven.

[Lees meer…]

Gevormd worden voor je leven!

Zondag 9 juni wordt het hoogfeest van Pinksteren gevierd. In de parochiekerk van de H. Joannes de Doper te Katwijk aan de Kerkstraat 70 zullen in de viering van 11.00 uur zes jongeren hun H. Vormsel ontvangen van de bisschop van Rotterdam, Hans van den Hende . Het betreft vormelingen uit alle parochiekernen van de parochie van de H. Augustinus die zich naast Katwijk ook uitstrekt over de gemeenten Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. [Lees meer…]

Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsdag of ‘s Heren Hemelvaart wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, Zijn Vader in de hemel, negenendertig dagen na Zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag. [Lees meer…]

Terugblik en weer vooruitkijken!

 Het was een e-mailtje van 15 juni 2011, wat veel impact had op mijn leven daarna. Het is nl. deze maand precies 8 jaar geleden dat ik in dat mailtje werd gevraagd om mij beschikbaar te stellen voor het nieuw te vormen parochiebestuur voor de cluster Wassenaar e.o. Ik dacht destijds wel enig idee te hebben wat het zou behelzen. Familieleden van mij hadden ook al dergelijke functies vervuld in het lokale parochiebestuur, en dan krijg je daar wel wat van mee. Zodoende heb ik me positief opgesteld en ingestemd om me hiervoor in te zetten, een roeping! [Lees meer…]