DrieKerkenConcert met Hollands Tintje!

In samenwerking met de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn worden zondagmiddag 22 augustus de deuren van  de H. Joannes de Doperkerk, de Dorpskerk en de Open Hof Kerk wijd open gezet voor maximaal honderd belangstellenden. In elke kerk is er na de ontvangst een onderdeel van het ‘Walking Concert’ met als thema ‘Typisch Hollands’ waarna er natuurlijk ook aan de inwendige mens wordt gedacht. Er zijn nog 43 kaarten te koop dus wilt u mee genieten, koop ze snel.

[Lees meer…]

Gedicht van de week: ‘Oranje’

Oranje, de kleur van mijn hart
Ons land heeft verschillende kleuren
Van godsdienst en ras, van streek en van taal
Met een volk van stavast en niet zeuren
Soms ieder voor zich, soms nou allemaal
En waar ik ook ben op de wereld
Wat mijn bestemming ook is
Het zal blijven hangen, dat stille verlangen
Naar de kleuren die ik dan mis

[Lees meer…]

Update 98: Livestream vanuit Katwijk op 8 augustus

De parochiële livestream van zondag 8 augustus komt weer om 9.30 uur vanuit onze eigen parochiekern net dank aan de vrijwilligers van de beamerwerkgroep. Op de negentiende zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van een twaalftal leden van Vocalis o.l.v. Niek van der Meij als dirigent en muzikaal begeleider. De parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link: https://youtu.be/5NKOEqJ2D6E. En ook hier  kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… het einde van een periode

Dan is het eindelijk zover. Het is zaterdag 5 mei 1945, de oorlog is voorbij en de geallieerden hebben een bestand gesloten met de Duitsers. Dit gebeurde in Wageningen in het hotel ‘De Wereld’. Dus de vlaggen konden uit en het feest kon beginnen. Ook vanaf de torenspits van onze kerk, wapperde het rood, wit en blauw. Het hele Rijndorp vierde feest. De Harmonie Katwijk maakte een rondgang door het dorp en de bewoners sloten zich daarbij aan. Ook de Oranje Vereniging Katwijk aan den Rijn bereidde zich voor op een feestdag en misschien wel met een kermis. Het ‘gewone leven’ zou weer gevierd kunnen worden, maar nog niet alles was weer gewoon. Er waren nog steeds tekorten op alle gebeid en wat er was, was op de bon.

[Lees meer…]

Aan de parochianen van de parochie H. Augustinus

Voortdurend heeft de bisschop de zorg om in de verschillende parochies en parochie-verbanden te voorzien in de nodige personele bezetting ten behoeve van de voortgang van het geloofsleven in liturgie, pastoraat, catechese en diaconie. Na de prettige en positief verlopen kennismakingsgesprekken met het pastoraal team op 22 juni en met het parochiebestuur op 23 juni, wil ik u informeren en bevestigen dat priester C.T.M. (Kees) van Vliet per 1 september 2021 in het pastoraal team van de parochie H. Augustinus zal worden benoemd als parochie-vicaris voor 0,5 fte.

[Lees meer…]

Update 97: Livestream vanuit Wassenaar op 1 augustus

De parochiële livestream van zondag 1 augustus komt weer om 9.30 uur vanuit de parochiekern Sint Willibrordus in Wassenaar. Op de achttiende zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van een cantor en een organist.
Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link:
https://youtu.be/ewvkIxbVKRg.
En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

[Lees meer…]

Welke (oud)parochianen herkent u op deze fotopanelen?

Misschien een rare plek om dit bericht te plaatsen, maar op de dertig historische fotopanelen in de Katwijkse Duinvallei zullen vast (oud)parochianen en andere Kattuk Binders te zien zijn. Meer dan de moeite waard om eens te bekijken en op ontdekkingstocht te gaan (ingang tegenover het Shell-station). Een tweede reden van plaatsing van dit bericht is dat op bijna alle foto’s van de historische Zanderijtuinders op de achtergrond de watertoren is te zien of… onze enige echte kerktoren. Kom dus zeker kijken naar de verbinding van verleden en heden in waar Katwijk aan den Rijn om bekend stond… de tuinbouw!       

[Lees meer…]

Denkend aan vroeger… Jos en Annie als kinderen in de oorlog

Niet alleen de oudere inwoners van Katwijk aan den Rijn waren erg en bang geschrokken door het uitbreken van de oorlog, maar dat gold evenzeer voor de kinderen. De ouderen waren er op voorbereid door alle krantenberichten en de toespraak van onze minister-president De Geer met de woorden ‘Gaat u maar rustig slapen’. Voor de kinderen was het enorm schrikken en ze vonden troost bij hun ouders. Twee van hen vertellen hier wat ze hebben meegemaakt op de eerste dag en in het verloop van de vijf oorlogsjaren en in het verloop. Ze heten Annie en Jos en hier vertellen zij hun verhaal.

[Lees meer…]

Werelddag voor Grootouders en de Ouderen’ zondag 25 juli 2021

‘Ik ben met u alle dagen’, dat is de titel van de brief van paus Franciscus voor de eerste ‘Werelddag voor Grootouders en de Ouderen’ zondag 25 juli 2021. Deze brief kunt u hier aanklikken, maar deze ligt ook achterin de kerk afgedrukt voor u klaar.
Wat schrijft de paus in zijn inleiding?: ,,Beste opa’s en oma’s, beste oudere vrienden, ‘Ik ben altijd bij jullie’ (Mt. 28, 20): dit is de belofte die de Heer aan zijn discipelen deed voordat hij naar de hemel opsteeg.

[Lees meer…]

Update 96: Livestream vanuit Wassenaar op 25 juli

De parochiële livestream van zondag 25 juli komt om 9.30 uur vanuit de parochiekern Sint Willibrordus in Wassenaar. Op de zeventiende zondag door het jaar is de voorganger in deze eucharistieviering kapelaan Plavčić. Muzikale medewerking komt van een cantor en een organist.
Deze parochiële livestream is voor ieder te volgen via de link: https://youtu.be/pkfUjICxZJU.
En ook hier kunt u natuurlijk meedoen met de collecte via de Givt-app.

[Lees meer…]