Werkgroepen

Werkgroepen o.l.v. de beheercommissie

Technische commissie:

De technische commissie is belast met het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, het parochiehuis en de begraafplaats.
Zij adviseert de beheercommissie over het laten verrichten van groot onderhoud en voert zelf klein onderhoud uit.
Voorzitter: Peter Mens

email: menskivits@gmail.com

Werkgroep Ledenadministratie:

mw. H. Mens

email: jdd.leden@gmail.com

mw. Y. van Paridon

email: jdd.leden@gmail.com

Werkgroep Actie Kerkbalans:

mw. A. van der Valk

email: a.vd.valk@hotmail.com

Werkgroep kerkhofbeheer:

mw. J. van der Valk

tel. 071 4029692

mw. A. Noordermeer

tel. 06 13906411