Werkgroepen

Werkgroepen o.l.v. de beheercommissie

Technische commissie:

De technische commissie is belast met het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, het parochiehuis en de begraafplaats.
Zij adviseert de beheercommissie over het laten verrichten van groot onderhoud en voert zelf klein onderhoud uit.
Voorzitter: Peter Mens
tel. 06-12452228
email: petermens@casema.nl

Werkgroep Ledenadministratie:

mw. H. Mens

tel. 071 4022982

mw. Y. van Paridon

tel. 071 4071811

Werkgroep Actie Kerkbalans:

mw. A. van der Valk

tel. 071 8889212