De Kleine JOANNES (huur, etc.)

Huren van de Kleine JOANNES

Alle verzoeken om incidentele huur, respectievelijk het gebruik van een zaal in de kleine JOANNES worden gedaan bij de beheerder ( is momenteel vacant en verhuur daardoor niet mogelijk)

Het gebruik van een zaal voor activiteiten die in kerkelijke verband plaatsvinden is gratis,  waarbij vaste huurders in principe  voorrang hebben.

Het particuliere huren van een zaal kost per dagdeel:
maandag- en vrijdag avond  €  100,–;
en voor de zaterdag per dagdeel  € 100,–.

Voor het kerkelijk gebruik van een zaal geldt dat men zelf voor de catering mag zorgen.
De zaal dient na gebruik opgeruimd opgeleverd te worden en de tafels en stoelen op zijn plaats gezet.
De catering geschiedt in zelfwerkzaamheid of in overleg met de beheerder.

Bij particulier gebruik is het niet toegestaan om de catering zelf ter hand te nemen.
Dit is de taak van de beheerder.
Verrekening vindt plaats door de beheerder.
Bij een condoleance wordt de rekening altijd door de financieel beheerder van onze kerk verstuurd.
In alle andere gevallen rekent de beheerder met de huurder af en draagt hij het huurbedrag af aan de financieel beheerder.

Bij beschadiging en of defecten wordt dit gemeld bij de beheerder.

De beheerdersgroep olv Philippe de Milliano en Mieke Schoo:

email: phmilliano@gmail.com

_ _ _ _

– – – –