Pastoor schildert de Kruiswegstaties

jhd04Nee, het was niet pastoor Hagen, maar de állereerste pastoor van onze kerk, pastoor Hendriks, die een probleem had. Het geld was op en de nieuwe kerk had nog geen staties in zijn kerk.
Niet getreurd, de pastoor was bijzonder creatief en besloot om zélf de staties te gaan maken. Een niet onbemiddelde parochiaan schonk de pastoor de schildersmaterialen en parochianen uit onze parochie stonden model voor de staties die nu nog steeds in onze kerk te bewonderen zijn.
Bijzonder is, dat de pastoor ook een zelfportret heeft achtergelaten op een van de staties.
De hele geschiedenis van deze staties is opgenomen in het boekje Kerk en Kunst, Kruiswegstaties. Jos de Wit is de auteur, Jos Gianotten voerde de redactie en de prachtige foto’s zijn van Studio Ronkes.
U heeft geluk. Er zijn nog exemplaren van dit boek te koop bij het parochiesecretariaat.
Voor slechts € 5,00 leest u de hele geschiedenis.
PvH

zie ook hier

Stille Omgang 12/13 maart 2016 Mirakel van Amsterdam

SO 4Traditiegetrouw vertrekt er op zaterdagavond 12 maart een bus om 20.15 uur vanaf de St. Willibrorduskerk in Wassenaar en om 20.30 uur vanaf de St. Willibrorduskerk in Oegstgeest naar de O.L.V.-kerk, Keizersgracht 220 in Amsterdam waar wij deelnemen aan de heilige mis als voorbereiding op de Stille Omgang. We starten de eeuwenoude route vanaf het Spui rond middernacht. De omgang duurt ongeveer 45 minuten. De bus terug vertrekt rond 1.00 uur weer uit Amsterdam. Deze reis kost € 15,- retour p.p. (in de bus te voldoen). Kinderen van 18 jaar of jonger kunnen gratis mee. SO 2Op de terugreis worden sap en broodjes geserveerd. Bij voldoende belangstelling zijn ook andere opstapplaatsen mogelijk.
De bus vertrekt zodra allen die zich hebben opgegeven zijn ingestapt, dus opgeven is belangrijk, ook voor de consumpties. U kunt zich van een plaats verzekeren door u op te geven via erikvanblerk@hetnet.nl of via de intekenlijst achterin de kerk met vermelding van uw naam, (mobiele) telefoonnummer en het aantal personen.
Last minute aanmeldingen of afzeggingen s.v.p. bij Erik van Blerk via 06-51255861.

Thema van 2016?

Het gezelschap van de Stille Omgang neemt elk jaar een thema ter overweging. Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2016 . .. . [Lees meer…]

Lezing en muziek helpen het zoeken naar stilte

FijenLokhorstOp vrijdag 11 maart houdt Leo Fijen, hoofdredacteur bij KRO-NCRV, in de Lokhorstkerk een lezing naar aanleiding van zijn meest recente boek ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten’. Sopraan en organist Elske te Lindert verzorgt het muzikale gedeelte. De avond begint om 20.00 uur in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1. Toegang is vrij maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Steeds meer mensen zoeken naar stilte, om hen heen maar ook in zichzelf. Leo Fijen, historicus, programmamaker en hoofdredacteur bij de KRO-NCRV, schreef hierover het boek ‘Kon ik de stilte maar wat harder zetten’, met als ondertitel ‘Op zoek naar de monnik in jezelf’. Aan de hand van . . . [Lees meer…]

Uw steun voor Vronesteyn

Vronesteyn-logoGeef de Kerk toekomst

‘Centrum Vronesteyn biedt ruimte aan diaken- en priesterstudenten die zich willen vormen om later als diaken of priester het gelaat van de barmhartige Vader te kunnen uitdragen. Barmhartigheid is de kern van ons christen-zijn. Bijzonder in het heilig Jaar van de Barmhartigheid zal deze oproep ons brengen bij de kern van ons ambt als diaken en priester.’ zegt rector Walter Broeders.

Vronesteyn-zegening_raam-Foto_Peter_van_MulkenDe priester- of diakenstudent komt naar Vronesteyn voor de menselijke vorming, de geestelijke vorming, de intellectuele vorming en de pastorale vorming. In Vronesteyn is ook aandacht voor de gebedstijden in de kapel, het met elkaar vieren van de eucharistie, gesprekken met elkaar aan tafel, ontmoetingen met mensen vanuit Kerk en samenleving, geloofsgesprekken, er is stilte en aandacht.

Het raam in de kapel dat door Mgr. Van den Hende is gezegend toont Christus en de apostel Petrus. Het is een afbeelding van de roeping van Petrus, op de achtergrond zijn diens broers te zien die nog aan het vissen zijn. Jezus roept . . . [Lees meer…]

C.O.V. Excelsior zingt Evensong

C.O.V. Excelsior 1Alle liefhebbers van de uitvoering van een Choral Evensong kunnen zaterdag 13 februari om 19.00 uur hun muzikale hart ophalen. De Christelijke Oratorium Vereniging ‘Excelsior’ zingt deze in de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk, Kerkstraat 70. Na dit eerder in 2011 te hebben verzorgd bij het honderdjarig bestaan van genoemd kerkgebouw kunt u allen hier weer getuige van zijn. Wat zou het mooi zijn als schouder aan schouder vele aanwezigen in de kerkbanken kunnen genieten van deze prachtige muziek.

In deze viering van woord en gebed is pastoraal werker Truus Wüts de voorganger. C.O.V. Excelsior wordt sinds juli 2015 artistiek geleid door Ronald Threels. Hij studeerde Klassieke Zang aan de Hogeschool voor Kunsten Utrecht bij Udo Reinemann. Aan het Instituut voor Dirigenten-Educatie te . . . [Lees meer…]

Komt u ook luisteren naar onze uitvoering?

s2Dat is de concrete vraag van de 57 zangers en zangeressen die zich voor de oecumenische scratchdag van zaterdag 6 februari hebben aangemeld. Nadat ze acht liederen van Huub Oosterhuis en uit Taizé en Iona hebben ingestudeerd, willen ze deze graag aan uw oorschelpen toevertrouwen. Natuurlijk zijn er ook momenten van samenzang. s1Er worden bij die afsluitende uitvoering ook meditatieve teksten door voorgangers van de deelnemende geloofsgemeenschappen voorgedragen rond het thema ‘Op weg naar…’. U allen bent zaterdag 6 februari om 16.00 uur meer dan van harte welkom in de Open Hofkerk aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn.

Het thema sluit aan bij onze levensweg, de weg naar veiligheid, naar een nieuw bestaan, een nieuwe samenleving. Denk alleen maar aan de huidige vluchtelingenproblematieken. Maakt dit ons . . . [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2016 in onze parochie van 9 t/m 24 januari 2016

KerkbalansAnneke van der Valk, contactpersoon van de Actie Kerkbalans, vraagt bij deze uw aandacht voor deze jaarlijkse actie. In het parochieblad ‘De Augustinus’ schrijft ze er op bladzijde veertien een hartverwarmend stukje over, van harte aanbevolen!
Deze actie loopt in onze parochie van zaterdag 9 t/m zondag 24 januari. De kerkbalanslopers, en dat zijn er velen, brengen de brieven weer rond en halen later de retourenveloppen weer op. Mogelijk hebben ze op de envelop  geschreven wanneer ze de envelop weer bij u komen ophalen. Het thema dit jaar is: ‘Mijn kerk inspireert’.
O1Als het u inspireert, boeit en ons allen bindt, kunt u misschien ook overwegen uw bijdrage wat te verhogen. Alles wordt immers duurder, samen-kerk-zijn ook. En wat zou het mooi zijn als nieuwe achttienjarige deelnemers aan deze Actie Kerkbalans ook mee willen doen, al is het maar met een eerste symbolische bijdragen, voor de kerk waar ze ook al hun jeugdige stappen hebben liggen met welke pet op dan ook? Bespreek het eens thuis aan de keukentafel! Want je moet ook weten waarom je wilt geven.

Filmpjes

Voor de Actie Kerkbalans 2016 heeft het campagneteam maar liefst vijf filmpjes . . . [Lees meer…]

Wordt u straks the voice of the scratch?

Bedrijfskorenfestival 2012 bij de Provincie Noord-Brabant.Zingt u fantastische liederen onder de douche? Altijd al met tientallen anderen samen willen zingen, maar wilt u geen koorlid worden? Wilt u de ingestudeerde liederen dezelfde dag ook uitvoeren voor toehoorders? Altijd al iets met de schrijver Huib Oosterhuis gehad? Dan is zaterdag 6 februari de scratchdag in de Open Hof Kerk in Katwijk aan den Rijn ‘the place to be’.
s5Liefhebbers kunnen, om mee te zingen, zich nog aanmelden.

s1Liederen van Huub Oosterhuis, Taizé en Iona rond het thema ‘Op weg naar…’, een thema dat ons allen zeker deze tijd bezighoudt, worden ingestudeerd. Dirigente Anneke Blanken van middenkoor Vocalis uit de parochiekern van H. Joannes de Doper zal de muzikale leiding op zich nemen. Haar begeleider, . . . [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2016 met klokgelui van start

Kerkbalans-foto 2Van zondag 17 tot en met 31 januari gaan duizenden vrijwilligers op pad: de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale kerken in Nederland.

Actie Kerkbalans is – letterlijk – ingeluid op zaterdag 16 januari. Om exact twaalf uur luidden in heel Nederland de kerkklokken, in het bisdom Rotterdam de klokken van de Maria van Jessekerk in Delft. Het luiden van de klokken werd gedaan op diverse plaatsen door prominente Nederlanders die zo aandacht vroegen voor de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving en met het inluiden, het startschot gaven voor de actie. In Delft was het Prof. Paul van Geest die de klokken in gang zette.

Vicaris H. Verbakel was gastheer: ‘We starten nu Kerkbalans. Voor een parochie zijn financiën niet het hoofddoel maar . . . [Lees meer…]

Samen bidden… ja inspirerend!

posterDe parochiekern H. Joannes de Doper en Hervormde Gemeente De Rank uit Katwijk vieren zondag 17 januari om 9.30 uur in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 de Week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt landelijk door vele kerken beleefd van 17 t/m 24 januari. Voorgangers in deze oecumenische viering zijn pastoraal werker Truus Wüts en dominee Liesbeth Oort. De muzikale ondersteuning komt van middenkoor Vocalis en de Cantorij van De Rank. W6U allen bent van harte welkom om deze viering in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid mee te vieren. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ waar elkaar ontmoeten centraal staat.

In het kader van deze week wordt zondag 17 januari op de televisie . . . [Lees meer…]