Als elke seconde telt…………. [AED cursus]

Beste medeparochianen,
Zoals u vorige week heeft kunnen lezen  beschikken  wij sinds kort over een zogenaamd AED-apparaat.
Maar om dit apparaat goed te kunnen gebruiken in geval van nood, is er een cursus gepland, en wel op woensdagavond 15 maart a.s. om 20.00 uur. Voor deze cursus heeft zich al een aantal personen aangemeld.
Mocht U interesse hebben dan kunt U zich nog aanmelden. Degenen die zich al hebben opgegeven en de nieuwkomers krijgen vooraf nog bericht.
U kunt zich aanmelden bij:
Richard Hulmer,
r.hulmer@casema.nl of tel. 071-4025028.

Bedevaart naar Rome

Het bisdom Rotterdam organiseert een bedevaart naar Rome in de herfstvakantie 2017. Gehoopt wordt dat velen uit verschillende delen van het bisdom deze reis meemaken. Er worden op verschillende plaatsen in het bisdom informatiemomenten gehouden. Iedereen is van harte welkom op een van deze bijeenkomsten. Is er geen bijeenkomst bij u in de buurt?

Folder

Neemt u dan contact op met het pastorale team van uw parochie. In overleg zijn extra informatiebijeenkomsten mogelijk.
De informatiebijeenkomsten over de bedevaart naar Rome:

  • 22 februari: 20.00-22.00 uur HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal Robert Fruinstraat 36, Rotterdam
  • 18 maart: 14.00-16.00 uur Petrus kerk Lorentzkade 16a, Leiden
  • 23 maart: 20.00-22.00 uur Church of our Saviour Bezuidenhoutseweg 157, Den Haag
  • 30 maart: 20.00-22.00 uur Parochiecentrum ‘De Hofstede’ Molenstraat 31, 2671 EW Naaldwijk

De folder met zeer veel informatie over de bedevaart naar Rome treft u ook hierbij aan. Mogelijk worden daar al uw vragen al beantwoord.
Maar zie verder ook de vernieuwde website www.bisdomrotterdam.nl voor meer informatie.

Als iedere seconde telt… [Oproep]

Beste medeparochianen,
Dit is een bekende slogan die we regelmatig te horen krijgen van de Hartstichting.  En natuurlijk  laat het je niet onberoerd als je weer hoort dat iemand in je omgeving getroffen is door een hartaanval. Daarop is er in onze parochiekern besloten een zogenaamd  ‘AED-apparaat’ aan te schaffen.
Dit levensreddend  apparaat is nu dan ook voor alle bezoekers van onze kerk en pastorie beschikbaar. Voorlopig is de plek waar dit ‘AED-apparaat’ staat de spreekkamer van de pastorie. Want als de kerk open is, is ook de pastorie open.
Daar komt ook nog bij dat er doordeweeks veel mensen in de pastorie aan het werk zijn. Ook ’s avonds . . .

[Lees meer…]

Who is this King? 8 april in Katwijk

Op zaterdag 8 april om 20.00 uur zingt het Vocalis-Passie-Projectkoor, de Passiecantate “Who is this King?” Dit prachtige passiestuk, geschreven door Joseph Martin en Lloyd Larsen en op muziek gezet door Brant Adams, is een welkome afwisseling in de rij van bekende, maar vaak lange passies.Een Amerikaanse compositie; zeer toegankelijk en veelzijdig, neigt soms naar populair klassiek en dan weer schuurt het tegen de  lichte muziek. Een perfect muziekwerk, wat wel apart voor Vocalis lijkt te zijn geschreven.

De luisteraar beleeft mee hoe Jezus van een bejubeld persoon in “You are the Christ” in korte tijd verandert naar een gehate man die in het aangrijpende “Crucify this man” ter dood wordt veroordeeld en na drie dagen weer op staat uit de dood. Als u goed luistert, zult u in sommige liederen muzikale flarden horen uit bekende paasliederen. De liederen worden ondersteund door beelden op de beamer en afgewisseld met gesproken teksten.

Het koor, bestaande uit zo’n 70 zangers en zangeressen, is al geruime tijd enthousiast aan het oefenen o.l.v. dirigente Anneke Blanken en muzikaal begeleider op piano Niek van der Meij.

Een bezoek aan deze Passiecantate is werkelijk een inspirerend begin van de Goede Week. U bent van harte welkom! De toegang is gratis.

Plaats: H. Joannes de Doperkerk, Kerkstraat 70 te Katwijk a/d Rijn. Aanvang: Zaterdag 8 april om 20.00 uur. Kerk open om 19.30 uur.

Jenny Roodenrijs

Kapelaan Boris luidt Actie Kerkbalans in

L 06Middels het indrukken van drie knoppen liet kapelaan Boris Plavcic in de kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk zaterdag 21 januari om 13.00 uur de drie klokken vijf minuten feestelijk luiden. Dat was het teken dat de Actie Kerkbalans 2017 officieel van start ging. Aan deze start werd zo een feestelijk tintje gegeven waarna het glas werd geheven op een goede financiële afloop. De Kerkbalanslopers konden na afloop, met een traktatie voor hun inzet, de enveloppen voor hun wijk meenemen. Deze Actie Kerkbalans loopt tot en met zondag 5 februari.

[Lees meer…]

Jongerenviering in onze kerk… jij komt toch ook?

‘Goedendag, kapelaan Boris gaat a.s. zondag, 22 januari, voor tijdens een jeugdviering! Het
gaat een bijzondere viering worden… alles door jongeren en met jongeren en met u allen en
een band.
Het belooft een mooie en inspirerende viering te worden. De viering is ’s middags om 15.00
uur bij ons in de H. Joannes de Doperkerk. Maak hiervoor even tijd en kom!’

beatmisDe vraag om bovenstaande oproep te plaatsen daar geven we als webredactie graag gehoor
aan. Deze jongerenviering in onze kerk is bestemd voor alle jongeren van het bisdom
Rotterdam. En bent u / ben jij een oudere jongere of ouder, ook dan staan onze kerkdeuren
wij open.
Het is gewoon goed om dit initiatief van RKJ Augustinus met elkaar te delen. En wie wilt er
nu niet genieten van de live muzikale klanken van een band in onze kerk?

Beatmis van vroeger?

Voor de oudere jongeren / ouderen onder ons zal het hart weer open gaan bij de gedachte
aan de beatmissen en de vele jongerenvieringen in de eind jaren zestig en de zeventiger
jaren in de vorige eeuw. Voor die groep in ons bisdom een extra reden om zondag 22
januari om 15.00 uur aanwezig te zijn in onze kerk. Het mooie is dat in Oost-Gelre er
onlangs zelfs weer een eenmalige uitvoering is gekomen van die beatmis van vroeger
onder de mooie benaming ‘Roomse Herrie’. De mooiste uitspraak bij die dag kwam van
één van de begeleiders van zo’n koor uit die jaren: ,,Een jongerenkoor toen was gewoon
jeugdwerk!”

Actie Kerkbalans 2017 inluiden in onze Katwijkse R-K kerk

AK 2Vele jonge en oude(re) parochianen van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk zullen zaterdag 21 januari om 13.00 uur hun eigen kerkklokken horen luiden en wel weten waar de klepels hangen. Want met 111 andere kerken in heel Nederland, ook die van de parochie H. Augustinus waar deze parochiekern deel van uitmaakt, laten ze horen dat de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2017 van start gaat.  Dat wordt van 12.30– 13.30 uur één feestelijke gebeurtenis die parochiaan Anneke van der Valk, als coördinator Actie Kerkbalans, met vele parochianen en andere belangstellenden wil delen.AK 5

Vanaf 12.30 uur wordt eenieder achterin de kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn ontvangen met koffie- of thee-plus. Het programmaatje begint om 12.45 uur. Na een woord van welkom zal een ambassadeur van de r.-k kerk een bemoedigend woord spreken. Wie dat is? Dat is dus een extra reden om te komen. Misschien zijn het er wel twee, gelijk de dieren op de Ark van Noach. Om 13.00 uur worden de klokken feestelijk geluid en wordt er getoost op het succes van deze Actie Kerkbalans 2017.

[Lees meer…]

‘Handen ineen’ in de kerk 15 januari

poster-week-van-gebed‘Handen ineen’ wordt het thema van de lokale invulling van de Week van Gebed voor de eenheid in de oecumenische viering van woord en gebed van de parochiekern H. Joannes de Doper met De Rank in Katwijk. De landelijke slogan is ‘Jouw hand, mijn glimlach’.
Zondag 15 januari om 9.30 uur vieren in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn deze geloofsgemeenschappen samen.
kerk-katwijkIn deze oecumenische viering zullen ds. L. Oort van De Rank en gebedsleider A. Noordermeer-Karremans van de onze Kerk voorgaan waar de koren de Cantorij en Cantemus voor de muzikale ondersteuning zullen zorgdragen. De collecte is bestemd voor het diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden.
Donderdag 19 januari wordt deze collecte aldaar aangeboden.
Na afloop is er in ‘de kleine JOANNES’ gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten onder het genot van….

Week van Gebed . . .

[Lees meer…]

Basisregistratie personen (BRP) blijven doorgeven aan SILA? Reageer!

Uw parochie houdt haar adresgegevens actueel.
Zo zijn mensen in beeld als ze nieuw in de parochie komen wonen of als ze verhuizen naar bijvoorbeeld een verzorgingshuis. Als mensen overlijden, weet uw parochie dit en zal zij hen geen brieven of parochieblad meer sturen.
De parochie maakt hiervoor gebruik van SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie), dat samenwerkt met de Basisregistratie Personen (BRP) van de overheid.

In 2016 nam de Tweede Kamer echter een motie aan die een einde lijkt te maken aan deze koppeling.
Maar voordat het zover is, houdt de overheid een internetconsultatie.
U kunt dus reageren op dit voornemen van de politiek!  [Lees meer…]

Kerstactie voor A.Z.C. dankbaar ontvangen

azc-2aIn de kerstviering van R.K.B.S. de Horizon donderdagavond 22 december 2016 in de Katwijkse r.-k kerk is er een actie gehouden voor het A.Z.C. in Katwijk. In deze viering stonden immers ook de vluchtelingen centraal bij het opgevoerde kerstspel, zo ook in de gezongen liederen waar kinderkoor De Vrolijke Noot het muzikale voortouw nam. Er werd na afloop bij de deurcollecte gul gegeven door de aanwezigen met als schitterend eindbedrag € 500,- De laatste ochtend voor de kerstvakantie  mochten vier kinderen de Horizon vertegenwoordigen en de cheque op het A.Z.C. overhandigen.
Men was blij verrast . . .

[Lees meer…]