NU IS HET NIEUWS,  NIEUWS GEWORDEN. 

Op vrijdag 12 mei verschijnt nummer 500 van onze digitale Nieuwsbrief. Best een moment om stil bij te staan. Voor de ontvangst van deze service moet u zich aangemeld hebben, maar dan leest u wel iedere week van alles over wat er in of rondom onze parochiekern speelt of zich gaat afspelen.

U ontvangt hem nog niet? Dan mist u bijvoorbeeld een overzicht van de vieringen van de komende week, de actualiteit van de afgelopen week binnen onze parochie, de doelen waarvoor gecollecteerd gaat worden, de vorderingen van de verbouwing van de Kleine Joannes, het verslag van een optreden van Vocalis en zo kan ik nog wel even doorgaan. Het is veel en er zijn mensen die zeggen ‘teveel’. Maar ja, dat is relatief. U kiest wat voor u belangrijk of leuk is en de rest… slaat u over.

[Lees meer…]

Update 202: Livestream vanuit Oegstgeest op 14 en van uit Voorschoten op 18 mei.

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de zesde zondag van Pasen 14 mei komt om 11.00 uur uit de kern H. Willibrord in Oegstgeest. De voorganger is Mgr. van Luyn s.d.b. met diaken Winnubst, het gemengd koor verzorgt de muzikale medewerking en er is kinderwoorddienst.
De parochiële livestream van de eucharistieviering op Hemelvaartsdag, donderdag 18 mei, komt uit de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten. De voorganger is Mgr. van Luyn s.d.b. met diaken Winnubst Deze livestreams zijn thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

[Lees meer…]

Vocalis neemt deel aan korenfestival in Voorhout

Zaterdag 13 mei is er bij de Bartholomeuskerk in Voorhout van 13.00 – 17.30 uur het tweede ‘Goed Gestemd Korenfestival’ na een eerste uitgave in 2019. De coronajaren hebben niet de gelegenheid geboden om dit muziekfestival eerder te kunnen organiseren, maar popkoor ‘Goed Gestemd’ van de organisatie heeft het nu helemaal voor elkaar. Vocalis is nu ook  uitgenodigd om hieraan deel te nemen en maakt hier ook dankbaar gebruik van. Er zijn drie muziekpodia: op het kerkplein, in de Bartholomeuskerk en bij ‘Cheers’ in de Herenstraat en u kan alle uren wel een koor zien optreden. Dat doen ze allemaal twee keer. Vocalis treedt op van 13.30 – 13.50 uur in ‘Cheers’ en van 15.10 – 15.30 uur op het kerkplein. Zie hier het complete programma.

[Lees meer…]

Vrijwilligers 2023… spons- en zeemclub.

Aan de spons- en zeemclub, parochie H. Joannes de Doper, p/a  Kerkstraat 70, Katwijk aan den Rijn.

Lieve dames,

Het moet toch wel een heel werk zijn, om de hele kerk van stof en ongerechtigheden te ontdoen. Het is zeker niet te vergelijken met een huiskamer of een bovenetage. Maar het gebeurt wel, want de medeparochianen stellen het op prijs om in een schone kerk de vieringen bij te wonen. Maar zelf maken deze parochianen er soms echt wel een beetje een puinhoop van. Want er blijft natuurlijk weleens iets achter. Neem nou een snoeppapiertje, of een papieren zakdoekje, of een kauwgompje, of een achtergebleven missaaltje of een gebedsplaatje. Ook verliest wel eens iemand een handschoen of een sjaaltje, en dat moeten de dames van de spons- en zeemclub dan maar weer achterin de kerk bij de gevonden voorwerpen neerleggen.

[Lees meer…]

Parochiefeest zondag 4 juni… komt u, kom jij, ook?

Op 5 juni a.s. is het dertig jaar geleden dat pastoor Rochus Franken tot priester werd gewijd. Een heuglijk feit dat niet onopgemerkt mag blijven. De pastoor vindt het een mooie aanleiding om hiervoor een parochiefeest te organiseren voor de gehele parochie van de H. Augustinus op zondag 4 juni a.s. Het feest vindt plaats in en om de H. Willibrordkerk in Oegstgeest en begint met een viering om 11.00 uur. Wilt u gebruik maken van de lunch en / of de borrel dan dient u zich hiervoor aan te melden voor zondag 21 mei. In deze uitnodiging kunt u alles hierover lezen. Inmiddels is een feestcommissie druk doende om er een onvergetelijke dag van te maken.       

Update 201: Livestream vanuit Wassenaar op 7 mei

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de vijfde zondag van Pasen 7 meil komt om 9.30 uur uit de kern St. Willibrordus en St. Jozef in Wassenaar.
De voorganger is pastoor Franken en het koor Pro Deo verzorgt de muzikale medewerking en er is koffiedrinken na afloop.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste en de vorige week al aangekondigde diaconale deurcollecte voor de Stichting Leergeld via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:

https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

[Lees meer…]

Vrijwilliger 2023… bij de vieringen in Overduin

Het is de vierde woensdag  van de maand, ’s morgens om half tien en de eerste vrijwilligers komen binnen om de kapel gereed te maken voor de eucharistie- of de communieviering. Er is gelukkig een vast ploegje vrijwilligers, dat elke maand een ochtend vrijmaakt om de bewoners van Overduin op te halen van de verschillende afdelingen. De stoelen worden neergezet en de altaartafel wordt in orde gebracht. Dan komt de dominee binnen met de lijstjes van bewoners die we in groepjes gaan ophalen. Soms is het best ver lopen vooral als je richting  de afdelingen ‘Arabis’ en ‘Anemoon’ gaat, om daar de mensen met de ziekte van Huntington op te gaan halen. Een ander groepje gaat naar b.v. de afdelingen ‘Esdoorn’ en ‘Egelantier’. De bewoners op deze afdelingen hebben meestal dementie en Alzheimer.  

[Lees meer…]

Vrijwilligers 2023… kinderkoor De Vrolijke Noot

Als bewoners van Katwijk, zijn we gewend aan het ruisen van de zee. Het is altijd weer een prachtig gezicht vanaf de Boulevard, even te kijken naar de zee. En de zee is altijd anders, van een olie-gladde waterplas, tot een zee vol onstuimige blauwe golven met witte schuimkopjes. En niet te vergeten het loeien van de wind. Velen komen op zo’n dag naar het strand om uit te waaien en een frisse neus te halen. Maar niet op deze zondagmorgen, want dan zijn we  in onze kerk. We wachten op de bel, die het begin van de gezinsviering inluidt. Als de bel geluid heeft  geen blauwe golf, maar een groene golf met glunderende en gespannen kopjes die horen bij ons kinderkoor De Vrolijke Noot.

[Lees meer…]

Update 200: Livestream vanuit Katwijk op 30 april

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de vierde zondag van Pasen 30 april komt om 9.30 uur weer uit onze eigen parochiekern met dank aan de leden van de beamerwerkgroep voor de praktische digitale ondersteuning. De voorganger is pastoor Franken en het koor Vocalis verzorgt de muzikale medewerking met als muzikaal begeleider / dirigent Niek van der Meij.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste en de deur collecte via de Givt-app. Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

[Lees meer…]

Wat dacht u van deze kavels bij de kerkenveiling in 2024?

Een fantastische opbrengst van € 19.425,- bij de traditionele kerkenveiling leverde na de inspirerende woorden en het dankwoord aan alle betrokkenen van pastoor Franken in de viering van zondag 16 april een klaterend applaus op van alle kerkgangers. Het woord ‘gezelligheid’ stond daarbij centraal in zijn woordje. En gezellig was het zeker ook die vrijdagavond 14 april met een mooie opbrengst gerealiseerd met het aanbieden van een 230 kavels. Daarmee was iets voor 22.30 uur de veiling afgelopen en er ook voldoende ruimte voor de ‘derde helft’. Maar heeft u een idee voor een unieke kavel voor de kerkenveiling 2024 om zo nog meer op te halen, zonder dat we het aantal kavels uitbreiden? Wilt u weten hoe u dat kan melden en bij wie? Lees hieronder dan verder door.

[Lees meer…]