Drie kosters laten katholieke feestklokken luiden

Waar André Rieu de wereld afreist met zijn orkest en drie tenoren, heeft onze parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk haar eigen drie muzikale kosters. Zonder maar één noot te zingen wisten zij zaterdag 18 januari om 13.00 uur de aanwezigen in deze kerk en heel Katwijk te boeien. Middels het indrukken van drie knoppen lieten de kosters Ibolyka Meijer, Piet Hagenaars en Ralph Severens de feestklokken van hun eigen kerk luiden. Dat was het teken dat de Actie Kerkbalans 2020 officieel van start ging. De lopers konden nu op pad in hun wijk en de enveloppen voor deze actie moeten zaterdag 1 februari binnen zijn. Maar de Actie Kerkbalans loopt natuurlijk het hele jaar door, net als het samen-kerk-zijn. [Lees meer…]

Buitengewone oecumene in Katwijkse r.-k kerk 

‘Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons’ is het thema van de Week van Gebed voor de eenheid in de oecumenische viering van woord en gebed van de parochiekern H. Joannes de Doper met de Hervormde Gemeente De Rank in Katwijk. Zondag 26 januari om 9.30 uur vieren in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn deze geloofsgemeenschappen samen het slot van deze Week van Gebed. Dat is van oudsher zeker al een mooie traditie in Katwijk. [Lees meer…]

Inluidmomenten van parochies voor de Actie Kerkbalans 2020

Het diocesane startmoment van het bisdom Rotterdam voor de Actie Kerkbalans 2020 vindt plaats in Schiedam op zaterdag 18 januari in de Basiliek van de H. Liduina en Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. De Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk in Schiedam luiden om precies 13.00 uur de kerkklokken. In de Liduina basiliek zal dit gebeuren door kerkelijke vertegenwoordigers samen met de jongste misdienaar van de basiliek.
[Lees meer…]

Kinderwoorddienst ging zondag 12 januari alweer de lucht in

Wees gerust, het had niets met een verlate vuurwerkshow te maken, maar louter met de eerste keer in het nieuwe jaar 2020 dat de werkgroep ‘Kinderwoorddienst’ de kinderen van de basisschoolleeftijd weer uitnodigde voor een eerste samenzijn in de viering van zondag 12 januari.  [Lees meer…]

Met de fiets naar de preek… ja gezellig!

‘In het begin was er niets, en toen was er een fiets’, het zou de eerste zin kunnen zijn uit een vrolijke variatie van de A.N.W.B. op het eerste hoofdstuk van Genesis uit het Oude Testament. Dat is het zeker niet, alhoewel we hier wel misschien dé reclameslogan van het jaar cadeau doen om meer mensen op de fiets te krijgen om zo meer en gezonder te laten bewegen. Maar deze fiets brengen we u / jou van onze parochiekern van de H. Joannes de Doper wel onder ogen omdat dit vervoersmiddel de komende periode het beste gebruikt kan worden om het gemakkelijkst de kerk en omliggende gebouwen te kunnen bereiken. [Lees meer…]

Katwijkse r.-k kerk luidt Actie Kerkbalans 2020 in.

Vele jonge en oude(re) parochianen van parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk, zullen zaterdag 18 januari om 13.00 uur hun kerkklokken horen luiden en wel weten waar de klepels hangen. Want met één druk op de knop zal in deze kerk middels dit inluidmoment zicht- en vooral hoorbaar worden dat de jaarlijkse Actie Kerkbalans 2020 van start gaat.  Dat wordt van 12.30– 13.30 uur één feestelijke gebeurtenis die parochiane Anneke van der Valk, als coördinator Actie Kerkbalans, met alle aanwezigen wil delen. [Lees meer…]

Benoeming van nieuwe plebaan maakt reeks nieuwe benoemingen nodig

Door het plotselinge overlijden van plebaan Chris Bergs op 17 mei van dit jaar zag de bisschop zich gesteld voor de invulling van een belangrijke vacature in de stad Rotterdam en de kathedraal. In het weekend van 30 november – 1 december is bekend gemaakt dat Mgr. Van den Hende hiervoor Michel Hagen benoemt per 1 juni 2020. [Lees meer…]

Bericht van het bisdom… om uit te delen na de kerstvieringen!

Belangrijk genoeg om hier na alle informatie de afgelopen weken over de kerstvieringen te vermelden. De vicarissen van het bisdom Rotterdam vroegen bij bijeenkomsten in de afgelopen periode samen met algemeen econoom John Bakker ook aandacht voor het kerstnummer van Tussenbeide. De parochies wordt op het hart gedrukt deze bij het uitgaan van de kerk met Kerstmis persoonlijk uit te delen. [Lees meer…]

‘Die maillot moet ieder kind toch passen!’

Het lijkt zo simpel en onrealistisch maar het bestaat gewoon nog anno 2019. Kinderen in Katwijk die qua basiskleding niet voldoende hebben. RKBS de Horizon speelde direct in op de noodkreet en vraag van de Voedselbank Katwijk naar kinderondergoed en maillots in de maten 86 t/m 106. Deze laatste schoolochtend voor de kerstvakantie werd aan Marleen van der Gugten, de coördinator, door kinderen van school een cheque van € 389,- aangeboden zo ook de nodige gevraagde kinderkleding.

[Lees meer…]

‘Many hands make light work’

Op deze website heeft u vanaf afgelopen weekend al het nodige kun lezen over het ‘waarom’ en het ‘hoe’ van het ruimen in en op de pastorie. De beheer- en technische commissie vinden het, meer dan terecht, belangrijk dat de parochianen weten waarom dit alles zo moet. En het is duidelijk dat er na vijftien jaar geen bewoning in de pastorie er met de komst van pastoor Rochus Franken ook unieke kansen liggen om in één keer veel op te ruimen, wat er resteert opnieuw in te delen zo ook om de middelste woonetage op de pastorie compleet in te richten. Met de hulp van diverse werkgroepen is er al veel gebeurd. [Lees meer…]