Update 31: Aangepaste Coronamaatregelen per 10 juli in de r.-k kerk

De eerder aangekondigde aanpassing Coronamaatregelen in de R.-K Kerk bij het vieren na 1 juli welke op 6 juli landelijk zijn verschenen en wij hier eerder als update 27 op de website hebben geplaatst, kennen nu op een paar kerkelijke items een update van 10 juli. Uitgaande van een veilig kerkelijk leven op anderhalve meter (waarbij er voor ons kerkgebouw, rekening houdende met de vorm en de afmetingen ruimte blijkt te zijn voor 85 kerkgangers in de viering) kunt u in dit meest actuele protocol het zelf even nalezen. Het staat er kort en bondig en overzichtelijk in.

[Lees meer…]

Update 30: Livestream viering zondag 12 juli om 9.30 uur vanuit Katwijk

We zijn met onze parochiekern weer aan de beurt op deze zondagen 12 juli om de livestream viering te verzorgen en hoe. Met de afmetingen van ons kerkgebouw is er berekend dat er maximaal 85 kerkgangers aanwezig mogen zijn. Niet getreurd, want middels de inzet van de werkgroep beamervieringen kunt u alles thuis volgen, ook van de vieringen op de zaterdagavonden middels beamerpresentaties en geluid. U kunt de livestream zondag 12 juli, op de vijftiende zondag door het jaar, thuis volgen via deze link: https://youtu.be/IkaJ2OQWPw4

[Lees meer…]

Is de 100% van de Actie Kerkbalans 2020 al binnen?

Wilt u weten hoeveel er van de toegezegde € 79.100,- voor de Actie Kerkbalans 2020 binnen is op 1 juli zo ook wat de tussenstand is van de extra Actie Kerkbalans (zie ook het voorwoord van de digitale nieuwsbrief van 10 juli jl.) kijk dan op deze ‘thermometer’. Hij is ook als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd en zal als sheet bij de beamerprojectie voorafgaand aan de weekendvieringen worden vertoond. En wat betreft de extra Actie Kerkbalans om onze Katwijkse parochiekern financieel te ondersteunen in deze Coronatijden, meer dan van harte aanbevolen en u kan uw gift nog overmaken (voor verdere informatie verwijs ik naar de brief die u in De Augustinus hebt gevonden en die ook onlangs met de digitale nieuwsbrief is meegestuurd). Dank aan alle gevers voor beide acties!

Gerard Bol.      

Kleuters RKBS de Horizon modderen lekker aan

Modderdag 1

Wat was het afgelopen week weer genieten voor de kleuters van De Horizon op de Nationale Modderdag. Vrij spelen met zand en water, modder makend en lekker vies wordend, wanneer kunnen en mogen kinderen dat nog? Terwijl het buiten spelen in de natuur juist de ontwikkeling van kinderen zo stimuleert.

[Lees meer…]

Update 29: Aankondiging verruiming sacramenten en koorzang in protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.

[Lees meer…]

Gouden Duimen uitgereikt bij De Vrolijke Noot

Donderdag 2 juli was de laatste repetitie van kinderkoor De Vrolijke Noot vóór de zomervakantie. Vanwege de Corona-maatregelen is dit koor o.l.v. dirigente Agnes Bol en muzikaal begeleider Niek van der Meij na de meivakantie gaan repeteren in de grote Willibrordhal van basisschool De Horizon, gelegen naast de r.-k kerk waar normaliter wordt geoefend. Omdat er vanaf half maart natuurlijk geen vieringen of optredens op het programma stonden, werd dit koorseizoen afgesloten met een afsluitend concertje in de Willibrordhal voor alle ouders. Aansluitend aan hun laatste koorrepetitie lieten de kinderen in hun felgroene polo nog eens horen en zien hoe ze vele luisteraars weten te raken met hun vertolking van de meest uiteenlopende liederen.

[Lees meer…]

Taizéviering in de Katwijkse r.-k kerk

Wat leven we met elkaar in een bijzondere en roerige tijd. Het is daarom goed om een moment van stilte en bezinning te zoeken in het drukke leven van alle dagen op die veilige anderhalve meter. U kunt dat ook vinden in de Taizéviering zaterdag 11 juli om 19.00 uur in de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn. De kerkdeuren staan vanaf 18.30 uur open en iedereen is van harte welkom

[Lees meer…]

Update 28: Livestream viering zondag 5 juli om 9.30 uur vanuit Katwijk

We zijn met onze parochiekern weer aan de beurt op deze zondagen van 5 en 12 juli om de livestream viering te verzorgen en hoe. Lees er in deze uitgave maar over want met geavanceerde apparatuur wordt alles nog beter en mooier in beeld en geluid weergegeven naar de kijkers thuis. Want met de afmetingen van ons kerkgebouw is er berekend dat er maximaal 85 kerkgangers aanwezig mogen zijn. Niet getreurd, want middels de inzet van de werkgroep beamervieringen kunt u alles thuis volgen, ook van de vieringen op zaterdagavond. U kunt de livestream zondag 5 juli, op de veertiende zondag door het jaar, thuis volgen via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=HNQsQg7jgfA.

[Lees meer…]

Parochiekern H. Joannes de Doper maakt kerk-tv een stuk interessanter

De parochiekern van de H. Joannes de doper biedt al vanaf 2012 kerkvieringen aan via internet. Aanvankelijk werd het systeem aangekocht om louter vieringen op te nemen. Dit gebeurde voorheen met cassettebanden. De kerk was toe aan iets nieuws, het liefst digitaal zonder ruis of mislukte opnames waarbij cassettebanden vast liepen en uiteindelijk de spelers vol band zaten.

[Lees meer…]

Katwijkse r.-k kerk start campagne in Coronatijd

H. Joannes de Doperkerk

Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. Actie Kerkbalans wil parochies en gemeenten helpen om deze manieren van ‘omzien naar elkaar’ te blijven ondersteunen en financieel te kunnen bekostigen. De parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk doet ook hieraan mee.

[Lees meer…]