Update 4 Corona-maatregelen

Voor wie er geïnteresseerd is, een tweetal informatieve brieven vanuit het bisdom Rotterdam in deze vierde update. Hier geplaatst zodat ze langer in beeld zullen blijven bij de parochianen om nog eens op het gemak door te lezen.

Als eerste is er de brief, ter bemoediging, die bisschop Van den Hende vrijdag 13 maart heeft verstuurd,. Klik de link straks maar aan, mooie en warme woorden. [Lees meer…]

Welzijnskwartier biedt tijdelijke ondersteuningsdiensten aan door Corona-virus

Graag attenderen we u op de onderstaande tijdelijke ondersteuningsdienst in verband met het Corona-virus. Indien u kwetsbare ouderen, éénouder gezinnen of zieken in uw praktijk tegenkomt, die hulp nodig hebben met boodschappen doen of die het prettig vinden om regelmatig telefonisch contact te hebben, maak gebruik van onze tijdelijke ‘Boodschappen- en Telefoondienst’. [Lees meer…]

Bedevaarten naar Banneux gaan niet door

Jaarlijks sturen wij informatie over de Banneux bedevaarten naar u ter plaatsing in uw parochienieuws, waarvoor onze hartelijke dank. Helaas moeten wij nu meedelen dat we genoodzaakt zijn de bedevaarten die in het voorjaar gepland zijn in verband met het Corona-virus te annuleren.
Op grond van de richtlijnen van het RIVM en van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is het niet verantwoord om de volgende bedevaarten doorgang te laten vinden. [Lees meer…]

Update 3 Corona-maatregelen

Het pastorale team van de parochie H. Augustinus heeft dinsdagmorgen 17 maart spoedoverleg over de huidige stand van zaken m.b.t. de invoering van de laatste Corona-maatregelen tot maandag 6 april. De voor onze parochiekern relevante zaken die uit dit overleg komen, melden we hier direct op deze website.

Elke vrijdag komt er ook een digitale nieuwsbrief uit waar u zich ook nog steeds voor kunt aanmelden. Het kost niks en u blijft wekelijks over alles in woord en beeld geïnformeerd. En wilt u er vanaf, dan is dat zo mogelijk. U kunt zich aanmelden door een mailtje naar ons parochiekernsecretariaat te sturen. Gewoon doen!

Gerard Bol,

PR parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk.

Update 2 Corona-maatregelen

Beste mede-parochianen van de parochie H. Augustinus,

De vraag van het pastorale team om in ieder geval de kerk open te stellen voor gebed op het gebruikelijke tijdstip van de zaterdagavondviering van 19.00 – 20.00 uur en de zondagviering van 9.30 – 10.30 uur is door de beheercommissie van onze parochiekern positief ingevuld. Dat betekent dat op de tijden van de zaterdag- en zondagviering ons kerkgebouw hiervoor is opengesteld met ingang van zaterdagavond 14 maart. Er is dan zeker ook de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken achterin de kerk.

Op die momenten zijn er toch al kosters ingeroosterd en beschikbaar liet het pastorale team weten. Wilt u dan wel de op de website vermelde Corona-maatregelen aanhouden en mogelijke aanwijzingen van de aanwezige koster opvolgen?

Met vriendelijke groet,

Gerard Bol,

PR parochiekern H. Joannes de Doper te Katwijk

Update 1 Corona-maatregelen

Beste parochianen van de parochie H. Augustinus,

Onderstaand besluit van de bisschoppen betekent voor onze parochie dat de geplande vieringen op zaterdag 14 maart, zondag 15 maart, zaterdag 21 maart, zondag 22 maart, zaterdag 28 maart en zondag 29 maart helaas niet doorgaan. Zodra we nieuwe informatie ontvangen, proberen we u zoveel mogelijk te informeren. We willen vragen om in ieder geval de kerk open te stellen voor gebed op het gebruikelijke tijdstip van de zaterdagavondviering / zondagsviering. Dan zijn, als het goed is toch al kosters ingeroosterd en beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

het pastoraal team van de parochie H. Augustinus.

Extra uitgave digitale nieuwsbrief met ‘gewoon’ nieuws

Bij deze de extra uitgave van de digitale nieuwsbrief, nr. 350 A, met gewone berichten want het leven in de parochiekern is natuurlijk de afgelopen week wel gewoon doorgegaan. Vrijdag 20 maart verschijnt er weer een gewone uitgave van deze digitale nieuwsbrief. Mogelijke extra mededelingen betreffende de Corona-maatregelen zullen we in korte updates boven onze website plaatsen. Veel leesplezier!

Gerard Bol.

Corona-maatregelen van de Nederlandse bisschoppen t/m 31 maart.

Beste mede-parochianen,

Voor vragen over doordeweekse- of andersoortige vieringen en parochiële bijeenkomsten in kleinere samenstelling raden wij u aan deze website goed in de gaten te houden voor alle updates en bij vragen verwijzen we ook graag naar het parochiekern-secretariaat (tel. 4029402). In de digitale nieuwsbrief zullen we wekelijks ook een update geven van hoe het verloopt met betrekking tot bovenstaande punten.  Ons kerkgebouw gaat niet open en er zijn ook geen vieringen om te beluisteren, na overleg met de beheercommissie. We houden u zo goed als mogelijk op de hoogte.

Gerard Bol, PR parochiekern H. Joannes de Doper.


 In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM.

[Lees meer…]

Het is toch niet waar, is dat echt toegezegd voor de Actie Kerkbalans 2020?

Wat ook gewoon doorgaat in onze parochiekern is de Actie Kerkbalans 2020, ik verklap nog niks over de toegezegde gelden, en nadat de vele lopers hun enveloppen hebben bezorgd en ook weer opgehaald (misschien heeft u deze ook wel zelf heel attent afgegeven bij het parochiekernsecretariaat) zijn de leden van de werkgroep Actie Kerkbalans hard aan de slag gegaan om alle gegevens te verwerken. En dat is veel meer dan enveloppen openmaken en louter toegezegde bedragen optellen. [Lees meer…]

Installatie pastoor Rochus Franken

Op zondag 8 maart zal regiovicaris Lex van Deelen pastoor  Franken installeren als pastoor/moderator van de parochie H. Augustinus.

De installatie vindt plaats in een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de H. Willibrordkerk aan de Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest. Daarna is er van 12.30-14.30 uur een welkomstreceptie in La France, naast de kerk.

[Lees meer…]