Koffie, kijken en kopen op 112e kerkenveiling

V5Op zoek naar een gezellige avond met vele bekenden, waarbij u ook het goede doel kunt steunen, dan bent u vrijdag 16 oktober om 20.00 uur van harte welkom op de 112e kerkenveiling van parochiekern H. Joannes de Doper in de Kerkstraat 68 in Katwijk.  Piet van Dijk, de meest humoristische veilingmeester van het westelijk halfrond,  zet een 241 kavels in de verkoop. Daar mag u uw financiële steentje aan bijdragen, maar binnenkomen verplicht tot niets. Dus kom gewoon gezellig langs, dat kan natuurlijk ook later op de avond.

Titelblad_Kerkenveiling_2015

Catalogus 2015 (2,5 Mb)

Voor alle gasten is er gratis koffie / thee bij aankomst. Wilt u mogelijk meebieden, dan kunt u een biedbordje bij de organisatie opvragen. Dat staan ze u af met een grote glimlach en u krijgt er nog twee consumptiebonnen bij. Waar vind je nog zo’n gastvrijheid? Het leuke van deze veiling is dat u soms iets koopt ver onder de winkelprijs. En met het kavelnummer van uw aankoop doet u na afloop ook mee met de loterij met vele aantrekkelijke prijzen. Wie wil er nu niet . . . [Lees meer…]

Liefde voor dieren in pluche getoond

GZV 2Veel kinderen kwamen met hun pluchen dierenknuffel naar voren in de gezinsviering zondagmorgen 4 oktober van de parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk, deel uitmakend van de parochie H. Augustinus met ook kernen in Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar. Er werd het verhaal van Franciscus en zijn liefde voor de dieren verteld. En het kinderkoor De Vrolijke Noot zong speciaal voor deze gelegenheid het prachtige lied van Franciscus.GZV 5

Wat een schitterend gezicht was [Lees meer…]

Uitnodiging: Aan geloofsgemeenschappen van Augustinus-parochies en -kerken

Nijmegen, sept. 2015

Er zijn een aantal geloofsgemeenschappen en fusieparochies die de naam Augustinus dragen óf die een andere naam hebben, maar zich toch sterk laten inspireren door deze kerkvader uit de vierde eeuw!
De Augustijnenkerk in Eindhoven en het Augustijns Centrum de Boskapel in Nijmegen hebben het initiatief genomen om deze gemeenschappen bij elkaar te brengen.
We nodigen u daarom uit voor het bijwonen van een inspiratiedag om op deze wijze met elkaar kennis te maken en van gedachten te wisselen over wat Augustinus ons in deze tijd te bieden heeft. De dag luidt dan ook:

Blijf niet stilstaan
Wat heeft Augustinus te bieden aan onze sterk veranderende samenleving?

InspiratiedagHierbij treft u de programmafolder aan met daarin het volledige programma van deze dag.
Wij willen u verzoeken de folders onder belangstellenden te verspreiden en geïnteresseerden in de gelegenheid te stellen de dag bij te wonen. [Lees meer…]

Staat de rozenkransmaand ook voor uw deur?

In de maand oktober wordt in de r.-k kerk van Katwijk, Kerkstraat 70, op alle  woensdagen om 19.00 uur met elkaar de rozenkrans gebeden. In deze viering van woord en gebed wordt er voorin de kerk met de voorganger, gebedsleider Anneke Noordermeer of pastoraal werker Truus Wüts, niet alleen gebeden maar ook samen gezongen. U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Het rozenkransgebed kent een lange geschiedenis. Aan christelijke zijde werd de overwinning bij de slag bij Lepanto op 7 oktober 1571 toegeschreven aan het bidden van de rozenkrans door zowel het niet-strijdende volk als de krijgsmacht. Na de slag stelde de paus officieel op 7 oktober een feestdag in als gedachtenis van de overwinning op de Ottomanen. Sindsdien geldt de maand oktober als rozenkransmaand in de Rooms-Katholieke Kerk.

Wat is een rozenkrans?

[Lees meer…]

Knuffeldieren en kerk komen samen 4 oktober

G5Wat zal het een fantastisch gezicht zijn om alle kinderen hun liefste, leukste of meest favoriete knuffeldier de kerk te zien indragen. Hoe klein of groot ook, beide grote kerkdeuren worden speciaal door de koster opengezet om de pluchen olifant ook toe te kunnen laten, ze zijn allemaal meer dan van harte welkom want het is dierendag. In de gezinsviering van zondag 4 oktober om 9.30 uur in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn gaat dit allemaal gebeuren. En alles onder het motto: ‘Hopelijk meer dan bij Noach, toen was het van ieder dier maar twee’. U bent allen van harte welkom.

G4Met de viering van dierendag wordt in deze gezinsviering natuurlijk ook stilgestaan bij de persoon van Franciscus. Wie kent zijn verhaal niet? Maar toch nog altijd mooi om het zo te horen dat het alle aanwezigen, kinderen, hun vaders en moeders, grootouders en alle andere aanwezigen in de gezinsviering, raakt. De huidige paus heeft immers niet voor niets de naam Franciscus aangenomen. [Lees meer…]

Augustinus inspireert vele parochianen

Augustinus 3In de zes parochiekernen van de parochie van de H. Augustinus in Katwijk, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar werd op diverse manieren stil gestaan bij Augustinus van Hippo (354 – 430), de patroonheilige van deze jonge parochie. In de Augustinusweek werd in alle kernen een speciale Augustinusviering met elkaar beleefd, kon men een lezing bijwonen en werd het afgesloten met een ontmoeting met vele bestuurlijke vrijwilligers. Zij werden door Astrid van der Valk, vicevoorzitter van het parochiebestuur, in de geest van een ‘State of the Union’, uitgedaagd om na te denken over de toekomst van hun parochie.

Blij werd de geboorte van deze nieuwe parochie op 1 januari 2012 in het bisdom Rotterdam gevierd. De uitgegeven feestelijke gids bij de installatie van het pastorale team en het parochiebestuur in februari 2012 droeg niet voor niets de naam ‘Samen één’. Want dat stralen de betrokkenen met elkaar nog steeds uit. En daarbij is het credo, een passend woordje hier, om te denken in kansen en niet in onmogelijkheden. Daarom werd met de viering van een Augustinusweek stilgestaan bij de inspiratie die kerkvader, filosoof en theoloog Augustinus anno 2015 nog steeds aan velen geeft.
[Lees meer…]

Foto’s H. Augustinusfeest in de foto galerij

Maar liefst 32 foto’s van het Augustinusfeest van onze parochiekern van zondag 6 september 2015

Tineke Roosen is de fotografe.

Veel kijk plezier.

Uw webmaster

Foto’s St. Jans dag nu in de fotogalerij

Maar liefst 155 foto’s van viering en feest zijn te bekijken in de fotogalerij.

Tineke Roosen is de fotografe.

Veel kijk plezier!

Uw Webmaster

De Vrolijke Noot ontvangt ‘De Gouden Duim’

DVN 2Vier koorleden van kinderkoor De Vrolijke Noot hebben na vier jaar zingen ieder ‘De Gouden Duim’ ontvangen uit handen van dirigente Agnes Bol. Met het deze week verlaten van de basisschool komt er ook een einde aan hun koorloopbaan bij dit fantastische kinderkoor van de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk. Aan het einde van de gezinsviering zondagochtend 5 juli ontvingen de vier koorkanjers, Vera, Django, Verona en Emilia naast het beeldje ook een staande ovatie van alle aanwezigen.

“De Gouden Duim heb ik ingevoerd om koorleden te stimuleren langer op het koor te blijven. Elk jaar stopt een aantal kinderen waar dan na de zomervakantie weer nieuwe en jonge aanwas komt met kinderen vanaf groep 4 en ook wel eens groep 3. Daarom is het goed om ook de oudere koorleden te kunnen binden en zo meer te kunnen doen met solo’s, tweede stem enz.”, aldus de trotse dirigente.

Koor waar je stil van wordt

Het kinderkoor heeft twee keer het Nationaal Kinderkorenfestival in Rijsbergen gewonnen, zingt geregeld op korenfestivals en . . . [Lees meer…]

Vrijwilligster van het jaar, Nel Kok

Nel Kok 1Aan het einde van de eucharistieviering, waar de patroonheilige Joannes de Doper centraal stond, werd door pastoraal werkster Truus Wüts ook nog iemand centraal gesteld. Als vrijwilligster van het jaar van de parochiekern H. Joannes de Doper werd de naam van Nel Kok door haar benoemd. Onder een klaterend applaus van alle aanwezigen kwam Nel van haar koorplek naar voren. Daar mocht ze na een korte toespraak de speciale oorkonde, de Joanneskaars en een prachtige veelkleurige ‘struik’ in ontvangst nemen.Nel Kok 2

“Hou maar op”, fluisterde Kok in al haar bescheidenheid bij . . . [Lees meer…]