C.O.V. Excelsior zingt Evensong

C.O.V. Excelsior 1Alle liefhebbers van de uitvoering van een Choral Evensong kunnen zaterdag 13 februari om 19.00 uur hun muzikale hart ophalen. De Christelijke Oratorium Vereniging ‘Excelsior’ zingt deze in de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk, Kerkstraat 70. Na dit eerder in 2011 te hebben verzorgd bij het honderdjarig bestaan van genoemd kerkgebouw kunt u allen hier weer getuige van zijn. Wat zou het mooi zijn als schouder aan schouder vele aanwezigen in de kerkbanken kunnen genieten van deze prachtige muziek.

In deze viering van woord en gebed is pastoraal werker Truus Wüts de voorganger. C.O.V. Excelsior wordt sinds juli 2015 artistiek geleid door Ronald Threels. Hij studeerde Klassieke Zang aan de Hogeschool voor Kunsten Utrecht bij Udo Reinemann. Aan het Instituut voor Dirigenten-Educatie te . . . [Lees meer…]

Komt u ook luisteren naar onze uitvoering?

s2Dat is de concrete vraag van de 57 zangers en zangeressen die zich voor de oecumenische scratchdag van zaterdag 6 februari hebben aangemeld. Nadat ze acht liederen van Huub Oosterhuis en uit Taizé en Iona hebben ingestudeerd, willen ze deze graag aan uw oorschelpen toevertrouwen. Natuurlijk zijn er ook momenten van samenzang. s1Er worden bij die afsluitende uitvoering ook meditatieve teksten door voorgangers van de deelnemende geloofsgemeenschappen voorgedragen rond het thema ‘Op weg naar…’. U allen bent zaterdag 6 februari om 16.00 uur meer dan van harte welkom in de Open Hofkerk aan de Rijnstraat in Katwijk aan den Rijn.

Het thema sluit aan bij onze levensweg, de weg naar veiligheid, naar een nieuw bestaan, een nieuwe samenleving. Denk alleen maar aan de huidige vluchtelingenproblematieken. Maakt dit ons . . . [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2016 in onze parochie van 9 t/m 24 januari 2016

KerkbalansAnneke van der Valk, contactpersoon van de Actie Kerkbalans, vraagt bij deze uw aandacht voor deze jaarlijkse actie. In het parochieblad ‘De Augustinus’ schrijft ze er op bladzijde veertien een hartverwarmend stukje over, van harte aanbevolen!
Deze actie loopt in onze parochie van zaterdag 9 t/m zondag 24 januari. De kerkbalanslopers, en dat zijn er velen, brengen de brieven weer rond en halen later de retourenveloppen weer op. Mogelijk hebben ze op de envelop  geschreven wanneer ze de envelop weer bij u komen ophalen. Het thema dit jaar is: ‘Mijn kerk inspireert’.
O1Als het u inspireert, boeit en ons allen bindt, kunt u misschien ook overwegen uw bijdrage wat te verhogen. Alles wordt immers duurder, samen-kerk-zijn ook. En wat zou het mooi zijn als nieuwe achttienjarige deelnemers aan deze Actie Kerkbalans ook mee willen doen, al is het maar met een eerste symbolische bijdragen, voor de kerk waar ze ook al hun jeugdige stappen hebben liggen met welke pet op dan ook? Bespreek het eens thuis aan de keukentafel! Want je moet ook weten waarom je wilt geven.

Filmpjes

Voor de Actie Kerkbalans 2016 heeft het campagneteam maar liefst vijf filmpjes . . . [Lees meer…]

Wordt u straks the voice of the scratch?

Bedrijfskorenfestival 2012 bij de Provincie Noord-Brabant.Zingt u fantastische liederen onder de douche? Altijd al met tientallen anderen samen willen zingen, maar wilt u geen koorlid worden? Wilt u de ingestudeerde liederen dezelfde dag ook uitvoeren voor toehoorders? Altijd al iets met de schrijver Huib Oosterhuis gehad? Dan is zaterdag 6 februari de scratchdag in de Open Hof Kerk in Katwijk aan den Rijn ‘the place to be’.
s5Liefhebbers kunnen, om mee te zingen, zich nog aanmelden.

s1Liederen van Huub Oosterhuis, Taizé en Iona rond het thema ‘Op weg naar…’, een thema dat ons allen zeker deze tijd bezighoudt, worden ingestudeerd. Dirigente Anneke Blanken van middenkoor Vocalis uit de parochiekern van H. Joannes de Doper zal de muzikale leiding op zich nemen. Haar begeleider, . . . [Lees meer…]

Actie Kerkbalans 2016 met klokgelui van start

Kerkbalans-foto 2Van zondag 17 tot en met 31 januari gaan duizenden vrijwilligers op pad: de mensen die in stad en dorp persoonlijk de brieven overhandigen van Actie Kerkbalans, de landelijke actie waarmee een financiële bijdrage wordt gevraagd voor de lokale kerken in Nederland.

Actie Kerkbalans is – letterlijk – ingeluid op zaterdag 16 januari. Om exact twaalf uur luidden in heel Nederland de kerkklokken, in het bisdom Rotterdam de klokken van de Maria van Jessekerk in Delft. Het luiden van de klokken werd gedaan op diverse plaatsen door prominente Nederlanders die zo aandacht vroegen voor de rol van de kerk in de Nederlandse samenleving en met het inluiden, het startschot gaven voor de actie. In Delft was het Prof. Paul van Geest die de klokken in gang zette.

Vicaris H. Verbakel was gastheer: ‘We starten nu Kerkbalans. Voor een parochie zijn financiën niet het hoofddoel maar . . . [Lees meer…]

Samen bidden… ja inspirerend!

posterDe parochiekern H. Joannes de Doper en Hervormde Gemeente De Rank uit Katwijk vieren zondag 17 januari om 9.30 uur in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 de Week van Gebed voor de Eenheid. Deze week wordt landelijk door vele kerken beleefd van 17 t/m 24 januari. Voorgangers in deze oecumenische viering zijn pastoraal werker Truus Wüts en dominee Liesbeth Oort. De muzikale ondersteuning komt van middenkoor Vocalis en de Cantorij van De Rank. W6U allen bent van harte welkom om deze viering in het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid mee te vieren. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de grote zaal van ‘de kleine JOANNES’ waar elkaar ontmoeten centraal staat.

In het kader van deze week wordt zondag 17 januari op de televisie . . . [Lees meer…]

Jij zingt toch ook mee op deze scratchdag?

Scratch_flyerNa twee jaar zonder de enige echte Katwijkse scratchdag zijn er weer voldoende enthousiaste mensen van diverse Katwijkse geloofsgemeenschappen samengekomen om deze scratchdag te organiseren. Daar is iedereen mee in haar nopjes, want aan de eerdere scratchdagen hebben deelnemers zeker mooie muzikale herinneringen.
Scratchdag 2Zaterdag 6 februari is de Open Hof Kerk in Katwijk aan den Rijn ‘the place to be’. Liefhebbers kunnen, om mee te zingen, zich nog aanmelden. Wilt u het resultaat van alle oefeningen beluisteren, lees dan zeker ook verder.

Er is door de organisatie weer een keuze gemaakt uit liederen van Huub Oosterhuis, Taizé en Iona. Iedereen die graag zingt en wijs kan houden is welkom, of je lid van een koor bent of niet. Deze liederen zijn gekozen rond het thema ‘Op weg naar…’ [Lees meer…]

Zingend 2016 in onze Katwijkse R.K. kerk

oliebollen_champagn_101029aLiggen de oliebollen en appelflappen al geduldig te wachten op de eerste afnemers? Is de fles met bubbels al koud gelegd om te toosten op een nieuw jaar? Zijn de familieleden al geïnformeerd over de te spelen spelletjes op oudejaarsavond of wordt het de oudejaarsconference van Herman Finkers op de publieke zender? O1Als u dat allemaal onder controle heeft, dan heeft u vast één uurtje over om bezinnend en zingend donderdag 31 december in een viering van woord en gebed van 19.00 uur terug te blikken op 2015? U bent dan zelfs nog op tijd terug voor GTST. De deuren van de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn staan om 18.30 uur wijd open voor u.

In deze oudejaarsviering van 19.00 uur zal middenkoor Vocalis . . . [Lees meer…]

Kerstmeditatie van pastoor Michel Hagen

Beste mede-parochianen,

Heeft u de door pastoor Michel Hagen op het Katwijkse strand uitgesproken kerstmeditatie nog niet kunnen zien en horen? Dan heeft u op deze website hiertoe alle mogelijkheden.
Pastoor Michel HagenDeze kerstmeditatie werd door RTV Katwijk op televisie nog uitgezonden op eerste- en tweede kerstdag om 10.00 uur, 16.00 uur en 21.00 uur samen met de beelden van het vierkorenconcert uit de Katwijkse Nieuwe Kerk.
Maar omdat deze boodschap over o.a. vluchtelingen tijdloos is en we velen deze kerstboodschap van de pastoor willen laten zien en vooral horen, plaatsen we deze nog voor een langere tijd op deze website. [Klik hiervoor op de foto]
Wilt u reageren, we zijn benieuwd naar wat u van deze kerstmeditatie vindt. Met dank aan de lokale omroep RTV Katwijk voor het opnemen van deze kerstmeditatie van pastoor Hagen.

 

Beamers in de kerk in gebruik genomen

B01Door de druk op de rode knop van de afstandsbediening door burgemeester Jos Wienen  en pastoor Michel Hagen van de parochie H. Augustinus rolden vrijdagavond 27 november de twee projectieschermen uit en werd het eerste filmpje vertoond onder een klaterend applaus van alle aanwezigen in de parochiekernkerk van de H. Joannes de Doper in Katwijk. B02Hiermee werd het beamerproject na ongeveer drie jaar succesvol afgesloten. Wat is er dan leuker dan op zo’n avond ook direct de vele mogelijkheden van projecties vooral te laten zien, maar ook te laten horen. Dit alles werd feestelijk afgesloten met het ‘nat maken van de beamers’ door het heffen van het glas.

B08Aan de wieg van het beamerproject stond kinderkoor De Vrolijke Noot. Zij wonnen januari 2012 een Meerburgprijs. Dirigente Agnes Bol: “Met de prijs van € 750,- was er de eerste aanzet voor de realisering van dit project. Samen met parochianen Peter Mens en Astrid van der Valk hebben we ons bij diverse kerken met al bestaande beamers laten informeren, wetende dat elk kerkgebouw weer anders is. Je komt dan als beamercommissie te staan voor zaken als fondsenwerving, de inpasbaarheid in ons neogotische kerkgebouw en natuurlijk… [Lees meer…]